Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Adam Bartosiewicz,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2018 r.
Kod: KAM-3506:W01D01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2018-06-21

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 79,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów .................................................................................. 9
Wstęp ................................................................................................... 11
Rozdział I. System podzielonej płatności – informacje ogólne .................... 13
1. Uwagi wstępne ............................................................................. 13
2. Rachunek VAT ............................................................................. 14
3. Podzielona płatność .................................................................... 22
4. Zwrot VAT z rachunku VAT ........................................................................ 24
5. Korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności ................................ 28
Rozdział II. Pytania i odpowiedzi dotyczące podzielonej płatności i rachunków VAT ................. 33
1. Wniosek o zgodę na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w niektórych branżach ........... 33
2. Wyciągi z rachunku VAT ........................................................... 34
3. Odsetki od środków na rachunku VAT .................................... 34
4. Sposób założenia rachunku VAT .............................................. 35
5. Otworzenie rachunku VAT ........................................................ 36
6. Zgoda na uwolnienie kwot z rachunku VAT ........................... 37
7. Uwolnienie środków z rachunku VAT u podatnika mającego stałe nadwyżki ................................. 38
8. Zgłoszenie rachunku VAT .......................................................... 40
9. Utarg z kasy fiskalnej wpłacany na rachunek .......................... 41
10. Płatność kartą płatniczą a podzielona płatność ...................... 41
11. Zwrot VAT na rachunek bankowy i na rachunek VAT .......... 42
12. Podzielona płatność a kompensata kary umownej wyższej niż wartość brutto faktury ..................... 43
13. Podzielona płatność w przypadku faktury korygującej ......... 44
14. Zwroty z faktur korygujących dla osób fizycznych ................. 45
15. Zapłata za faktury z wykorzystaniem podzielonej płatności ... 46
16. Regulacje umowne w przedmiocie niestosowania podzielonej płatności .................................... 47
17. Podzielona płatność dla osób fizycznych ................................. 47
18. Podzielona płatność a kompensata ........................................... 48
19. Moment złożenia wniosku o wypłatę kwot z rachunku VAT .... 49
20. Przekazanie środków pieniężnych między dwoma bankami .... 50
21. Podzielona płatność a waluta płatności .................................... 52
22. Utarg ze sprzedaży ewidencjonowanej w kasie fiskalnej ....... 52
23. Przekazania własne między rachunkami VAT ........................ 53
24. Płatność za fakturę ...................................................................... 54
25. Płatność za fakturę nominowaną w euro ................................. 54
26. Możliwość dokonywania jednej podzielonej płatności za kilka faktur .............................. 56
27. Podzielona płatność u podatnika sprzedającego towary (usługi) z niższą stawką .............................. 57
28. Podzielona płatność – brak zapłaty całej kwoty brutto .......... 58
29. Powrót podzielonej płatności do banku odbiorcy .................. 59
30. Podzielona płatność – kolejność obciążania rachunków ....... 59
31. Wykonanie przelewu z rachunku ROR .................................... 60
32. Zapłata podzieloną płatnością kwoty większej niż VAT na fakturze ........................... 62
33. Podzielona płatność a faktury za paliwo .................................. 63
34. Zapłata za faktury w kilku etapach ........................................... 64
35. Otrzymanie podzielonej płatności innej kwoty niż kwota VAT z faktury ...................... 65
36. Podzielona płatność a faktoring ................................................ 67
37. Cash-pooling a podzielona płatność ........................................ 69
38. Split payment a odliczenie częściowe VAT z faktur ............... 69
39. Podzielona płatność a faktura pro-forma ................................ 70
40. Faktury opłacone podzieloną płatnością, od których nie można odliczyć VAT .......................... 71
41. Podzielona płatność a potrącenia z danej faktury .................. 73
42. Potrącenie kwoty wynikającej z faktury ................................... 73
43. Stawka podatku w ramach podzielonej płatności ................... 74
44. Zapłata podzieloną płatnością w ratach ................................... 75
45. „Bierny” właściciel rachunku VAT ........................................... 76
46. Korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności ........................ 77
47. Przychód z tytułu wcześniejszej zapłaty VAT z rachunku VAT .................... 79
48. Zwrot VAT .................................................................................... 80
49. Informacje o numerze rachunku VAT ..................................... 81
50. Sposób księgowania podzielonych płatności ........................... 82
51. Możliwość dokonywania zapłaty w formie podzielonej płatności za wszystkie faktury ......................... 83
52. Sposób dokonywania podzielonej płatności ............................ 85
53. Określenie w podzielonej płatności płaconego zobowiązania a wiele zobowiązań jednego dłużnika z różnymi terminami płatności ....................................................................................... 86
54. Odwrotne obciążenie – brak środków na rachunku VAT ..... 88

Ukryj

Opis:

Adam Bartosiewicz – doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym; autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. książek: VAT. Komentarz (Warszawa 2018), Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby ? zyczne. Komentarz (Warszawa 2011), VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji (Warszawa 2011), PIT. Komentarz (wyd. 5, Warszawa 2015).

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności, zostanie wprowadzony do polskiego systemu prawnego z dniem 1.07.2018 r. Jego istotą jest to, że kwota netto tra? a na bieżący rachunek bankowy dostawcy, natomiast kwota odpowiadająca kwocie VAT z faktury przekazywana jest na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku mają ograniczoną płynność – przedsiębiorca nie może nimi swobodnie dysponować.

Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT.

Autor udziela odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
– Komu opłaca się korzystać z podzielonej płatności?
– Czy środki na rachunku bankowym VAT będą oprocentowane?
– Kto założy podatnikowi rachunek VAT? Czy to sam podatnik ma założyć dodatkowe konto?
– Czy w przypadku, gdy kara umowna przy kompensacie przewyższa wysokość faktury, można zapłacić podzieloną płatnością?
– Czy będąc podatnikiem VAT, można się nie zgodzić na otrzymanie należności w formie podzielonej płatności?
– Czy split payment dotyczy wyłącznie płatności do poziomu danej faktury?
– Jak dokonać zapłaty za krajową fakturę walutową w euro mając wykazaną kwotę VAT w złotych?
– Co w sytuacji, gdy kontrahent będzie płacił fakturę w ratach?
– Czy można być biernym właścicielem rachunku VAT?

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla przedsiębiorców, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz ekonomistów i księgowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-810-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 92
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-3506:W01D01

Informacje biograficzne autorów