Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  nie dotyczy
Kod: KAM-3304:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2018-05-07

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 129,00 zł.

Spis treści: 

I. Wytyczne oceny technologii medycznych (HTA) – Health Technology Assessment - I. Lipska.
1. 10 lat funkcjonowania polskiej agencji HTA.
2. AOTMiT – podstawy prawne, rola i zadania.
3. Przyszłość HTA w Europie.
II. Ocena technologii medycznych.
1. Analiza problemu decyzyjnego (scoping) – wg schematu PICOS (populacja, interwencja, komparatory, efekty
zdrowotne, włączone badania) – E. Nowakowska.
2. Analiza kliniczna.
2.1. Porównawcza ocena efektywności eksperymentalnej (efficacy) i praktycznej (effectiveness) –
wiarygodność dowodów efektywności klinicznej – P. Ratajczak.
2.2. Strategie wyszukiwania danych naukowych w dostępnych bazach danych – K. Kus.
2.3. Rola Real World Evidence (RDE) w nowoczesnej medycynie – różne perspektywy –
K. Jahnz-Różyk, M. Szultecka-Dębek.
2.4. Dostępność do farmakoterapii w ujęciu społecznym i ekonomicznym – T. Zaprutko.
2.5. Elementy medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM) – P. Kawalec.
2.6. Ocena niepewności – znaczenie w HTA – W. Wysoczański.
2.7. Analiza wielokryterialna w podejmowaniu decyzji w medycynie – M. Czech.
2.8. Ocena bezpieczeństwa ocenianej technologii medycznej w porównaniu z alternatywną – E. Nowakowska.
3. Analiza ekonomiczna – E. Nowakowska, E. Orlewska
3.1. Perspektywa badania.
3.2. Horyzont czasowy.
3.3. Rodzaje analiz ekonomicznych.
3.4. Kategorie kosztów w analizach ekonomicznych – P. Kawalec.
3.4.1. Inkremenentalny współczynnik efektywności kosztów - E.Orlewska
3.5. Wynik w analizie ekonomicznej. QALY – miarą wyników zdrowotnych w analizie użyteczności kosztów –
D. Golicki.
3.5.1. Wpływ choroby na jakość życia – metody pomiaru – E. Nowakowska.
3.5.2. Subiektywna ocena jakości życia chorych – rola i znaczenie w analizie farmakoekonomicznej –
A. Paczkowska.
3.5.3. Wykorzystanie wyników badań klinicznych na potrzeby analizy ekonomicznej –
M. Niewada
3.6. Dobra praktyka modelowania ekonomicznego – przegląd wytycznych – M. Niewada.
3.7. Dyskontowanie - M Niewada.
3.8. Analiza wrażliwości w modelach ekonomicznych – M. Niewada.
4. Wpływ stosowanych w ocenie technologii medycznych narzędzi na efektywność systemu ochrony zdrowia
4.1. Analiza wpływu na budżet. Korzyści i możliwe wykorzystanie – K. Łanda, K. Malinowska.
4.1.1. Granica opłacalności leczenia - sposoby wyznaczania i interpretacja – E. Orlewska
4.1.2. Wycena świadczeń opieki skoordynowanej – W. Zawalski.
4.1.3. Refundacja i ustalenie cen leków. Współczesne zastosowania farmakoekonomiki
i oceny technologii medycznych w polityce lekowej – T. Bochenek.
4.1.4. Proces podejmowania decyzji refundacyjnych w Polsce – P. Kawalec.
4.1.5. Ocena ekonomiczna testów diagnostycznych – A. Wiela-Hojeńska, P. Petryszyn.
4.1.6. Ocena ekonomiczna usług farmaceutycznych świadczonych w aptekach ogólnodostępnych
i szpitalnych – M. Drozd.
4.1.7. Skutki zdrowotne i ekonomiczne zakażeń grypą w aspekcie zdrowia publicznego
w Polsce – L. Brydak.
4.1.8. Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki otyłości – W. Bryl.
5. Badania kliniczne w farmakoekonomice – D. Kopciuch.

Ukryj

Opis:

Elżbieta Nowakowska – profesor nauk farmaceutycznych; twórca oraz kierownik Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; uznany ekspert w zakresie farmakoekonomiki, oceny technologii medycznych, zarządzania i farmakologii; pomysłodawca i organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji farmakoekonomicznej; autorka ponad 500 cenionych opracowań z zakresu oceny efektywności kosztowej procedur medycznych i farmakoterapii.

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Omawiają kwestię zarządzania zasobami służby zdrowia, m.in. z uwzględnieniem praktycznych i teoretycznych aspektów alokacji wydatków ponoszonych na ochronę zdrowia.
Książka opisuje wymagania związane z oceną technologii medycznych i ?nansowaniem technologii lekowych i nielekowych w Polsce. Przedstawia rodzaje analizy technologii medycznej (kliniczna oraz ekonomiczna) oraz wytyczne dotyczące ich oceny.
Autorzy omawiają także wpływ narzędzi stosowanych w ocenie technologii medycznych na efektywność systemu ochrony zdrowia, w tym zagadnienia:
– granicy opłacalności leczenia, sposobów jej wyznaczania i interpretacji,
– wyceny świadczeń opieki koordynowanej,
– refundacji i ustalania cen leków oraz zastosowania farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych w polityce lekowej,
– oceny ekonomicznej testów diagnostycznych,
– oceny ekonomicznej usług farmaceutycznych świadczonych w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych.

„Tematycznie książka wypełnia lukę istniejącą na rynku wydawniczym w problematyce podnoszenia efektywności zarządzania zasobami sfery ochrony zdrowia, w aspekcie farmakoekonomiki. (…) Każdy rozdział został napisany niezwykle profesjonalnie od strony merytorycznej oraz formalnej. (…) Jej bogata i ciekawa treść znajdzie zainteresowanie wśród szerokiego grona odbiorców ze sfery ochrony zdrowia. Będzie to kadra zarządzająca na szczeblu rządowym, administracyjnym, państwowym oraz instytucji ubezpieczeń zdrowotnych. Praca zawiera cenne wskazówki oraz informacje dla osób zarządzających
placówkami medycznymi (sieci szpitali, aptek, laboratoriów). Będzie ona użyteczna dla specjalistów oraz analityków z branży zdrowia. Jest również wartościowa dla lekarzy oraz farmaceutów. Będzie mogła być z powodzeniem wykorzystywana przez studentów uczelni medycznych oraz ekonomicznych”.
Prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-538-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 304
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo farmaceutyczne
Kod: KAM-3304:W01P01