Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. Dlatego, pamiętając o wielowymiarowości podejmowanych zagadnień, należy prowadzić dyskusję na temat prawnych problemów i wyzwań stojących przed Unią Europejską. Forum do dyskusji stała się XVIII Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej

Autorzy: Łukasz Pisarczyk (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3387:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Od redaktora | str. 9

Ryszard Piotrowski
Europa a granice władzy ustrojodawczej | str. 13

Sesja I

Robert Grzeszczak
Refleksje na temat rozwoju prawa Unii Europejskiej | str. 41

Mirosław Wyrzykowski
Europejski standard rule of law | str. 60

Dobrochna Bach-Golecka
Deficyt demokracji a rebours: analiza krytyczna współczesnej praktyki Komisji Europejskiej | str. 91

Głosy w dyskusji
Moderator - prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska | str. 128

Sesja II

Anna Zawidzka-Łojek
Wybory aksjologiczne państw członkowskich w obszarach wrażliwych rynku wewnętrznego Unii Europejskiej | str. 135

Wojciech Machała
Harmonizacja prawa autorskiego w Unii Europejskiej. Szczytne założenia, przyziemne interesy | str. 152

Małgorzata Korzycka
Niewydolność stosowania unijnej zasady wzajemnego uznania (mutual recognition principle) w państwach członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych | str. 163

Głosy w dyskusji
Moderator - prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski | str. 183

Sesja III

Marek Wierzbowski, Andrzej Kraczkowski
Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej - między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską | str. 191

Witold Modzelewski, Aleksandra Garbarczyk
Harmonizacja prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (lata 2004-2017): próba bilansu | str. 203

Głosy w dyskusji
Moderator - prof. dr hab. Ludwik Florek | str. 218

Sesja IV
Magdalena Błaszczyk
Wpływ prawa unijnego na polskie regulacje prawnokarne na przykładzie przepadku | str. 227

Maria Rogacka-Rzewnicka
Wpływ prawodawstwa unijnego na pozycję procesową oskarżonego | str. 241

Piotr Girdwoyń, Tadeusz Tomaszewski
Europejska Przestrzeń Kryminalistyczna | str. 257

Głosy w dyskusji
Moderator - prof. dr hab. Eleonora Zielińska | str. 275

Sesja V

Maciej Taborowski
Wyzwania Unii Europejskiej dotyczące poszanowania rządów prawa | str. 289

Olga Kazalska
Protokół polsko-brytyjski w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 314

Paweł Grabda
Uznawanie orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej | str. 336

Paulina Pawelec
Adopcja zagraniczna w konwencjach Rady Europy i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ochrona czy zagrożenie dobra dziecka? | str. 348

Głosy w dyskusji
Moderator - dr hab. Tatiana Chauvin | str. 357

Sesja VI

Głosy w dyskusji
Moderator - dr Łukasz Żelechowski | str. 369

Sesja VII

Paweł Wojciechowski
Obowiązkowe znakowanie żywności krajem i miejscem pochodzenia - koniec jednolitego rynku żywności? | str. 379

Iwona Miedzińska
W kierunku liberalizacji rynku kolejowego - czwarty pakiet kolejowy jako wyzwanie dla Unii Europejskiej | str. 403

Zofia Roguska
Ekstraterytorialne środki Unii Europejskiej z zakresu prawa ochrony środowiska | str. 418

Głosy w dyskusji
Moderator - dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW | str. 429

Sesja VIII

Anna Boguska
Europejskie porozumienia ramowe na poziomie przedsiębiorstwa lub ich grup - czy inicjatywa prawodawcza na poziomie Unii Europejskiej jest możliwa? | str. 439

Jagna Mucha
Ustrój unijnego systemu ADR w kształcie nadanym dyrektywą 2013/11/UE oraz rozporządzeniem nr 524/2013 | str. 453

Katarzyna Wieczorek
Problem utrudnienia dostępu do rynku przedsiębiorstw delegujących pracowników w świetle dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE - bariery w dostępie do rynku czy niesprawiedliwe uregulowanie prowadzące do dumpingu socjalnego państw Europy Zachodniej? | str. 478

Głosy w dyskusji
Moderator - dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW | str. 486

Autorzy referatów i uczestnicy dyskusji | str. 499

Ukryj

Opis:

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. Napięcia są konsekwencją określonego ukształtowania instytucji lub procedur unijnych, a krytykujący obecną sytuację z reguły postulują wprowadzenie zmian legislacyjnych. Dlatego, pamiętając o wielowymiarowości podejmowanych zagadnień, należy prowadzić dyskusję na temat prawnych problemów i wyzwań stojących przed Unią Europejską.

Forum do dyskusji stała się XVIII Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 3 i 4 marca 2017 r. Konferencja była pomyślana jako wspólne przedsięwzięcie przedstawicieli różnych dziedzin prawa, co pozwala na zaprezentowanie rozmaitych aspektów analizowanych zjawisk czy instytucji. Być może właśnie dzięki przekrojowemu ujęciu tematu łatwiej będzie zrozumieć przyczyny dzisiejszego kryzysu oraz poszukiwać sposobów jego rozwiązania.

W publikacji została odzwierciedlona struktura konferencji, której poszczególne części były ułożone tematycznie, grupując wystąpienia dotyczące zbliżonych kwestii. Swoje artykuły prezentują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UW, lecz także jego doktoranci i studenci. Uzupełnieniem artykułów jest zapis dyskusji, która odbyła się w ramach poszczególnych sesji.

Książka powinna zainteresować wszystkich, którzy zajmują się prawnymi aspektami funkcjonowania Unii Europejskiej. Jej atutem jest dywersyfikacja pól badawczych, jak również różnorodność ujęcia poszczególnych tematów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-411-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 500
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Unia Europejska
Kod: KAM-3387:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów