Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Mirosław Gumularz,
Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2019 r.
Kod: KAM-3653:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 119,00 zł.

Opis:

Mirosław Gumularz – radca prawny, doktor nauk prawnych. Jako doradca społeczny
ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdro-
żeniem RODO do polskiego porządku prawnego; członek Grupy Roboczej ds. Ochrony
Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji; audytor wewnętrzny systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001:2013; autor oraz współautor
licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii.
Patrycja Kozik – radca prawny, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; audytor wewnętrzny systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001:2013; wykładowca na
studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych organizowanych przez
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorka licznych publikacji z zakresu
szeroko pojętego prawa nowych technologii.
Książka zawiera odpowiedzi na kluczowe pytania związane z kontrolą i postępowaniem
w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w tym m.in.:
– jakie podmioty mogą być kontrolowane,
– jakie są prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych,
– jakie relacje zachodzą między kontrolą a postępowaniem administracyjnym.
Ponadto w publikacji omówiono, jak administrator ochrony danych osobowych powinien
przygotować się do kontroli, w tym jak ma wykazać zapewnienie zgodności z przepisami
i obowiązkami dokumentacyjnymi wynikającymi z RODO.
Opracowanie zawiera także:
– wzory dokumentów istotnych dla administratorów danych i podmiotów przetwarzają-
cych zarówno na etapie kontroli, jak i postępowania w sprawie naruszenia przepisów
o ochronie danych,
– wzory skarg na decyzje i postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych.
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, a także administratorów,
podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych. Będzie przydatna pracow-
nikom administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcom przetwarzającym
dane osobowe.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8160-395-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 374
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: rmy średnie
Kod: KAM-3653:W01P01