Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Pierwsza na polskim rynku publikacja łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym doradztwem zawodowym.

więcej

Autorzy: Małgorzata Sidor-Rządkowska,
Seria:  HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0968:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 11 kwietnia 2018 r.

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wstęp
Rozdział 1. Coaching kariery – próba charakterystyki pojęcia
Czym jest coaching?
Coach – człowiek, który pyta
Rodzaje coachingu
Specyfika coachingu kariery
Rozdział 2. Kariera zawodowa – centralne pojęcie coachingu kariery
Kilka uwag terminologicznych
Dawne a obecne podejście do zagadnień kariery zawodowej
Modele współczesnych karier
Kariera proteuszowa
Kariera bez granic
Kariera kalejdoskopowa
Kariery zawodowe w praktyce
Rozdział 3. Zatrudnialność (employability) oraz budowanie marki osobistej (personal branding) – ważne pojęcia współczesnego rynku pracy
Istota zatrudnialności (employability)
Istota budowania marki osobistej (personal branding)
Cechy silnej marki osobistej
Budowanie marki osobistej (personal branding) a budowanie marki pracodawcy (employer branding)
Rozdział 4. Doradztwo (poradnictwo zawodowe) a coaching kariery
Doradztwo czy poradnictwo zawodowe?
Preorientacja, orientacja i reorientacja zawodowa
Praca z dziećmi i młodzieżą jako zadanie doradcy zawodowego
Budowanie zainteresowań w wieku przedszkolnym
Poradnictwo zawodowe w niższych klasach szkoły podstawowej
Poradnictwo zawodowe w wyższych klasach szkoły podstawowej
Poradnictwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych
Praca z osobami dorosłymi – w stronę coachingu kariery
Rozdział 5. Przedstawiciele różnych pokoleń jako klienci coacha kariery
Pięć pokoleń na współczesnym rynku pracy
Przynależność generacyjna jako czynnik różnicujący podejście do kariery zawodowej
Praca z klientami różnych pokoleń – niektóre wyzwania
Klienci pokolenia BB (baby boomers)
Klienci pokolenia X
Klienci pokolenia Y
Klienci pokolenia Z (C)
Rozdział 6. Elementy coachingu kariery w pracy HR-owców i menedżerów liniowych
Kształtowanie ścieżek kariery we współczesnych organizacjach
Wielokierunkowość rozwoju pracowników
Różnicowanie ścieżek rozwoju zawodowego
Rozmowa jako podstawa wspierania pracowników organizacji
Coachingowe podejście do zagadnień zarządzania talentami
Rozdział 7. Podstawowe narzędzia pracy coacha kariery
Pytania jako główne narzędzie coachingowe
Aktywne słuchanie
Model GROW
Koło życia
Rozdział 8. Praca z wybranymi grupami klientów
Coaching w Akademickich Biurach Karier
Coaching jako element programów outplacementowych
Kilka uwag terminologicznych
Wędka, ryba czy umiejętności wędkarza?
Etapy outplacementowego coachingu kariery
Praca z osobami niepełnosprawnymi
Aktywność zawodowa a rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Rozwój osób niepełnosprawnych w środowisku zawodowym
Coachingowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych

Studia przypadków
Seria I. (Opracowała Katarzyna Pieciul)
Wprowadzenie
1. Wybór kierunku studiów
2. Długie dojrzewanie do samodzielności
3. Kryzys wieku średniego (?)
4. Jak zmienić kierunek kariery?
5. Dyrektor finansowy czy restaurator?
6. Niechciana emerytura

Studia II. (Opracował Paweł Gniazdowski)
Wprowadzenie
1. Zbyszek
2. Ryszard
3. Halina
4. Beata
5. Andrzej
6. Krystyna

Aneks
Załącznik nr 1. Wieloczynnikowa ocena preferencji zawodowych (WOPZ)
Załącznik nr 2. Kwestionariusz „Moja kariera”
Załącznik nr 3. Regulamin uczestnictwa i prowadzenia sesji coachingowych
Bibliografia

Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym doradztwem zawodowym. Przedstawione w niej zostały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty coachingu kariery. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom takim jak:
• specyfika działań składających się na coaching kariery,
• podobieństwa i różnice między coachingiem kariery a poradnictwem (doradztwem) zawodowym,
• współczesne podejście do zagadnień kariery zawodowej i obecne modele kariery,
• pojęcie „zatrudnialności” oraz budowanie marki osobistej (personal branding),
• coachingowe podejście do zagadnień zarządzania talentami,
• charakterystyka narzędzi coachingu kariery,
• elementy coachingu kariery w pracy HR-owców i menedżerów liniowych,
• praca z różnymi pokoleniami oraz z wybranymi grupami klientów, w tym m.in. z osobami niepełnosprawnymi.

Publikację uzupełniają liczne i zróżnicowane studia przypadków oraz wybrane narzędzia przydatne w coachingu kariery.
Zainteresuje ona zarówno profesjonalnych coachów, jak i menedżerów, kadrę zarządzającą firm, pracowników działów HR, doradców zawodowych, trenerów i konsultantów zarządzania. Będzie też cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych i studentów kierunków związanych z zarządzaniem, psychologią oraz pedagogiką.


„Przedstawioną do recenzji monografię uważam za opracowanie ciekawe i bardzo cenne ze względu na nowatorskie ujęcie poruszanych w nim zagadnień. Praca (…) napisana została w oparciu o bardzo bogaty zbiór materiałów źródłowych (polskich i obcojęzycznych), doświadczenia i badania własne Autorki”.
Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych

„Oceniam przygotowanie (...) pracy na temat coachingu kariery jako przedsięwzięcie trafne i oryginalne, które może spotkać się z dużym zainteresowaniem czytelników znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej”.
Prof. dr hab. Czesław Szmidt

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-551-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 200
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Coaching i szkolenia-literatura
Kod: OFE-0968:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów