Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym.

więcej

Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13


Grzegorz Goździewicz
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (charakterystyka ogólna) | str. 17

Ludwik Florek
Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę | str. 35

Małgorzata Gersdorf
Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia czy prawo zatrudnienia | str. 49

Gertruda Uścińska
Ochrona ubezpieczeniowa osób zatrudnionych i osób prowadzących pozarolniczą działalność | str. 59

Krzysztof W. Baran
O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych - uwagi de lege ferenda | str. 71

Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Tendencje rozwojowe w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu | str. 79

Krzysztof Stefański
Prawo do wypoczynku (nie)pracowników. Problem zasadności rozszerzenia przepisów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych na osoby zatrudnione poza stosunkiem pracy | str. 99

Renata Babińska-Górecka
Uprawnienia związane z rodzicielstwem osób wykonujących pracę zarobkową | str. 127

Andrzej Marian Świątkowski
Umowa o pracę a umowy o zatrudnienie (przyczynek do dyskusji o ograniczeniu konkurencyjności umów) | str. 153

Beata Bury
Kilka uwag na temat pojęcia "pracownik" w rozumieniu art. 66 Konstytucji RP | str. 171

Lena Krysińska-Wnuk
Umowa o pracę na czas określony - wybrane aspekty przeciwdziałania nadużyciom przy zawieraniu umowy | str. 181

Sebastian Koczur, Błażej Mądrzycki
Jednolitość i dyferencjacja prawa pracy w modelu zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych | str. 199

Krzysztof Walczak
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie w kontekście "nowej ustawy kominowej" | str. 229

Mariusz Wieczorek
Podstawy zatrudniania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 239

Małgorzata Mędrala
Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie | str. 257

Justyna Czerniak-Swędzioł
Umowa uaktywniająca - rozważania de lege lata i de lege ferenda | str. 273

Kinga Piwowarska
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie na tle wolności związkowej | str. 289

Joanna Unterschütz
Nowe formy pracy w gospodarce cyfrowej - w poszukiwaniu pracownika | str. 323

Ukryj

Opis:

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób – zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym.
Uwarunkowania rynku pracy spowodowane zmianami w zakresie wytwarzania produktów i usług przy użyciu nowoczesnych technologii i procesy globalizacyjne spowodowały, że tradycyjne formy zatrudnienia pracowników, zapewniające im stabilizację, ochronę przed zwolnieniem, bezpieczeństwo socjalne, stały się trudne do utrzymania. W publikacji poruszono więc kwestię sposobu ukształtowania w sensie jurydycznym i instytucjonalnym zasady prawa do pracy, form prawnych i organizacyjnych jej świadczenia oraz zakresu ochrony
socjalnej zatrudnionych osób.
Oprócz przedstawienia ogólnej charakterystyki umowy o pracę i umowy o zatrudnienie oraz umowy cywilnoprawnej omówiono właśnie zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania
instytucji ochronnych prawa pracy, takie jak:
– regulacje w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich,
– ochrona trwałości zatrudnienia,
– stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę.
Ponadto w pracy poruszono również tematykę:
– równego traktowania osób zatrudnionych, ich wolności związkowej i ochrony ubezpieczeniowej,
– przeciwdziałania nadużyciom przy zawieraniu umów na czas określony,
– umowy uaktywniającej,
– zatrudniania dorywczego,
– pojęcia pracownika w rozumieniu art. 66 Konstytucji RP,
– odrębności w zakresie podstaw zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych,
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
– zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Autorami publikacji są uznane autorytety i specjaliści z dziedziny prawa pracy. Książka zainteresuje zarówno teoretyków prawa pracy, jak i praktyków, w tym pracowników działów HR,
Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli zawiązków zawodowych i organizacji pracodawców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-356-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 340
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3375:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów