Adres firmy

 • Wolters Kluwer Polska SA
      adres 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

        http://www.wolterskluwer.pl

          Informacja o stanach magazynowych książek: Monika Tazbir tel. 22 535 81 22

     Składanie zamówień: zamowienia.posrednicy@wolterskluwer.pl

     Sprawdzenie salda i płatności: windykacja@wolterskluwer.pl

Osoby obsługujące województwa

Orzeł Rafał
 1. Mazowieckie,
 2. Lubelskie
 3. Łodzkie,
 4. Podlaskie ,
 5. Warmińsko Mazurskie
Pagacz Anna
 1. Dolnośląskie
 2. Małopolskie
 3. Opolskie
 4. Śląskie
 5. Kieleckie
 6. Podkarpackie
Godawa Paulina
 1. Wielkopolskie
 2. Lubuskie
 3. Zachodniopomorskie
 4. Kujawsko-Pomorskie
 5. Pomorskie