Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

Kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.

więcej

Autorzy: Paulina Zawadzka-Filipczyk,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2018 r.
Kod: KAM-3392:W01D01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 16 maja 2018 r.

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
1. Zagadnienia wstępne
1.1. Podstawy prawne regulujące zasady przetwarzania danych osobowych: RODO, projekt u.o.d.o. i przepisów wykonawczych
1.2. Idea zmian stanu prawnego – ogólne informacje
1.3. Podstawowe definicje: danych osobowych, przetwarzania danych
2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę
2.1. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych przez pracowników
2.2. Zgoda pracownika – znaczenie, skuteczność, możliwość odwołania
2.3. Zasady: celowości, adekwatności, czasowości
3. Zakres dopuszczalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawcę
3.1. Ochrona danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji
3.2. Ochrona danych osobowych pracownika w toku zatrudnienia (rozpowszechnianie wizerunku, dane biometryczne, monitoring)
3.3. Ochrona danych osobowych pracownika po zakończeniu zatrudnienia
3.4. Ochrona danych osobowych w przypadku pracy tymczasowej
3.5. Ochrona danych osobowych pracowników młodocianych
3.6. Ochrona danych osobowych w przypadku zatrudnienia cywilnoprawnego
4. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych
4.1. Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgromadzonych danych
4.2. Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych osobowych
4.3. Obowiązki informacyjne i rejestracyjne
4.4. Powierzanie przetwarzania danych osobowych usługodawcom pracodawcy
4.5. Powierzanie przetwarzania danych osobowych w ramach grupy kapitałowej
4.6. Powierzanie przetwarzania danych osobowych w ramach UE
4.7. Powierzanie przetwarzania danych osobowych do państw trzecich
4.8. Kontrola nad pracownikami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych
4.9. Kontrola nad pracownikami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych
5. Prawa przysługujące pracownikowi, którego dane dotyczą
5.1. Zakres informacji podawanych osobie, której dane są zbierane
5.2. Dostęp do danych osobowych
5.3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
5.4. Prawo do sprzeciwu
6. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
6.1. Zasady przeprowadzania postępowania
6.2. Prawa i obowiązki pracodawcy w postępowaniu kontrolnym
6.3. Przebieg postępowania
6.4. Konsekwencje stwierdzenia naruszeń
7. Kontrola pracodawcy w zakresie realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
7.1. Zasady przeprowadzania postępowania kontrolnego
7.2. Prawa i obowiązki pracodawcy w postępowaniu kontrolnym
7.3. Przebieg kontroli
7.4. Konsekwencje stwierdzenia naruszeń
8. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie ochrony danych osobowych
8.1. Odpowiedzialność cywilnoprawna (potencjalne roszczenia pracownika na gruncie stosunku pracy, ochrony dóbr osobistych).
8.2. Odpowiedzialność administracyjna
8.3. Odpowiedzialność karna
9. Wzory
9.1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
9.2. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
9.3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
10. Checklista realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
Bibliografia

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.
Czytelnik znajdzie tu nie tylko kompleksowe omówienie uregulowań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r., lecz także konkretne rozwiązania, jakie pracodawca może zastosować w celu dostosowania swojej praktyki do nowych wymogów.
Wartość tego przystępnego poradnika podnoszą:
? liczne praktyczne przykłady, pomocne w interpretowaniu wymogów RODO,
? odwołania do orzecznictwa oraz opinii i wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
? wzory dokumentów stosowanych w sprawach z prezentowanej dziedziny.
Książka będzie istotnym wsparciem dla pracodawców, na których ciąży odpowiedzialność za dostosowanie praktyki przetwarzania danych osobowych podwładnych do wymogów stawianych przez RODO, a także dla pracowników kancelarii prawnych i biur rachunkowych zajmujących się obsługą kadrową. Zainteresować się nią powinni również pracownicy chcący zapoznać się z prawami przysługującymi im w omawianym zakresie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-577-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 324
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3392:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa