Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 6 produktów: [2/6]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Prawo zamówień publicznych. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych po wejściu w życie z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

więcej

Autorzy: Andrzej Krasuski,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 marca 2018 r.
Kod: KAM-1831;pakiet  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 29 marca 2018 r.

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 180,10 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 1,00 zł. )

Opis:

W komentarzu zostały omówione trudne i nietypowe sytuacje występujące w praktyce udzielania zamówień publicznych oraz sposoby ich rozwiązania na podstawie aktualnego orzecznictwa i wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor odniósł się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, a także o dogłębną analizę orzecznictwa i opinii prawnych Urzędu Zamówień Publicznych.

Książka pozwoli zamawiającym uniknąć błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania, oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcom umożliwi natomiast uniknięcie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty oraz skuteczne wnoszenie środków ochrony prawnej.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany, m.in. wprowadzone ustawą z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawą z 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Autor prezentuje tezy i uzasadnienia ponad 1600 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych, co pozwala czytelnikowi na wyrobienie sobie właściwego stanowiska w konkretnej sprawie.

Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi i świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi oraz osób przeprowadzających kontrolę zamówień publicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-263-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1188
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-1831;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów