Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przewlekłość postępowania sądowego

Artykuły przedstawiające stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, jak również funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w polskim systemie prawnym.

więcej

Autorzy: Olga Maria Piaskowska (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2018 r.
Kod: KAM-3398:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 28 marca 2018 r.

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11


Olga M. Piaskowska, Piotr F. Piesiewicz
Instytucja przewlekłości postępowania. Wprowadzenie do problematyki | str. 13

Część I
Przewlekłość postępowania sądowego - zagadnienia ogólne


Vincent A. de Gaetano (ETPC)
Reasonable time and hasty decisions - the Article 6 dilemma for domestic courts | str. 25

Teresa Gardocka
Przewlekłość postępowania przed sądem. Czy sędziowie bywają winni? | str. 38

Piotr F. Piesiewicz
Korzystanie z uprawnień procesowych przez stronę a przewlekłość postępowania sądowego | str. 45

Jacek Sobczak
Przewlekłość postępowania. Rzeczywisty problem organizacyjny, prawny, społeczny, polityczny czy urojenie | str. 58

Część II
Skarga na przewlekłość postępowania w polskim systemie


Przemysław Domagała
Skarga na przewlekłość postępowania. Bilans i perspektywy | str. 75

Olga M. Piaskowska
Kryteria ustalania wysokości rekompensaty z tytułu przewlekłości w orzecznictwie Trybunału a nowe brzmienie art. 12 ust. 4 ustawy o skardze | str. 93

Marta Romańska
Odpowiednia kwota pieniężna przyznawana w związku ze stwierdzeniem przewlekłości postępowania - charakter świadczenia i jego wysokość w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich | str. 110

Aleksandra Rutkowska
Prawo do rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym terminie jako element prawa do rzetelnego postępowania sądowego. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych po wyroku pilotażowym przeciwko Polsce | str. 143

Część III
Przewlekłość postępowania - zagadnienia szczegółowe


Katarzyna Antolak-Szymanski
Wpływ czasu trwania mediacji na przewlekłość postępowania sądowego w sprawach cywilnych | str. 159

Paweł Jarosław Jaros
Przewlekłość postępowań rodzinnych w perspektywie dobra dziecka i postulatów de lege ferenda o zmianę Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego | str. 181

Monika Machnikowska
Terminowe i sprawne rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Czy przepisy proceduralne mogą być obecnie przyczyną przewlekłości postępowania? | str. 196

Sir Peter Singer
The experience of family law courts in England and Wales over recent years, with special reference to practice and procedure in "swift return" applications under the Hague Convention 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction | str. 210

Część IV
Przewlekłość postępowania widziana Ślepym Okiem Temidy

O autorach | str. 245

Ukryj

Opis:

W publikacji zostały zebrane artykuły przedstawiające stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, jak również funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w polskim systemie prawnym – także w kontekście prawa europejskiego. Teksty te są pokłosiem konferencji „Przewlekłość postępowania sądowego”, która odbyła się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 23.06.2017 r., poświęconej orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz analizie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Główny atut publikacji to jej różnorodność – zarówno w odniesieniu do poruszonej problematyki, jak i autorów. Na szczególną uwagę zasługują dwie publikacje anglojęzyczne, w tym artykuł autorstwa sędziego ETPC Vincenta A. De Gaetano.
Autorzy uwzględnili zmiany wprowadzone do ustawy z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki przez ustawę z 30.11.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Publikacja zawiera wiele praktycznych uwag, które mogą być pomocne przede wszystkim prawnikom-praktykom: sędziom, którzy rozpoznają skargi na przewlekłość postępowania, pełnomocnikom, adwokatom i radcom prawnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-499-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 252
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-3398:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów