Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym

Książka jest efektem nowatorskich badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach sporów między kredytobiorcami i bankami o kredyty waloryzowane do walut obcych. Autorzy prezentują ich wyniki ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2018 r.
Kod: KAM-3393:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 29 marca 2018 r.

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

Rozdział 1
Spory kredytobiorców z bankami - aktualny stan dyskusji | str. 17

1.1. Waga problemu | str. 17
1.2. Główne tezy kredytobiorców | str. 21
1.3. Orzecznictwo sądowe i linia orzecznicza - refleksje ogólne | str. 25

Rozdział 2
Ramy prawne | str. 33

2.1. Przepisy Kodeksu cywilnego | str. 33
2.2. Przepisy Prawa bankowego | str. 38
2.3. Przepisy dyrektywy 93/13 | str. 39
2.4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 40
2.5. Przepisy dyrektywy 2004/39/WE | str. 45

Rozdział 3
Metoda i przebieg badań | str. 47

3.1. Założenia | str. 47
3.2. Metoda | str. 52
3.3. Przebieg badań | str. 57
3.4. Inne trudności | str. 63

Rozdział 4
Główne tezy kredytobiorców w świetle orzecznictwa sądowego | str. 68

4.1. Generalna niezgodność z prawem kredytowych klauzul denominacyjnych i indeksacyjnych | str. 68
4.2. Bank jako instytucja zaufania publicznego | str. 87
4.3. Kredyt waloryzowany do kursu waluty obcej jako instrument finansowy | str. 106
4.4. Niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez banki | str. 133
4.5. Niedozwolona presja na konsumentów | str. 159
4.6. Niedopuszczalność pobierania spreadu i wadliwość klauzul spreadowych | str. 166
4.7. Zmienność oprocentowania | str. 185
4.8. Klauzula rebus sic stantibus | str. 208
4.9. Pozorna walutowość kredytu | str. 215
4.10. Konsekwencje prawne wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | str. 221
4.11. Brak zdolności kredytowej kredytobiorców | str. 230
4.12. Konieczność przywrócenia sprawiedliwości i ukarania banków | str. 239
4.13. Uchybienia banków w realizacji umowy | str. 246
4.14. Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego | str. 254
4.15. Wnioski wynikające z analizy orzecznictwa | str. 294

Rozdział 5
Problem kredytów waloryzowanych do walut obcych jako sytuacja nadzwyczajna | str. 320

5.1. Kryzys frankowy jako wyzwanie: ekonomiczne, prawne, społeczne, polityczne? Uwagi wstępne | str. 320
5.2. Spory wokół kredytów hipotecznych wyrażonych we franku szwajcarskim jako przykład kryzysu prawnego? | str. 326
5.3. Kwestia kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego jako kryzys społeczny i polityczny | str. 333
5.4. Brak podstaw do uznania kwestii kredytów waloryzowanych do walut obcych za zjawisko nadzwyczajne - przyczynek do dalszych rozważań | str. 335

Rozdział 6
Zarzuty co do wadliwości umów kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego: rzeczywista czy pozorna niezgodność z prawem? | str. 343


Rozdział 7
Rzeczywista płaszczyzna dyskursu w sporze dotyczącym kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego | str. 359


Rozdział 8
Sąd w obliczu rozstrzygania sporu na gruncie umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego | str. 366


Rozdział 9
Ocena możliwości rozwiązania sporów na gruncie kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego za pomocą zmian legislacyjnych | str. 379


Zakończenie | str. 383

Bibliografia | str. 385

Ukryj

Opis:

Książka jest efektem nowatorskich badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach sporów między kredytobiorcami i bankami o kredyty waloryzowane do walut obcych. Autorzy prezentują ich wyniki ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, tj. rozstrzygnięć (zarówno prawomocnych, jak i nieprawomocnych) zapadłych przed sądami Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiają w tym kontekście m.in.:
? problematykę spreadu,
? zagadnienia zmiennego oprocentowania,
? różnice i podobieństwa między kredytami denominowanymi/indeksowanymi a opcjami walutowymi,
? instytucję ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
W publikacji omówiono także linie orzecznicze, modele sądowego orzekania oraz postawę sędziów w procesach kredytobiorców z bankami.

Ze względu na dużą liczbę toczących się i inicjowanych postępowań sądowych między kredytobiorcami i bankami oraz oskarżenia formułowane pod adresem kredytodawców, zarzuty oszustwa, a także próby inicjowania postępowań w sprawach karnych książka jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów, a także kadr kierowniczych instytucji finansowych, przedsiębiorców działających w branży nieruchomości oraz pracowników administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-409-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 396
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-3393:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa