Eblin Scott
EBLIN SCOTT - ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako trener, mówca i autor. Jako prezes Grupy Eblin, pomaga klientom skutecznie poruszać się w zmieniającycm się świecie biznesu i przywództwa. Jego klientami są firmy z prywtanego i publicznego sektora, między innymi: AOL, Capital One, Northrop Grumman, Sallie Mae i Bank Światowy. Jest absolwentem Davidson College, Harvard University.

Eger Katarzyna
Katarzyna Eger - doktor nauk prawnych, adwokat - w praktyce zawodowej doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom; ekspert serwisu Lex Zamówienia Publiczne; autorka publikacji dotyczących zamówień publicznych.

Eichstaedt Krzysztof
Krzysztof Eichstaedt - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wizytator ds. karnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii.

Eitel David

Elba Hanna

Elder Alexander
Dr Alexander Elder jest profesjonalnym inwestorem. Mieszka w Nowym Jorku. Autor 11 książek, w tym bestsellerów Zawód inwestor giełdowy (Tradingfor a Living) i Come Into My Trading Room, które zyskały ogromne uznanie wśród inwestorów.
Urodził się w Leningradzie, wychowywał w Estonii, gdzie w wieku 16 lat rozpoczął naukę w wyższej szkole medycznej. Po studiach rozpoczął pracę w charakterze lekarza okrętowego. W wieku 23 lat zbiegł z radzieckiego okrętu u wybrzeży Afryki, a następnie otrzymał azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczął pracę w Nowym Jorku jako lekarz psychiatra i wykładowca na Uniwersytecie Columbia. Dzięki doświadczeniu zawodowemu zdobył wyjątkowe rozeznanie w psychologii inwestowania. Książki, artykuły i recenzje uczyniły dr. Eldera jednym z czołowych współczesnych ekspertów w dziedzinie inwestowania.
Dr Elder jest inicjatorem tygodniowych wyjazdów szkoleniowych dla inwestorów. Jest także założycielem stowarzyszenia Spike, skupiającego profesjonalnych i półprofesjonalnych inwestorów. Członkowie stowarzyszenia rywalizują w cotygodniowym konkursie na najlepszą metodę inwestycyjną. Dr Elder jest czynnym inwestorem, prowadzi webi-naria dla inwestorów, jest cenionym mówcą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Jego strona internetowa to www.elder.com.


Eleryk Paweł

Eliasz Katarzyna
Katarzyna Eliasz - absolwentka prawa i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 2015 r. obroniła doktorat na podstawie rozprawy zatytułowanej "Realistyczna koncepcja prawa Alfa Rossa"; zajmuje się filozofią prawa i filozofią polityczną; współredaktorka prac zbiorowych Naturalizm prawniczy. Stanowiska i Naturalizm prawniczy. Interpretacje (Warszawa 2015) oraz autorka kilkunastu artykułów w języku polskim i angielskim, podejmujących m.in. tematykę skandynawskiego realizmu prawniczego.

Elsner Danuta

Elżanowski Filip
Filip Elżanowski - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. został laureatem prestiżowej nagrody Bursztyn Polskiej Energetyki za wkład w doskonalenie regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego oraz zaangażowanie w kształtowanie polityki energetycznej Polski w kraju i za granicą.

Ereciński Tadeusz
Tadeusz Ereciński - profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, b. Prezes SN kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; wieloletni członek i do grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Ernst Ulrich
Ulrich Ernst - doktor nauk prawnych; absolwent niemieckich i polskich studiów prawniczych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Etel Leonard
Leonard Etel - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; prawnik, zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kieruje Katedrą Prawa Podatkowego; przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w problematyce dotyczącej ordynacji podatkowej i opodatkowania nieruchomości; autor licznych prac naukowych i poradników praktycznych z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

Etel Maciej
Maciej Etel - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.