Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Anna Barczak,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3555:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 149,00 zł.

Opis:

Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią
jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfi kacji
obranych kierunków rozwoju. Zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Autorzy przedstawiają m.in.:
– procedury ocen oddziaływania na środowisko,
– wyjątki od przeprowadzenia oceny strategicznej,
– wymagania dotyczące raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
– zasady udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych,
– postępowanie w sprawie naliczania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
Książka zawiera schematy ilustrujące procedury ocen oddziaływania na środowisko, a także
wzory dokumentów związanych z tymi procedurami np.:
– prognozę oddziaływania na środowisko,
– wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
– kartę informacyjną przedsięwzięcia,
– postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.
Opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania ochro-
ną środowiska: adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników administracji
rządowej i samorządowej. Może zainteresować również pracowników naukowych i studentów
kierunków prawniczych i administracyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8160-005-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 272
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: ministracja mała / PozJednMinOchrŚrod.
Kod: KAM-3555:W01P01

Informacje biograficzne autorów