Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018

W publikacji omówiono m.in.: zasady korzystania z premii amortyzacyjnej, opodatkowanie przychodów nierezydentów oraz rozliczanie środków trwałych.

więcej

Autorzy: Radosław Kowalski,
Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  25 stycznia 2018
Kod: KAM-3410:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp 9

1. Zmiany wprowadzone w 2017 r. | str. 11

1.1. Premia amortyzacyjna w ramach limitu 100 000 zł | str. 11
1.2. Bilety lotnicze bez podatku u źródła | str. 15

2. Zmiany wspólne dla CIT i PIT | str. 17
2.1. Przychody nierezydentów | str. 18
2.2. Opieka nad dzieckiem pracownika z wyższą dopłatą | str. 19
2.3. Straty w wierzytelnościach a koszty podatkowe | str. 21
2.4. Wartość środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej - nowy próg | str. 24
2.5. Wartość niematerialna i prawna tylko nabyta "na zewnątrz" | str. 28
2.6. Optymalizacja za pomocą praw już nie da korzyści podatkowej | str. 29
2.7. Zaliczki w podatkach dochodowych | str. 31
2.8. Ulga innowacyjna | str. 32
2.8.1. Szerszy katalog kosztów kwalifikowanych | str. 33
2.8.2. Wskaźnik rozliczenia ulgi | str. 37
2.8.3. Centra badawczo-rozwojowe | str. 37
2.8.4. Podatnik posiadający status centrum badawczo-rozwojowego | str. 39
2.8.5. Co jeszcze ważnego w uldze innowacyjnej | str. 40
2.9. CFC - spółki kontrolowane | str. 41
2.10. Podatek minimalny od nieruchomości | str. 44
2.11. Wykaz stawek amortyzacji | str. 51

3. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 53
3.1. Uproszczenia formalne | str. 53
3.2. Program motywacyjny a PIT | str. 55
3.3. Wyższe progi zwolnień | str. 62
3.4. Darowizna środków trwałych | str. 73
3.5. Zastosowanie kosztów 50% | str. 76
3.6. Kwota wolna po nowemu | str. 78
3.7. Inne zmiany | str. 80
3.8. Najem prywatny a ryczałt | str. 85

4. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 87
4.1. Podatkowe grupy kapitałowe | str. 87
4.2. Zyski kapitałowe u podatników CIT | str. 92
4.3. Aporty - mała antyoptymalizacja z błędem czy celowe działanie? | str. 106
4.4. Usługi częściowo odpłatne | str. 107
4.5. Odsetki u podatnika CIT - prawdziwa rewolucja | str. 110
4.5.1. Koszty finansowania dłużnego | str. 111
4.5.2. Przychody o charakterze odsetkowym | str. 116
4.5.3. Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego | str. 117
4.5.4. Istota limitu kosztowego, czyli obliczanie kwoty niestanowiącej kosztu | str. 119
4.5.5. Bezpieczna baza jako ratunek dla dużej grupy podatników | str. 122
4.5.6. Podatnicy uprzywilejowani | str. 123
4.5.7. Rozliczenie w kolejnych latach | str. 125
4.5.8. Odsetki muszą być rynkowe | str. 126
4.5.9. Kontrowersyjne przepisy przejściowe | str. 127
4.6. Usługi niematerialne z limitem, ale nie u wszystkich | str. 128
4.7. Inne wybrane zmiany w CIT | str. 143

Zakończenie | str. 147

Załącznik nr 1 do ustawy o CIT i ustawy o PIT | str. 149

Ukryj

Opis:

W 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Głównym celem ich wprowadzenia jest uszczelnienie systemu podatkowego. Paradoksalnie niektóre spośród nowych rozwiązań mogą okazać się korzystniejsze dla podatników w stosunku do tych, które obowiązywały poprzednio. Wprowadzono bowiem
kilka – mniej lub bardziej znaczących – uproszczeń podatkowych.
W publikacji omówiono m.in.:
– zasady korzystania z premii amortyzacyjnej,
– opodatkowanie przychodów nierezydentów,
– koszty uzyskania przychodu a należności nieściągalne,
– rozliczanie środków trwałych,
– ulgę na działalność badawczo-rozwojową,
– wyższe progi zwolnień i kwotę wolną od podatku,
– przychody z zysków kapitałowych oraz innych źródeł,
– rozliczanie kosztów finansowania dłużnego (rozliczanie odsetek),
– koszty usług niematerialnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-489-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 156
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki dochodowe
Kod: KAM-3410:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów