Wach Bartosz
Bartosz Wach - adwokat, wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz w Barcelonie; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach prawo (dyplom nostryfikowany na Uniwersytecie w Alicante) oraz stosunki międzynarodowe - specjalność dyplomacja współczesna; studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Barcelonie w ramach stypendium naukowego; specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego.

Wach Marlena
Marlena Wach - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; radca prawny, senior associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., reprezentant Krajowej Rady Radców Prawnych w grupach roboczych Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), członek Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Komisji ds. Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Dr Marlena Wach jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła pracę doktorską w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Ponad siedem lat była zatrudniona u jednego z największych na rynku operatorów telefonii komórkowej w Polsce, od września do grudnia 2010 r. odbywała staż w Komisji Europejskiej, w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, zajmując się aktualnymi kwestiami telekomunikacyjnymi, m.in. regulacjami roamingu, usługami powszechnymi oraz europejską agendą cyfrową. Przed dołączeniem do Praktyki IP & TMT kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dr Marlena Wach była szefem praktyki telekomunikacji, technologii i mediów oraz transakcji handlowych w dwóch międzynarodowych kancelariach prawniczych - DLA Piper Wiater sp.k. oraz Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym telekomunikacji, mediów, technologii, własności intelektualnej, prawa Internetu, ochrony danych osobowych, prawie konkurencji i e-commerce oraz IT.

Wach Paulina

Wachowicz Tomasz
Tomasz Wachowicz jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i kierownikiem Zakładu Zastosowań Informatyki w Badaniach Operacyjnych w Katedrze Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce wielokryterialnego podejmowania decyzji, modelowania i wspomagania negocjacji i decyzji grupowych, negocjacji elektronicznych oraz projektowania systemów wspomagania negocjacji. Jest autorem ponad 78 prac naukowych, w tym 2 monografii i 28 artykułów w czasopismach naukowych, a także współredaktorem 5 opracowań zbiorowych. Publikuje i recenzuje artykuły naukowe w czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiej, m.in. "Group Decision and Negotiation", "European Journal of Operational Research" czy "Journal of Business Economics and Management". Uczestniczył w 51 konferencjach naukowych, w tym 27 międzynarodowych, prezentując łącznie 58 referatów, z czego 2 plenarne. Prowadził wykłady gościnne m.in. na University of Ottawa, Concordia University (Montreal, Kanada), University of Valenciennes oraz University of Malaga. Od 2003 roku współpracuje z InterNeg Research Centre w Montrealu, główną jednostką naukowo-badawczą zajmującą się analizą i wspomaganiem elektronicznych negocjacji międzynarodowych. Jest również stałym członkiem komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej Group Decision and Negotiation, organizowanej przez sekcję INFORMS, oraz zastępcą redaktora naczelnego międzynarodowego czasopisma "Multiple Criteria Decision Making". W 2010 roku był inicjatorem międzynarodowego projektu GRIN - Global Research on Inspire Negotiation, realizowanego wspólnie z Concordia University, Vienna University of Technology, IMC University of Applied Science in Krems, National Sun-Yat Sen University (Tajwan) oraz Fordham University (USA), współtworząc zespół prowadzący badania eksperymentalne nad efektywnością i skutecznością systemów wspomagania negocjacji. Łącznie uczestniczył w 16 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Euro Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding, Euro Working Group on Group Decision and Negotiation, International Society on Multiple Criteria Decision Making, Euro Working Groupon Decision Support Systems oraz INFORMS Section on Group Decision and Negotiation.

Wacławczyk Adam
Adam Wacławczyk - doradca podatkowy w Deloitte Doradztwo Podatkowe, specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz prawa międzynarodowego, autor wielu publikacji prawnopodatkowych, w tym książki Obligacje komunalne, oraz współautor książek Podatek od czynności cywilnoprawnych. 2011. Komentarz praktyczny oraz Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. 2016.

Wacławczyk Wiesław

Wacławik-Wejman Agata

Wacławska Patrycja
Patrycja Wacławska - doktor nauk prawnych, pracuje jako dziennikarka w redakcji "Polska Dziennik Łódzki". Laureatka nagrody Libertas et Auxilium za najlepszy artykuł prasowy służący ochronie konsumentów, przyznawanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także nagrody Głównego Inspektora Pracy za popularyzację problematyki ochrony pracy w mediach. Publikowała w miesięczniku "Praca i Zabezpieczenie Społeczne". Jest też autorką kilkuset poradników prawnych.

Wagner Barbara
Barbara Wagner - prof.dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka ponad stu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wagner Tomasz
Tomasz Wagner - doradca podatkowy, menedżer w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Wągrowski Michał

Wajda Dominik

Wajda Dominika
Dominika Wajda - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa handlowego.

Wajda Paweł
Paweł Wajda - profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat, of counsel w Kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp.K., w której odpowiada za doradztwo regulacyjne dla instytucji finansowych, obszar prawa administracyjnego, postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych; absolwent finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; brał udział w zespołach prawnych obsługujących najbardziej skomplikowane i spektakularne transakcje na rynkach finansowych; ekspert z zakresu publicznoprawnych regulacji rynku ubezpieczeń i reasekuracji; prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących głównie regulacji rynku finansowego.

Walas Martyna
Martyna Walas - doktorantka w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; przygotowuje pracę doktorską z zakresu odpowiedzialności prewencyjnej w prawie ochrony środowiska; autorka publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa leśnego, prawa ochrony przyrody oraz prawa wodnego.

Walasik Marcin
Marcin Walasik - doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia sądu rejonowego, członek komitetu redakcyjnego kwartalnika "Polski Proces Cywilny", autor publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego.

Walczak Krzysztof
Krzysztof Walczak - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; wspólnik i konsultant w firmie prawniczej specjalizujacej się w doradztwie z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy; redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy; autor około 200 publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy, w szczególności dotyczących rekrutacji, wynagradzania, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Walentynowicz Lech

Waligóra Marcin
Dr Marcin Waligóra - adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w International Academy of Philosophy w Santiago de Chile oraz w Center for Subjectivity Research w Kopenhadze, jest także absolwentem kursu CEE Advanced Certifi cate Program in Research Ethics oraz laureatem stypendiów Florentyny Kogutowskiej i The Nippon Foundation. Redaktor tomu Principia fenomenologii oraz książki Etyczne aspekty decyzji medycznych (z J. Hartmanem).

Walińska Ewa
Ewa Walińska - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; posiada szerokie doświadczenie praktyczne wypracowane przez wiele lat wdrożeń systemów rachunkowości w polskich przedsiębiorstwach; autorka wielu publikacji, opinii i analiz, aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych regulacji środowiskowych prawa bilansowego w Polsce.

Walińska Ewa Małgorzata

  Walorska Paulina
  Paulina Walorska - doktor nauk prawnych; aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu; autorka publikacji z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz stażu pracy.

  Walshe Kieran

  Waltoś Stanisław
  Stanisław Waltoś - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członek rzeczywisty PAN i członek czynny PAU, członek Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste, dr h.c. mult. (UMCS w Lublinie, Ros. Państw. Uniwersytet w Kaliningradzie, Uniwersytet Warszawski), wieloletni b. kierownik Katedry Postępowania Karnego UJ oraz b. dyrektor Muzeum UJ, b. przewodniczący i b. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. członek Rady Legislacyjnej, przewodniczący Rady Naukowej Ossolineum. W dorobku ma autorski wpływ na legislację, m.in. przyjęte propozycje wprowadzenia konsensualizmu do polskiego procesu karnego, instytucji świadka anonimowego, świadka koronnego. Aktywnie działał również na gruncie międzynarodowym, był m.in. ekspertem naukowym w Radzie Europy oraz ekspertem rządu łotewskiego ds. kodyfikacji karnej. Autor ponad 400 publikacji z zakresu prawa i procesu karnego oraz historii prawa i kultury, m.in. Proces karny. Zarys systemu, Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, Owoce zatrutego drzewa, Na tropach doktora Fausta, Krajobraz "Wesela", Grabież ołtarza Wita Stwosza.

  Waluga Marek

  Walulik Jan

  Wałachowska Monika

  Wałkowski Dominik

  Wancke Piotr
  Piotr Wancke - pracownik administracji publicznej.

  Waniak-Michalak Halina
  Halina Waniak-Michalak - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi zajęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości oraz funduszy strukturalnych. Autorka publikacji z zakresu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, praktyk i wykładowca. Stypendystka MNiI, prowadziła badania naukowe w Polsce oraz we Francji. Wykładowca w ramach amerykańskiego programu studiów Komercjalizacji Nauki i Technologii. Jako konsultant specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy z UE na realizację projektów przedsiębiorstw oraz instytucji edukacyjnych.

  Wantoch-Rekowski Jacek
  Jacek Wantoch-Rekowski - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Wańtuchowicz Monika
  Mgr Monika Wańtuchowicz - doktorantka na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się problematyką zaufania w naukach o zarządzaniu, organizacjami wirtualnymi oraz innowacjami. Autorka i współautorka około 60 publikacji. W 2006 roku przebywała na stypendium badawczym w Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych, realizując prace badawcze związane z rozwojem organizacji wirtualnych i przyszłych struktur organizacyjnych, a w 2007 roku w University of Stockholm w Szwecji.

  Warchoł Marcin
  Marcin Warchoł - doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Warciński Michał
  Michał Warciński - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; autor monografii Umowne prawo odstąpienia (2010).

  Wardęga Emilia
  Emilia Wardęga - aplikant adwokacki; associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w College of Europe w Brugii (LL.M. in European Law); jako stypendystka programu Socrates-Erasmus studiowała również na Uniwersytecie Panthéon-Assas (Paris II) w Paryżu, gdzie uzyskała certyfikat znajomości podstaw prawa francuskiego; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie oraz podczas stażu w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli; doradza klientom we wszystkich aspektach związanych z polskim i unijnym prawem konkurencji; zajmuje się także prawem ochrony konsumentów, sprawami z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji oraz zagadnieniami regulacyjnymi, w tym w szczególności w sektorze energetycznym; autorka bądź współautorka publikacji poświęconych zagadnieniom polskiego i unijnego prawa konkurencji.

  Wardyński Tomasz
  Tomasz Wardyński - adwokat, wspólnik założyciel kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się postępowaniami arbitrażowymi z udziałem podmiotów polskich i zagranicznych, a także prawem cywilnym, handlowym i prawem konkurencji. Jest członkiem Komisji Arbitrażowej przy Międzynarodowej Izbie Gospodarczej (ICC) oraz członkiem Sądu Arbitrażowego przy ICC w Paryżu.

  Warmińska Ewa
  Ewa Warmińska - specjalista w Gabinecie Prezesa Funduszu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, współtwórca nowatorskich rozwiązań ujednolicenia kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich w skali całego kraju; były pracownik Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia; aplikant adwokacki. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych z zakresu polityki lekowej państwa, m.in. jako członek Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych oraz propozycji przepisów do projektu ustawy – Prawo badań klinicznych, działającego przy Ministrze Zdrowia.

  Warner Richard
  Richard Warner - Professor of Law and Faculty Director of the Center for Law and Computers, Chicago-Kent College of Law; Visiting Foreign Professor, University of Gdańsk, Faculty of Law and Administration.

  Warnieło Jakub
  Jakub Warnieło - ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej, specjalizacja międzykierunkowa: doradztwo podatkowe, uczestnik programu ACCA Accelerate, przedsiębiorca.

  Warso Zuzanna
  Zuzanna Warso - prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

  Warwas Izabela
  Izabela Warwas - doktor habilitowana nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką i redaktorką 110 publikacji. Pracowała w ponad 40 projektach UE i projektach badawczych jako koordynatorka, ekspert, wykonawca badań oraz audytor. Audytorka ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada kontakty z praktyką gospodarczą jako doradca, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014). Stypendystka University of Glasgow, uczestniczka COST Action IS1409 Horyzont 2020.

  Warylewski Jarosław
  Jarosław Warylewski - profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2004-2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji, a od 2001 r. kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii tego uniwersytetu; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2008-2009; adwokat; redaktor naczelny czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa"; należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (Association Internationale De Droit Pénal); prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego; autor i współautor ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego (monografii, artykułów, glos, recenzji i komentarzy).

  Wąsek Andrzej

  Wąsek-Wiaderek Małgorzata
  Małgorzata Wąsek-Wiaderek - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; kierownik Katedry Postępowania Karnego KUL; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego kadencji 2009-2013 oraz 2013-2016; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, ochrony praw człowieka oraz prawa unijnego.

  Wąsik Damian
  Damian Wąsik - doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa medycznego.

  Wąsik Natalia
  Natalia Wąsik - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa medycznego i postępowania cywilnego.

  Wasilewski Piotr
  Piotr Wasilewski - doktor nauk prawnych; asystent w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Komunikowania Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; współpracownik jednej z przodujących w Polsce kancelarii prawnych zajmujących się problematyką własności intelektualnej. W latach 2005-2006 był koordynatorem prawnym ruchu Creative Commons Polska; prelegent na konferencjach w Polsce i za granicą; trener specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej. Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej tematyce wolnych licencji Open Content. Zagadnienia prawne. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie mediów oraz prawie nowych technologii.

  Waśkiewicz Andrzej

  Waślicki Tadeusz
  TADEUSZ WAŚLICKI jest biegłym rewidentem. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył podyplomowe studia w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej. Od 1991 r. zajmuje się finansami i rachunkowością przedsiębiorstw, pracując na stanowiskach: dyrektora finansowego oraz głównego księgowego. Współpracuje z firmami audytorskimi, konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Jest autorem ponad 300 artykułów oraz zeszytów specjalnych z zakresu rachunkowości i podatków oraz czterech książek, z których największą popularnością cieszył się "Excel dla księgowych". W 2001 r. napisał razem ze Stanisławem Kocem "Zakładowy Plan Kont dla Spółek Prawa Handlowego od 2002 r.", będący podstawą dokumentacji polityki rachunkowości w wielu firmach, nie tylko w spółkach handlowych.

  Wąsowska Agnieszka

  Wąsowski Krzysztof Andrzej
  Krzysztof A. Wąsowski - Wspólnik w Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa, adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Specjalista w zakresie prawa procesowego (kierujący Zespołem postępowań administracyjnych, sądowych i arbitrażowych); ceniony ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej i mediów elektronicznych oraz prawa ochrony środowiska; członek założyciel Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji oraz Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Grupy Roboczej ds. Prawa Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji; doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego oraz egzekucji w administracji (uzyskał tytuł Trenera Roku działu szkoleń Wolters Kluwer Polska); pełnił też funkcję Doradcy Ministra Skarbu Państwa oraz Konsultanta Naukowego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, członka Rady Służby Publicznej, eksperta zewnętrznego w kontrolach prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, eksperta Biura Analiz Sejmowych, Współprzewodniczącego Komisji Majątkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu: prawa administracyjnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, prawa wyznaniowego oraz postępowania administracyjnego.

  Wasylkowska-Michór Magdalena

  Waszkiewicz Michał
  MICHAŁ WASZKIEWICZ - radca ministra w Ministerstwie Zdrowia. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

   Waszkiewicz Paweł
   Paweł Waszkiewicz – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent kierunków: prawo i stosowane nauki społeczne; realizował grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. Monitoring wizyjny – nowy środek prewencji kryminalnej, obecnie kierownik grantu MNiSW, pt. Bezpieczna przestrzeń – wykorzystanie metod kryminalistycznych, kryminologicznych i psychologicznych w opracowaniu interdyscyplinarnego modelu prewencji kryminalnej dla polskich miast. Mediator w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW oraz Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej.

   Wawrzyniak Jan
   Jan Wawrzyniak, profesor zwyczajny prawa konstytucyjnego i historii doktryn politycznych i prawnych, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego i Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor m.in.: La Polonia e le sue Costituzioni del 1791 ad oggi. Le radici istituzionali della svolta polacca (1992) i Zarysu polskiego ustroju konstytucyjnego (1999). W latach 2002-2006 członek Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej.

   Ways Krzysztof
   Krzysztof Ways - adwokat, specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, w tym zwłaszcza tematyce tzw. "przestępczości białych kołnierzyków", ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych.

   Ważbińska-Dudzińska Anna

   Ważny Andrzej
   Andrzej Ważny - doktor nauk prawych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; były prokurator, obecnie adwokat; członek rady programowej miesięczników "Paragraf na Drodze", Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych", "Młoda Palestra"; wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej przy NRA; autor ponad stu publikacji, w tym komentarzy, zwłaszcza z zakresu procedury karnej, współautor wielu wydań komentarza do kodeksu postępowania karnego pod red. A. Sakowicza, redaktor naukowy komentarzy do ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii (Warszawa 2013), o świadku koronnym (Warszawa 2014).

   Ważny Karol
   Karol Ważny - prawnik administratywista, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Zarządu Instytutu Metropolitalnego, Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa.

   Wędrychowska-Karpińska Aleksandra
   Aleksandra Wędrychowska-Karpińska - radca prawny; partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym prawa reklamy, a także prawa ochrony konsumentów; reprezentuje klientów kancelarii w procesach sądowych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, czynów konsumentów; ma także doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej w zagadnieniach ochrony własności intelektualnej, prawa korporacyjnego oraz prawa fuzji i przejęć.

   Wegner-Kowalska Joanna
   Joanna Wegner-Kowalska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Zakładu Postępowania Administracyjnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ukończyła aplikację sądową; obecnie wykonuje zawód adwokata, prowadząc własną kancelarię; specjalizuje się w prawie administracyjnym.

   Węgrzynowski Łukasz
   Łukasz Węgrzynowski - jest doktorem prawa i radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, prawie konkurencji oraz prawie spółdzielczym. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu; Wyróżnienie w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej.

   Weitz Karol
   Karol Weitz - profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Sądu Najwyższego; redaktor naczelny "Polskiego Procesu Cywilnego"; autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; w latach 2010-2014 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; do grudnia 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

   Wentkowska Aleksandra

    Werner Aleksander
    Aleksander Werner - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym.

    Werner Aleksander Tymoteusz

     Werwicka Monika
     Monika Werwicka - psycholog - praktyk, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Współautorka podręcznika dla edukatorów "Wychowywać ucząc" oraz wielu artykułów dotyczących rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji. Współpracuje z Wydziałem Pedagogicznym UW, prowadząc zajęcia z zakresu treningu wychowawczego dla studentów oraz moduł zarządzania konfl iktami w oświacie na studiach podyplomowych. Związana z Niepubliczną Placówką Edukacji PEN.

     Wesołowska Katarzyna

     Wesołowski Krzysztof
     Krzysztof Wesołowski - doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny; autor wielu prac z zakresu prawa przewozowego, w tym monografii Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR (2013), współautor opracowania Prawo przewozowe. Komentarz (2014).

     Wetoszka Dominika

     Whitworth Laura
     Laura Whitworth, należała do grupy założycieli branży profesjonalnego coachingu. Od 1988 roku prowadziła coaching dla menedżerów wyższego szczebla w biznesie, przedsiębiorców i innych profesjonalistów. Razem ze współpracownikami założyła Coaches Training Institute, Executive Coaching Summit, Personal and Professional Coaches Association, Association of Coach Training Organizations, Time to Change Prison Project (organizacja non profit) oraz Bigger Game Company. Zmarła w lutym 2007 roku po długiej walce z rakiem płuc.

     Wiącek Marcin
     Marcin Wiącek - doktor habilitowany nauk prawnych; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego; pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Przegląd Legislacyjny"; autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.

     Wiak Joanna

     Wiatr Michał
     Michał Wiatr - doktor, adiunkt Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw. Konsultant firm doradczych i szkoleniowych, współtwórca projektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw.

     Wiatrowska Aleksandra

     Wiatrowski Piotr
     Piotr Wiatrowski - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

     Wiatrowski Roman
     Roman Wiatrowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor i współautor monografii, artykułów z zakresu prawa podatkowego oraz procedur podatkowych, a także unijnego prawa podatkowego.

     Widawski Paweł
     Paweł Widawski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW. Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, członek zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (European Payments Council), członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. W Komisji Europejskiej był członkiem Payment System Expert Market Group. Autor publikacji z zakresu prawa usług płatniczych

     Widło Jacek
     Jacek Widło - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II w Lublinie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego; w 2011 r. powołany na członka Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie.

     Więcko-Tułowiecka Małgorzata
     Małgorzata Więcko-Tułowiecka

     Więckowska Mariola

      Więckowski Zbigniew

      Więcław-Bator Lidia

      Wieczorek Emilia
      Dr Emila Wieczorek - adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego oraz Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

      Wieczorek Łukasz

      Wieczorek Mariusz

      Wieleba Iwona A.
      Iwona Anna Wieleba - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny w OIRP w Lublinie.

      Wielec Marcin

      Wielgolewska Anna
      Anna Wielgolewska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; praktyk i teoretyk w dziedzinie postępowania karnego.

      Wielisiej Marcin

       Wiencek Błażej
       Błażej Wiencek Specjalista, Biuro KPMG w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie podatków pośrednich. Brał udział w licznych przeglądach podatkowych, mających na celu identyfikację możliwości optymalizacyjnych oraz ryzyk podatkowych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z podatkiem akcyzowym.

       Wiercińska-Krużewska Agnieszka
       Agnieszka Wiercińska-Krużewska - adwokat; starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; kieruje zespołem prawa własności intelektualnej i TMT oraz blisko współpracuje z zespołem prawa konkurencji; doradza klientom we wszelkich kwestiach związanych z prawem autorskim, prawem konsumenckim, czynami nieuczciwej konkurencji, ochroną interesów konsumentów, zabezpieczeniem poufności danych, prywatnością i ochroną danych osobowych, domen internetowych, bezpieczeństwem informacji, prawem prasowym oraz ochroną dóbr osobistych; reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych oraz ma szerokie doświadczenie w zakresie ochrony praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi; weryfikuje regulaminy w celu wykluczenia ryzyka stosowania klauzul niedozwolonych.

       Wierciński Andrzej
       Andrzej Wierciński - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; adwokat; starszy wspólnik kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; specjalista w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz transakcji restrukturyzacyjnych, posiadający bogate doświadczenie również w aspektach regulacyjnych takich transakcji, m.in. związanych z kontrolą koncentracji; rekomendowany jako wiodący polski doradca w zakresie transakcji fuzji i przejęć przez główne rankingi międzynarodowe i krajowe; autor wielu publikacji prawniczych.

       Wierciński Jacek
       Jacek Wierciński jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UW, radcą prawnym; autorem licznych publikacji naukowych.

       Wierczyński Grzegorz
       Grzegorz Wierczyński - doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor publikacji na temat informatyki prawniczej oraz zasad tworzenia i ogłaszania prawa, w tym m.in. monografii Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego (Warszawa 2008) i Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej (Gdańsk 2015), współautor podręczników System informacji prawnej w pracy sędziego (Warszawa 2011) i Informatyka prawnicza (Warszawa 2006, 2008 i 2012); w latach 1999-2006 członek zespołu redakcyjnego Systemu Informacji Prawnej LEX.

       Wieruszewski Roman

       Wierzbica Anna
       Anna Wierzbica - doktor nauk prawnych, obroniła rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka monografi i Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe, a także licznych publikacji poruszających problematykę prawną funkcjonowania współczesnego samorządu terytorialnego. Współautorka opracowania Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. Bogdana Dolnickiego (wydanie 2).

       Wierzbicka Ewa
       Dr Ewa Wierzbicka - pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Autorka wielu publikacji z zakresu ubezpieczeń i finansów.

       Wierzbicki Jacek
       Jacek Wierzbicki - kapitan Służby Więziennej; specjalista w Zespole Legislacyjnym Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej; absolwent Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

       Wierzbowski Błażej
       Dr hab. Błażej Wierzbowski - nauczyciel akademicki (od 1968), kierownik Katedry Prawa Rolnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1990-2006), kierownik Katedry Nauk Administracyjnych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (od 2007), sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (1990-1993), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993-1998), autor i współautor ponad 150 opracowań z zakresu prawa rzymskiego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, rolnego oraz prawa ochrony środowiska.

       Wierzbowski Marek
       Marek Wierzbowski - profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy i praktyk. Partner w kancelarii Prof. Wierzbowski i Partnerzy, uprzednio partner w międzynarodowych kancelariach Weil, Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. W swojej praktyce prawniczej profesor Marek Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, takie jak sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji Banku PKO S.A., PKN Orlen S.A., Tauron S.A., a ponadto pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji, w tym pierwszą emisję euroobligacji polskiego banku (BPH). Członek Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz członek Rady European Law Institute (ELI), prezes ELI Polska. Były prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, członek Rady Zamówień Publicznych oraz Kolegium NIK, prorektor UW. Laureat nagrody Złoty Paragraf dziennika "Gazeta Prawna" przyznanej jako najlepszemu radcy prawnemu. Jest autorem, współautorem oraz współredaktorem licznych prac prawniczych, w tym m.in. książek: Prawo budowlane. Komentarz (2015), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz (2016), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz (2014), ponadto komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawa rynku kapitałowego, rozporządzenia UE o nadużyciach na rynku (MAR) i do ustawy o obligacjach, a także podręczników do prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

       Więsław Szymon
       Szymon Więsław - członek zarządu Instytutu Badań w Oświacie; matematyk; analityk. Jest autorem analiz i opracowań o charakterze strategicznym poświęconych organizacji oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego.

       Wiewiórowski Wojciech Rafał
       Wojciech Rafał Wiewiórowski - doktor nauk prawnych; adiunkt Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; w latach 2010-2014 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; od 2014 r. zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, informatyzacji administracji publicznej, rozwoju systemów informacji prawnej, podpisu elektronicznego oraz zastosowania sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.

       Więzowska Beata
       Dr Beata Więzowska - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwentka studiów prawniczych oraz filozofi cznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskała dyplom Initiation au droit français na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Angers oraz tytuł LLM z zakresu prawa niemieckiego, nadany przez Uniwersytet w Regensburgu. Ukończyła także Podyplomowe Studia Specjalne w zakresie studiów europejskich w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu.

       Więzowska-Czepiel Beata

       Wiktor Jan W.
       Prof. dr hab. Jan W. Wiktor w swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami komunikacji marketingowej, marketingu międzynarodowego i euromarketingu.

       Wiktor Jerzy
       Jerzy Wiktor - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie; prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie.

       Wiktorowicz Justyna
       Justyna Wiktorowicz - doktor nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania koncentrują się na aplikacji metod statystycznych w badaniach społecznych i ekonomicznych, w szczególności dotyczących sytuacji osób starszych na rynku pracy, kształcenia ustawicznego, kompetencji i zarządzania wiedzą. Autorka lub współautorka ok. 130 publikacji. Uczestniczka licznych projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących m.in. zagadnień związanych z sytuacją osób w wieku 50+ na rynku pracy, zarządzaniem wiekiem, generacjami, wiedzą.

       Wiktorowska Aleksandra
       Aleksandra Wiktorowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego UW; dyrektor Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UW; autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa i postępowania administracyjnego; zainteresowania naukowe koncentruje wokół teorii prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

       Wiktorowska Ewa
       Ewa Wiktorowska - wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej; prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; członek Rady Zamówień Publicznych; biegły sądowy ds. zamówień publicznych; radca Krajowej Izby Gospodarczej; reprezentant strony pozarządowej na posiedzeniach podkomisji sejmowych ds. zmian ustawy - Prawo zamówień publicznych; członek Rady Programowej miesięczników "Doradca" i "Przetargi Publiczne"; przewodnicząca kapituły Kryształów Zamówień Publicznych; wykładowca studiów podyplomowych; były trener i arbiter z list prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i robót budowlanych; doradca i praktyk.

       Wiktorska Paulina

       Wilbrandt-Gotowicz Martyna
       Martyna Wilbrandt-Gotowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka opracowań z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa europejskiego i publicznego prawa gospodarczego, w tym monografii: Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym (2005), Reforma systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (2007), Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych (2010), Produkty biobójcze - prawne aspekty wprowadzania do obrotu (2013).

       Wilczek-Karczewska Magdalena
       Magdalena Wilczek-Karczewska - doktor nauk humanistycznych, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

       Wilczek-Rużyczka Ewa
       Ewa Wilczek-Rużyczka - doktor habilitowany w zakresie psychologii, profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik Katedry Psychologii Zdrowia; członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS), lider Grup Balinta; trener Racjonalnej Terapii Zachowania; autorka i redaktor naukowy prac z zakresu psychologii zdrowia i psychologii medycznej, w szczególności zagadnień związanych z empatią i wypaleniem zawodowym w odniesieniu do pracowników medycznych - co znalazło swój wymiar w badaniach, artkułach i monografiach naukowych.

       Wilczyńska Agnieszka

       Wilczyński Przemysław

       Wiliński Adam
       Adam Wiliński (1909-1977) - profesor doktor nauk prawnych; w 1949 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1951 r. rozpoczął pracę w Lublinie jako kierownik nowo założonej Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor popularnego skryptu Zarys rzymskiego prawa prywatnego, który stał się podstawą opracowania podręcznika Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu przez prof. dr. hab. Marka Kuryłowicza.

       Wiliński Paweł
       Paweł Wiliński - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Trybunału Konstytucyjnego; sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2010-2012, 2015-2016); członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (2009-2015); uczestnik projektów badawczych Komisji Europejskiej AGIS I-III; autor i redaktor ponad 180 publikacji naukowych.

       Wilk Aleksandra
       Aleksandra Wilk - doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; konsultant prawny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu; opiekun naukowy Studenckiej Poradni "Bona fides". Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi w Opolu, m.in. Stowarzyszeniem Quisisana oraz Fundacją Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności stosunków między rodzicami a dziećmi, a także praw człowieka oraz systemu prawnego pomocy społecznej w Polsce.

       Wilk Dariusz
       Dariusz Wilk - doktor nauk prawnych i doktor nauk chemicznych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

       Wilk Leszek
       Leszek Wilk - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych WSFiP w Bielsku-Białej.

       Wilk Michał
       Michał Wilk - doktor nauk prawnych, radca prawny i doradca podatkowy; adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP; z-ca redaktora naczelnego "Kwartalnika Prawa Podatkowego". Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek-założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

       Wilk Urszula

       Wilkin Jerzy

       Wilkowska-Kołakowska Dorota
       Dorota Wilkowska-Kołakowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki War-szawskiej. Specjalizuje się w tematyce prawa administracyjnego i wyceny nieruchomości.

       Williams Anthony

        Williams Tony

        Wincenciak Mirosław
        Mirosław Wincenciak - doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku oraz adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor publikacji z zakresu materialnego prawa administracyjnego, zwłaszcza prawa zagospodarowania przestrzennego.

        Winczorek Jan
        Jan Winczorek - doktor nauk prawnych, doktor socjologii. Wykłada socjologię prawa w Katedrze Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej koncentruje się na socjologii prawa, socjologii teoretycznej, socjologii instytucji prawnych oraz teorii prawa. Kierownik lub aktywny uczestnik kilkudziesięciu programów badawczych. Tłumacz, autor wielu publikacji, m.in. książki o socjologicznej teorii prawa Niklasa Luhmana. Od 2006 r. jest członkiem władz Sekcji Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Ekspert Instytutu Prawa i Społeczeństwa (INPRIS).

        Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata

        Winiarska Aleksandra

         Winiarska Kazimiera
         Kazimiera Winiarska - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Sprawozdawczości Finansowej i Audytu; organizator i kierownik studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i doradztwa podatkowego; autorka i redaktor naukowy około 500 publikacji z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, rachunkowości podatkowej.

         Winiarski Krzysztof
         dr Krzysztof Winiarski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Finansowej, autor i współautor monografii, komentarzy, artykułów z zakresu prawa podatkowego oraz procedur podatkowych, a także z zakresu prawa i postepowania administracyjnego.

         Winiarz Mateusz
         Mateusz Winiarz - zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, były arbiter z listy Prezesa Urzedu Zamówień Publicznych, praktyk w zakresie udzielania zamówień publicznych, wykładowca i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych.

         Winiecki Jan

         Wiórek Piotr Marcin
         Piotr Marcin Wiórek - doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M., adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat ( praktyka od 2006 r.), absolwent studiów LL.M. z zakresu niemieckiego i europejskiego prawa cywilnego oraz prawa spółek na Uniwersytecie Ruperto Carola w Heidelbergu, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ruperto Carola w Heidelbergu (stopień Dr. iur. - doctor iurisprudentiae - uzyskany z najwyższą oceną summa cum laude), nostryfikacja doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kolegiat Europejskiego Kolegium Doktorskiego Uniwersytetów: Ruperto Carola w Heidelbergu, Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendysta Fundacji Konrada Adenauera (stypendia badawcze m.in. w King's College Cambridge (Wielka Brytania)); członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w polskim, niemieckim i europejskim prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

         Wirkus Łukasz

         Wiśniewska Halina

         Wiśniewski Andrzej W.
         Andrzej W. Wiśniewski - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Sądu Arbitrażowego przy Związkowej Izbie Handlowej w Wiedniu; członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz praktykującym radcą prawnym. Był doradcą kilku międzynarodowych kancelarii prawniczych oraz Krajowej Izby Gospodarczej (dawniej Polskiej Izby Handlu Zagranicznego). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w szczególności dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego, arbitrażu handlowego oraz prawa spółek handlowych.

         Wiśniewski Leszek

         Wiśniewski Łukasz
         Łukasz Wiśniewski - doktorant w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego na WPiA UW organizowaną we współpracy z Reńskim Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn. Współautor publikacji "Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce" (Warszawa 2012). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa karnego procesowego, w szczególności zagadnienia modelu postępowania przygotowawczego, a także niemieckiego procesu karnego.

         Wiśniewski Marian
         Marian Wiśniewski - doktor habilitowany nauk ekonomicznych; profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ekonomii sektora ubezpieczeniowego oraz nauk aktuarialnych.

         Wiśniewski Tadeusz
         Tadeusz Wiśniewski - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN; redaktor naukowy oraz autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

         Wiśniewski Zenon

         Wiśniowski Arkadiusz

         Witak Małgorzata
         Małgorzata Witak - starszy specjalista w Ministerstwie Finansów w zespole międzynarodowej współpracy podatkowej. Od 2008 r. zajmuje się tematyką umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz współpracą w zakresie polityki podatkowej z OECD, UE oraz innymi organizacjami międzynarodowymi.

         Witczak Hanna

         Witczak Radosław
         Radosław Witczak - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładzie Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer Polska; autor publikacji z zakresu podatków w opiece zdrowotnej, m.in. książki Opodatkowanie działalności medycznej lekarzy i pielęgniarek (2009).

         Witczak-Plisiecka Iwona
         Iwona Witczak-Plisiecka - doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego; jej zainteresowania naukowe dotyczą językoznawstwa teoretycznego, pogranicza semantyki i pragmatyki językowej, zagadnień związanych z postrzeganiem wypowiedzi językowych w kategoriach intencjonalnego działania oraz związków między językiem i prawem; tłumacz języka angielskiego; autorka wielu publikacji, w tym monografii From Speech Acts to Speech Actions (2013).

         Witecka Barbara

         Witek-Crabb Anna

         Witkowska Anna
         Anna Witkowska - adwokat; członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek zespołu rozwiązywania sporów w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; doradza oraz reprezentuje klientów we wszystkich stadiach postępowania przed sądami powszechnymi i polubownymi, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz organami państwowymi, a także w negocjacjach ugodowych.

         Witkowska Dorota
         Prof. dr hab. DOROTA WITKOWSKA jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzone przez nią badania naukowe dotyczą zastosowań metod ilościowych w ekonomii. Zajmowała się m.in. wyznaczaniem optymalnych rodzajów polityki gospodarczej za pomocą modeli optymalnego sterowania, konstruowanych na podstawie opisowych modeli ekonometrycznych. Obecnie pracuje nad zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, modeli ekonometrycznych i statystycznych metod klasyfikacji do analizy zjawisk gospodarczych. Dwukrotnie była stypendystką Fulbrighta: w Princeton University, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Gregory’ego C. Chowa, i w Pennsylvania University, w którym prowadziła badania pod kierunkiem laureata Nagrody Nobla prof. Lawrence’a R. Kleina.
         W ciągu niemal 25 lat pracy zawodowej opublikowała 120 prac naukowych, w tym 25 za granicą. Jest autorem 3 monografii (m.in. Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe), a także autorem lub współautorem 6 podręczników akademickich.


         Witkowska Katarzyna

          Witkowska Krystyna
          Krystyna Witkowska - doktor nauk prawnych; w latach 2000-2006 prokurator i rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach; od 2006 r. prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga; autorka licznych artykułów w czasopismach „Prokuratura i Prawo”, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, „Prokurator” i „Przegląd Sądowy”.

          Witkowska Marta

          Witkowska-Nowakowska Katarzyna

           Witkowska-Rozpara Katarzyna
           Katarzyna Witkowska-Rozpara - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW); autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych, w tym monografii Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna, Warszawa 2011; w latach 2006-2008 współpracownik "Gazety Prawnej"; uczestniczka licznych konferencji oraz seminariów naukowych; członek European Society of Criminology (ESC).

           Witkowski Andrzej
           Andrzej Witkowski - dr hab. nauk prawnych, prof. nadzw. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu (Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie), kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa. Specjalizuje się głównie w historii administracji i prawa skarbowego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym monografii: Ochrona Skarbowa w Polsce (1998), Czynnik społeczny przy urzędach skarbowych, urzędach rewizyjnych i izbach skarbowych w Polsce w latach 1944-1950 (2001), Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944-1950 (2002; wyróżniona nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu), Podatki państwowe w Polsce w latach 1944-1950 (2005).

           Witkowski Bartosz

           Witkowski Jacek
           Jacek Witkowski - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; w latach 2002-2009 pełnił funkcję sędziego wizytatora w sprawach z zakresu prawa pracy; członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

           Witkowski Tomasz
           Tomasz Witkowski - jest psychologiem, pracuje we własnej firmie doradczo-szkoleniowej "Moderator". Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie pracował jako asystent, a następnie adiunkt. Prowadził badania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Hildesheim w Niemczech i wykładał w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W 1993 roku był stypendystą programu TEMPUS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech.

           Witkowski Wojciech
           Wojciech Witkowski - profesor nauk prawnych; w latach 2008-2016 kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa; 2012-2016 dyrektor Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 1993-1999 prorektor UMCS, a w okresie 2002-2010 członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Zajmuje się historią wymiaru sprawiedliwości oraz prawa w Europie i Polsce w wiekach XVI-XIX, dziejami nauki i kultury prawa oraz historią administracji. Autor przeszło 120 prac naukowych.

           Witosz Aleksander Jerzy
           Aleksander J. Witosz - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; radca prawny; autor publikacji z zakresu prawa spółek, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

           Witosz Antoni
           Antoni Witosz - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; specjalista w dziedzinie prawa spółek, prawa upadłościowego i naprawczego; radca prawny i arbiter.

           Witoszko Wioletta
           Dr Wioletta Witoszko - asystent w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jest autorką ponad 20  publikacji. Wyróżniona w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Gazety Prawnej.

           Wituska Elżbieta

           Wlaźlak Katarzyna
           Katarzyna Wlaźlak - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ekspert: LEX dla Samorządu Terytorialnego, OPI - Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia; autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego.

           Włodarczyk Mirosław
           Mirosław Włodarczyk - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej UŁ. Specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Autor publikacji naukowych dotyczących źródeł prawa pracy, podmiotów i treści prawa stosunku pracy, zatrudniania młodocianych oraz regulacji prawnych rynku pracy.

           Włodarczyk Włodzimierz Cezary
           Włodzimierz Cezary Włodarczyk - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor książek i koordynator kilku programów badawczych na temat zdrowia publicznego, zaangażowany w prace nad reformą sektora zdrowotnego w Polsce.

           Włodarska-Dziurzyńska Karolina
           doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Autorka opracowań m.in. z zakresu prawa ochrony konsumenta, prawa umów w obrocie gospodarczym oraz prawa autorskiego.

           Włodarski Patryk

           Włodkowski Olaf
           Olaf Włodkowski - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania karnego; specjalizuje się w prawie karnym skarbowym, prawie karnym gospodarczym oraz problematyce pokrzywdzonego w polskim prawie karnym sensu largo.

           Włudyka Tadeusz
           Tadeusz Włudyka - profesor zwyczajny w zakresie prawa gospodarczego i polityki gospodarczej; kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

           Woiński Mateusz

           Wójcicka Ewa

           Wojciech Radecki

            Wojciechowska Agnieszka
            Agnieszka Wojciechowska - adwokat, kieruje praktyką sporów budowlanych warszawskiego biura kancelarii Dentons. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Jest jednym z założycieli i pierwszym Prezesem Zarządu Young Arbitration Practitioners in Poland at the Lewiatan Court of Arbitration, organizacji zrzeszającej praktyków arbitrażowych poniżej 40. roku życia.

            Wojciechowski Bartosz
            Bartosz Wojciechowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, a także sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor i współautor monografii, podręczników oraz artykułów z zakresu teorii i filozofii prawa, antropologii prawniczej oraz prawa podatkowego.

            Wojciechowski Juliusz
            Juliusz Wojciechowski - doradca podatkowy, posiada doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym uzyskane przy projektach prowadzonych zarówno dla międzynarodowych koncernów, jak i firm rodzinnych działających wyłącznie na rynku polskim. prowadzi także szkolenia w zakresie aspektów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

            Wojciechowski Paweł
            Dr hab. Paweł Wojciechowski - zatrudniony od 2007 r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych, w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego. Od 2008 r. kierownik Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na prawie żywnościowym, prawie rolnym oraz prawie gospodarki nieruchomościami. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących zagadnień związanych z prawem żywnościowym, prawem rolnym i gospodarką nieruchomościami, w tym dwóch monografii: "Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym", Warszawa 2016 oraz "Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności", Warszawa 2008. Współautor podręcznika "Prawo rolne" (red. P. Czechowski), Warszawa 2011, 2013 i 2015, współautor komentarzy do ustaw: "Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz" (red. A. Szymecka-Wesołowska), Warszawa 2013 i "Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz" (red. P. Czechowski), Warszawa 2015, a także autor kilkudziesięciu haseł w opracowaniu "Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VIII. Prawo rolne i żywnościowe" (red. S. Prutis), Warszawa 2015. Uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa rolnego i żywnościowego. Wykładowca (Visiting professor) na Roma Tre University (2013) oraz Tuscia University, Intensive Programme Global Food Law and Quality (2014). Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Rolnego (C.E.D.R.), Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym.

            Wojciechowski Piotr

             Wojciechowski Tomasz

             Wojcieszak Marcin

             Wójcik Jerzy Wojciech
             Prof. dr hab. Jerzy Wojciech Wójcik jest kryminologiem, nauczycielem akademickim i praktykiem bankowym oraz analitykiem przestępczości ekonomicznej i bezpieczeństwa transakcji finansowych. To autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 30 monografii dotyczących zagadnień przestępczości i patologii w obrocie gospodarczym oraz ekonomicznej przestępczości zorganizowanej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

             Wojcik Krystyna

             Wójcik Leszek

             Wójcik Mariusz

              Wójcik Mariusz Piotr
              Mariusz Piotr Wójcik - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; autor i współautor publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

              Wójcik Monika
              Monika Wójcik - dr nauk prawnych. Autorka prac z zakresu prawa rzymskiego.

