Ignaczewski Jacek
Jacek Ignaczewski - Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, publicysta.

Ignasiak Marta
Marta Ignasiak - doradca podatkowy, starszy prawnik w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp.k.

Ignaszewski Jacek

Ignatowicz Jerzy
Prof. dr hab. Jerzy Ignatowicz (1914-1997) - wybitny prawnik i znawca prawa cywilnego, rodzinnego i spółdzielczego, profesor UMCS w Lublinie i dr h.c. UMCS, sędzia Sądu Najwyższego, członek Rady Legislacyjnej i Komisji do spraw Reformy Prawa Cywilnego, autor i współautor licznych publikacji, w szczególności: Systemu prawa cywilnego, Systemu prawa rodzinnego i opiekuńczego, podręczników akademickich, komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spółdzielczego.

Ignatowicz Zofia
Zofia Ignatowicz - radca prawny; specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży farmaceutycznej, w szczególności w zakresie reklamy produktów leczniczych i działalności badawczo-rozwojowej; posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz jako radca prawny w firmie farmaceutycznej.

Imiela Sylwia

in. Fryderyk Zoll i

  Iwanek Tomasz
  Tomasz Iwanek - doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, aplikant sędziowski Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, międzynarodowym prawie karnym, prawie konfl iktów zbrojnych oraz prawie karnym; prowadził badania naukowe m.in. w Graduate Institute of International Studies w Genewie oraz Raoul Wallenberg Institute w Lundzie. Autor krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych i politycznych.

  Iwanek-Chachaj Ewelina

  Iwaniec Jakub
  Jakub Iwaniec - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w wydziale karnym; autor glos i artykułów z dziedziny prawa karnego materialnego i procesowego, publikował m.in. w Przeglądzie Sądowym, Prokuraturze i Prawie, Wojskowym Przeglądzie Prawniczym, Iustitii, Gazecie Sądowej.

  Iwańska Barbara
  Barbara Iwańska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz forum naukowego Avosetta Group skupiającego przedstawicieli europejskich środowisk naukowych zajmujących się prawem ochrony środowiska i właściwych w tej dziedzinie instytucji Unii Europejskiej; autorka publikacji dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska.

  Iwański Mikołaj

  Iwiński Daniel
  Daniel Iwiński - starszy konsultant Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Tax Reporting & Strategy (TRS). Ekspert PwC w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania rozliczeń podatkowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż; wsparcie audytów i kontroli podatkowych; doradztwo przy przenoszeniu procesów księgowych i podatkowych oraz zastępstwa na stanowiskach księgowych i podatkowych. Obecnie prowadzi projekty PwC i doradza w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

  Iwulski Józef

  Izdebski Hubert
  Hubert Izdebski - profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2015 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Działalność naukową łączy z praktyką prawniczą, w szczególności z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Jest autorem wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego podstaw teoretycznych i historycznych, m.in. Historia myśli politycznej i prawnej, Samorząd terytorialny, Elementy teorii i filozofii prawa oraz Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni.

  Iżycka-Rączka Małgorzata

  Izydorczyk Jacek
  Dr JACEK IZYDORCZYK - adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Łódzkiego; uczestnik konferencji międzynarodowych; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (IAPL); w latach 2005-2007 stypendysta rządu japońskiego (Uniwersytet Kiusiu). Specjalizuje się w procedurze karnej, prawie karnym skarbowym, prawie wykroczeń oraz prawie karnym międzynarodowym.