Ćwiąkalski Zbigniew
Zbigniew Ćwiąkalski - prof. dr hab., pracownik naukowy w Katedrze UJ, Zakładu Prawa Karnego i Postępowania Karnego UMCS - Filia w Rzeszowie, współautor komentarza do kodeksu karnego.

Ćwiek Piotr

    Ćwiertniak Bolesław M.
    Bolesław M. Ćwiertniak - doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły "Humanitas" w Sosnowcu; autor ponad 130 prac naukowych poświęconych głównie stosunkom zatrudnienia w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego, oraz teoretycznym zagadnieniom prawa pracy; sekretarz naukowy Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach.

    Ćwik Krzysztof

    Ćwik-Bielińska Joanna
    Joanna Ćwik-Bielińska - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wizytator ds. wieczystoksięgowych. W działalności orzeczniczej zajmuje się sprawami cywilnym i sprawami z zakresu ksiąg wieczystych. Od wielu lat prowadzi wykłady dla sędziów, referendarzy sądowych oraz aplikantów notarialnych i radcowskich; szczególnie interesuje się problematyką obrotu nieruchomościami.