              Wójcik Paweł
              Paweł Wójcik - lider zespołu zamówień publicznych Instytutu Badań Edukacyjnych, a także trener i ekspert z zakresu zamówień publicznych; autor kilkudziesięciu publikacji prasowych na temat zamówień publicznych, komentarzy problemowych w Systemie Informacji Prawnej LEX oraz opracowania pt. Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych.

              Wójcik Sylwester
              Sylwester Wójcik (1931-2005) - profesor nauk prawnych, wybitny cywilista, wieloletni kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakładu Prawa Cywilnego ?lii UMCS w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski). Autor cenionych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, wśród których ważne miejsce zajmują prace poświęcone prawu spadkowemu. Jako członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów uczestniczył w pracach nad wieloma projektami ustaw z tego zakresu.

              Wójcikiewicz Józef
              Józef Wójcikiewicz - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; były długoletni pracownik oraz wicedyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

              Wojdal Tomasz
              Tomasz Wojdal - radca prawny; dyrektor departamentu restrukturyzacji i optymalizacji w Kancelarii Mariański Group zajmujący się kompleksowym przeprowadzaniem procesów optymalizacyjnych zarówno od strony podatkowej, handlowej jak i cywilnej; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Maastricht (Holandia).

              Wojdała Michał

              Wojewoda Michał
              Dr Michał Wojewoda - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz radca prawny. Absolwent UŁ (1997) oraz Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. 1998). Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski (2001). Rozprawę doktorską obronił w 2005 r. Autor kilkunastu publikacji, w tym w języku angielskim. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Autor został laureatem konkursu Złote Skrzydła Gazety Prawnej dla młodych autorów książek specjalistycznych za publikację "Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r."

              Wojewoda-Buraczyńska Katarzyna
              Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; autorka prac naukowych z zakresu prawa finansowego, a w szczególności prawa podatkowego.

              Wojno Bartosz
              Bartosz Wojno - radca prawny, naczelnik wydziału w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wieloletni pracownik organów nadzoru ubezpieczeniowego; uczestnik prac legislacyjnych dotyczących regulacji rynku finansowego, w tym implementacji dyrektywy "Wypłacalność II" do krajowego porządku prawnego; autor i współautor kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa rynku finansowego, w tym ubezpieczeniowego.

              Wojsyk Kajetan
              Kajetan Wojsyk - doktor inżynier, zastępca dyrektora do spraw europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie; wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie; od 1994 r. zajmuje się informatyzacją administracji publicznej; współzałożyciel stowarzyszenia „Miasta w Internecie”; autor wielu artykułów, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego.

              Wojszko Paulina
              Paulina Wojszko - aplikant radcowski (Okregowa Izba Radców Prawnych w Warszawie), absolwentka Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniona w PwC, jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu prowadzenia sporów podatkowych.

              Wojtas Magdalena

               Wojtas Michał

               Wojtaszczyk Adam
               Adam Wojtaszczyk - adwokat; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor artykułów naukowych z zakresu prawa karnego.

               Wojtaszek-Mik Ewa
               Ewa Wojtaszek - Mik- adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Biura Studiów i Analiz (Dział Europejski) Sądu Najwyższego. Stypendystka m.in. Instytutu Uniwersytetu Europejskiego we Florencji. Autorka publikacji z dziedziny polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

               Wojtczak Sylwia
               Sylwia Wojtczak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Zakładzie Polityki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prowadzi interdyscyplinarne badania nad aksjologią prawa, językiem prawnym i prawniczym oraz mechanizmami poznania prawniczego; jest autorką wielu publikacji, w tym monografii Niewspółmierność wartości i jej konsekwencje dla stosowania prawa (2010).

               Wojtczak-Samoraj Dorota

               Wójtowicz Ewa
               Dr Ewa Wójtowicz - adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny w renomowanej wrocławskiej kancelarii. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego, głównie na temat umów gospodarczych.

               Wójtowicz Małgorzata
               Małgorzata Wójtowicz - absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni nauczyciel akademicki i tłumacz tekstów z zakresu prawa i ekonomii.

               Wójtowicz Wanda
               Wanda Wójtowicz - profesor doktor habilitowana nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; autorka ponad dwustu prac naukowych z zakresu prawa finansowego, zwłaszcza prawa podatkowego i dewizowego.

               Wójtowicz Wanda Janina

                Wójtowicz-Dawid Anna
                Anna Wójtowicz-Dawid - asystent na Uniwersytecie Rzeszowskim; zajmuje się zagadnieniami prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz prawa finansowego, a także obsługą prawną projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; wieloletni trener z zakresu zamówień publicznych i pomocy publicznej; autorka wielu publikacji ze wskazanego zakresu.

                Wojtowicz-Janicka Katarzyna

                Wojtyniak Bartłomiej

                Wolak Grzegorz
                Grzegorz Wolak - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli; wiceprezes i przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli; autor ponad 100 artykułów i glos z zakresu prawa cywilnego materialnego, procesowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych.

                Wolanin Thomas R.
                Thomas R. Wolanin jest emerytowanym profesorem George Washington University w Waszyngtonie. Podczas dwukrotnego pobytu w Polsce (w 2005 i 2006 roku) wygłosił szereg wykładów na temat oświaty i szkolnictwa wyższego w USA.

                Wolański Robert
                Robert Wolański - doktor habilitowany nauk ekonomicznych; adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się szeroko pojętym prawem podatkowym (ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego oddziaływanie na procesy zachodzące w gospodarce), a także funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw, ich miejscem i rolą w polskiej gospodarce; autor publikacji naukowych z dziedziny prawa podatkowego oraz poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom.

                Wolbach Łukasz
                Łukasz Wolbach - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; pracownik Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy.

                Wollgarten Withold
                Withold Wollgarten - doktor nauk ekonomicznych; doradca podatkowy i biegły rewident prowadzący kancelarię w Niemczech; specjalista w zakresie międzynarodowego opodatkowania i rachunkowości; referent i wykładowca na licznych konferencjach i szkoleniach dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz przedsiębiorców w Polsce, Niemczech i Austrii; autor publikacji poświęconych problematyce przedsiębiorstw i prawa podatkowego.

                Wolter Aleksander

                 Wołczak Iwona
                 Iwona Wołczak - radca prawny w izbie skarbowej, od 9 lat zatrudniona w administracji podatkowej; były pozaetatowy członek samorządowego kolegium odwoławczego; członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego "Aureus" przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Opolskiego; autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.

                 Wołczak-Ciecierska Iwona

                 Wołodkiewicz Witold
                 Witold Wołodkiewicz - profesor prawa rzymskiego w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Międzynarodową Szkołą Prawa Rzymskiego oraz wykłada na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych. Członek Rady Naukowej Centro romanistico internazionale uniwersytetów w Neapolu, Katanii, Messynie i Catanzaro. Uczestnik międzynarodowych kongresów i seminariów naukowych. Przewodniczy Komisji Praw Antycznych PAN oraz Radzie Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wykładał na wielu uniwersytetach zagranicznych, głównie we Włoszech i Francji. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Palestra".

