Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Seria z paragrafem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  kwiecień 2018 r.
Kod: KAM-3447:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Opis:

W zbiorze zamieszczono ustawy tworzące tzw. Konstytucję biznesu:
? Prawo przedsiębiorców – reguluje ogólne zasady w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wiążące przedsiębiorców oraz organy władzy publicznej w ich relacjach z przedsiębiorcami;
? o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – wprowadza nową instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który stoi na straży praw tych grup przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju, zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców;
? o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – określa zasady funkcjonowania CEIDG i PIP, a także zadania dotyczące ewidencjonowania oraz udostępniania informacji o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi;
? o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – normuje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Polski, czasowe oferowanie lub świadczenie usług przez osoby zagraniczne na terytorium Polski oraz zasady tworzenia przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów i przedstawicielstw w Polsce;
? Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej – wdraża rozwiązania przewidziane w ustawach z pakietu Konstytucji biznesu.

Zasadniczo nowe przepisy wejdą w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

W publikacji zamieszczono również ustawy:
? o swobodzie działalności gospodarczej, która traci moc z dniem wejścia w życie ww. ustaw;
? Kodeks spółek handlowych;
? o Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z przepisami wprowadzającymi;
? wyciąg z ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.).

Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens. W książce zamieszczono także skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.

Zbiór przepisów przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków, a także a innych osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów dotyczących przedsiębiorców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-583-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 528
Rodzaj: przepisy , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: KAM-3447:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa