Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Poradniki ABC EDU
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3384:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 49,00 zł.

Spis treści: 

Wstęp ..........................................................................................................................................
Wykaz skrótów .......................................................................................................................
O Autorze ...................................................................................................................................
Rozdział I Zakres zmian RODO
1. Cele i zasady ochrony danych w oparciu o RODO w placówce oświatowej
[wykazanie nowych zasad ochrony danych osobowych danych w RODO; określenie granic przetwarzania danych, ograniczenia i zakazy przetwarzania danych]
2. Ochrona danych osobowych nowa terminologia RODO – słownik pojęć, terminów i zadań
[komentarz do powiększonego katalogu terminów przetwarzania danych w RODO]
3. Klasyfikacja przepisów uprawniających do przetwarzania danych w placówce [określenie korelacji przepisów prawa oświatowego z przepisami prawa ochrony danych i przepisów uzupełniających nadzór nad bezpieczeństwem informacji]
4. Zakres zmian struktury organizacyjnej w dokumentacji placówki
[przykłady koniecznych zmian zapisów statutowych i struktury organizacyjnej z opisem działań dyrektora placówki, przykłady nowych zapisów w zakresach czynności pracowników / nauczycieli ]
5. Procedura zgłoszenia IODO w UODO
[wzór pisma z komentarzem i czynnościami realizowanymi przez dyrektora szkoły]
Rozdział II Zadania ADO, zadania IODO,
1. Specyfikacja istotnych warunków bezpieczeństwa informacji
[zestawienie podstawowego katalogu zadań placówki w kontekście zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych oraz przykładowe konspekty do przeprowadzenia zajęć z zakresu ochrony danych osobowych]
2. Kwalifikacje IODO – wymagania formalne
[określenie zasad wyboru i wymagań stawianych inspektorowi ochrony danych osobowych w trakcie wyboru osoby sprawującej nadzór nad przestrzeganiem przepisów ]
3. Klasyfikacja operacji przetwarzania danych osobowych
[identyfikacja operacji przetwarzania danych w placówce, wzorcowe zestawienie przetwarzania danych w oparciu o operacje przetwarzania wg RODO]
4. Ocena skutków przetwarzania danych
[przykład dokonywania oceny skutków przetwarzania danych, przykładowe relacje z podmiotami zewnętrznymi / usługodawcami/ kuratorami]
5. Rejestr czynności przetwarzania danych
[wariant rejestru z komentarzem]
Rozdział III Obowiązki pracowników, wykonawców usług
1. Szkolenia pracowników z RODO, zadania szkoleniowe IODO
[opis i przykłady zakresów koniecznych działań uświadamiających zakres zabezpieczeń i odpowiedzialności pracowników szkoły]
2. Wymagania RODO w działaniach z usługodawcami
[przykłady umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w szkole]
3. Zmiany w obowiązkach pracowniczych
[aktualizacja zapisów z przeniesieniem akcentu odpowiedzialności na pracowników szkoły, wariant]
4. Dane osobowe, prywatność, intymność – ocena zagrożeń
[klasyfikacja z omówieniem zróżnicowanych kategorii danych]
5. Zgłoszenie naruszenia
[przykład dokumentowania sytuacji naruszenia zasad ochrony i zgłoszenia do organu nadzoru]
Zakończenie

Ukryj

Opis:

Jarosław Feliński – wykładowca wyższych uczelni; prekursor kształcenia
ABI w Polsce; kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z ochrony
danych osobowych; twórca autorskiego programu podyplomowych stu-
diów dla ABI i IODO; audytor wiodący ISO PN 27001; prezes Stowarzyszenia
Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych oso-
bowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami
zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także podstawowe
terminy i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, co ułatwi przygo-
towanie szkoły i przedszkola do stosowania nowych regulacji wynikają-
cych z wejścia w życie RODO. Jego celem jest pomoc w zaplanowaniu
i wdrożeniu poszczególnych obowiązków wynikających z RODO.

Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak:
– jakie są nowe obowiązki nałożone na administratorów danych osobo-
wych oraz jak przygotować się do ich wykonywania;
– jaki jest zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły oraz jej pracowni-
ków w związku z nowymi przepisami;
– kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie legalności obrotu;
– w jaki sposób osiągnąć minimum skuteczności i funkcjonalności wdro-
żonych rozwiązań;
– kiedy można rozpoznać zdarzenie jako naruszenie przepisów RODO oraz
jak należy postąpić w takim przypadku.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów oraz pracowników placówek
oświatowych odpowiedzialnych za wdrożenie stosowania nowych przepi-
sów z zakresu ochrony danych osobowych. Zainteresuje także prawników
praktyków i pracowników naukowych specjalizujących się w ochronie da-
nych osobowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-800-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 104
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-3384:W01P01