                 Wołpiuk Waldemar J.
                 Waldemar J. Wołpiuk - doktor habilitowany nauk humanistycznych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie; redaktor naczelny "Państwa Prawnego", czasopisma prawniczego Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa; w okresie ostatnich 26 lat pracownik naukowy w Zespole Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Podyplomowego Studium Prawno-Samorządowego w tym instytucie; stypendysta i profesor wizytujący kilku zagranicznych instytutów naukowych i uniwersytetów; członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego. Jest autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

                 Woroniecki Paweł
                 Paweł Marek Woroniecki - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są w szczególności zagadnienia dotyczące obowiązujących w prawie administracyjnym i finansowym norm kształtujących szeroko pojęty porządek gospodarczy.

                 Woś Tadeusz
                 Tadeusz Woś - profesor zwyczajny doktor habilitowany; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ; wybitny specjalista problematyki postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego; jego dorobek naukowy obejmuje ponad sto publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i gospodarki nieruchomościami (monografii, rozpraw, podręczników, artykułów, glos do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego).

                 Woszczyk Patrycja
                 Patrycja Woszczyk - trenerka, specjalistka ds. różnorodności i projektów HR, menedżerka projektów szkoleniowo-badawczych i kompleksowych rozwiązań związanych z rozwojem potencjału pracowników. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania różnorodnością, budowania zaangażowania pracowników, pobudzania kreatywności. Interesuje się metodami zwiększającymi efektywność pracy mózgu, ewaluacją programów rozwojowych, społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami starzenia się społeczeństw.

                 Wowerka Arkadiusz

                 Woźniacka Monika
                 Monika Woźniacka - adwokat specjalizujący się w zakresie prawa marketingu i reklamy, prawa żywnościowego i farmaceutycznego, własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Prowadzi własną kancelarię.

                 Woźniak Agnieszka
                 Agnieszka Woźniak - nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie; zajmuje się problematyką prawnych aspektów bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym administracji rządowej właściwej w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, prywatyzacji usług w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności i ustroju policji administracyjnych, do których zalicza się straże przyrodnicze; autorka artykułów z tego zakresu.

                 Woźniak Agnieszka
                 Woźniak Agnieszka - dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa i Administracji Politechniki Warszawskiej.

                  Woźniak Aleksandra
                  Mgr Aleksandra Woźniak - radca prawny specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawie korporacyjnym. Autorka publikacji dotyczących korelacji prawa pracy z prawem handlowym.

                  Woźniak Cezary
                  Woźniak Cezary - dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa i Administracji Politechniki Warszawskiej, Prodziekan ds. Dydaktyki i Nauczania (studia niestacjonarne) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

                   Woźniak Mariusz

                   Woźniak Marta

                   Woźniak Zbigniew

                   Woźnicki Jerzy

                   Woźniewski Krzysztof
                   Krzysztof Woźniewski - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor 3 książek i ponad 50 publikacji poświęconych zagadnieniom prawa karnego procesowego.

                   Wratny Jerzy
                   prof. dr hab. Jerzy Wratny - Zatrudniony w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Specjalizuje się w zbiorowym oraz europejskim prawie pracy. W latach 2002–2006 był członkiem rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Autor licznych opracowań z dziedziny prawa pracy oraz dziedzin pokrewnych.

                   Wróbel Andrzej
                   Wróbel Andrzej - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, kierownik Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, redaktor naczelny "Państwa i Prawa", autor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.

                   Wróbel Izabela
                   Izabela Wróbel - doktor nauk prawnych oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedrze Studiów Europejskich Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ekspert Forum "Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE" przy Centrum Europejskim - Natolin, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

                   Wróbel Włodzimierz
                   Włodzimierz Wróbel - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej; zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, ekspert komisji sejmowych i senackich. Był stypendystą Fundacji Humboldta. Jest autorem licznych artykułów naukowych, glos i monografii z zakresu prawa karnego, procedury karnej, prawa konstytucyjnego oraz teorii prawa; współautor komentarza do kodeksu karnego; kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w ramach grantów naukowych.

                   Wróblewska Małgorzata
                   Małgorzata Wróblewska - doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka wielu publikacji z prawa finansowego, w tym budżetowego i podatkowego; specjalizuje się w tematyce międzynarodowego prawa podatkowego, prawa finansowego samorządu terytorialnego i prawa finansowego Unii Europejskiej.

                   Wróblewski Jerzy

                   Wrocławska Patrycja

                   Wrocławska Tatiana
                   Tatiana Wrocławska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka opracowań o zróżnicowanym charakterze (artykułów, referatów, komentarzy, glos), w tym monografii pt. Prawo do strajku w prawie pracy państw bałtyckich w świetle prawa międzynarodowego. Implikacje dla Polski, Poznań 2007; badania naukowe autorki koncentrują się na problematyce zatrudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych jako szczególnej grupy ryzyka na rynku pracy.

                   Wronikowska Ewa
                   Ewa Wronikowska – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wykładowca w fi rmach szkoleniowych.

                   Wronkowska Sławomira
                   Sławomira Wronkowska - teoretyk prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN.

                   Wroński Jerzy

                    Wroński Łukasz
                    Łukasz Wroński - radca prawny, pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, autor publikacji z zakresu prawa ochrony konsumentów, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, klauzulami abuzywnymi oraz handlem elektronicznym.

                    Wrzecionek Rafal
                    Rafał Wrzecionek - doktor nauk prawnych; prowadzi wykłady i zajęcia na szkoleniach dla asesorów i aplikantów notarialnych Rad Izb Notarialnych; autor ponad 60 publikacji z zakresu prawa o notariacie, prawa spółek i prawa cywilnego.

                    Wrzesińska-Nowacka Aleksandra

                    Wszołek Przemysław
                    Przemysław Wszołek - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; autor szeregu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym monografii: Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego (2016).

                    Wujastyk Agata
                    Agata Wujastyk - doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

                    Wujczyk Marcin
                    Marcin Wujczyk - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych; członek Executive Committee International Labour and Employment Relations Association; autor wielu publikacji dotyczących m.in. prawa pracownika do prywatności, zakazu dyskryminacji oraz wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

                    Wyka Teresa
                    Teresa Wyka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Zakładu Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, wieloletni kierownik studiów podyplomowych bhp na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku książek; głównym przedmiotem jej zainteresowań są zagadnienia ochrony pracy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, jak również problematyka ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

                    Wypiór Rafał

                    Wypych-Żywicka Alina
                    Alina Wypych-Żywicka - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; specjalizuje się w problematyce ustania stosunku pracy, urlopach wypoczynkowych, klauzulach generalnych i wykładni; jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zabezpieczenia społecznego, szczególnie renty rodzinnej, zasad ubezpieczenia społecznego i konstrukcji ryzyk zabezpieczenia społecznego; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

                    Wyrembak Jarosław
                    Jarosław Wyrembak - doktor nauk prawnych, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i glos, opublikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych. Był referentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Za pracę w środowisku akademickim nagradzano go m.in. nagrodami Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

                    Wyrozumska Anna
                    Anna Wyrozumska - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

                    Wyrwińska Karolina

                    Wyrwiński Michał
                    Michał Wyrwiński - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracuje z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ; prowadzi wykłady i szkolenia dla Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów; radca prawny; prowadzi kancelarię radcy prawnego, specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa dotyczącego treści cyfrowych, prawa konsumenckiego; autor licznych publikacji naukowych, monografii i komentarzy.

                    Wyrzykowski Mirosław

                    Wyrzykowski Wojciech

                    Wysocka-Bar Anna

                    Wyszogrodzki Michał