Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Pierwsze na polskim rynku opracowanie dotyczące utworu architektonicznego w prawie autorskim.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 stycznia 2018 r.
Kod: KAM-3371:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Utwór architektoniczny - pojęcie | str. 23

1. Architektura - cechy | str. 24
1.1. Organizowanie przestrzeni poprzez budowle | str. 24
1.2. Zaspokajanie potrzeb materialnych (użytkowość) | str. 29
1.3. Zdolność zaspokajania potrzeb duchowych | str. 30
1.4. Podsumowanie | str. 32
2. Architektura sensu stricto i architektura sensu largo | str. 32
2.1. Urbanistyka | str. 36
2.2. Utwór architektoniczno-urbanistyczny | str. 37
2.3. Architektura wnętrz | str. 39
2.4. Architektura krajobrazu | str. 41
2.5. Architektura ogrodów (architektura ogrodowa) | str. 42
2.6. Mała architektura | str. 43
2.7. Zapożyczanie terminu "architektura". Architektura okrętów | str. 44
2.8. Podsumowanie | str. 45
3. Architektura a inne rodzaje sztuk plastycznych | str. 46
3.1. Architektura a rzeźba | str. 47
3.2. Graficzne przedstawienia architektury | str. 56
4. "Utwór architektoniczny" w przepisach ustawy o prawie autorskim | str. 63
5. Struktura dzieła architektury | str. 69
5.1. Funkcja, konstrukcja, forma | str. 70
5.1.1. Funkcja | str. 71
5.1.2. Konstrukcja | str. 73
5.1.3. Forma | str. 75
5.1.4. Podsumowanie | str. 88
5.2. Architektura a teoria warstwowej budowy utworu | str. 90
5.2.1. Treść utworu architektonicznego | str. 92
5.2.2. Warstwa formy | str. 97
5.2.3. Podsumowanie | str. 101
6. Problem "architektoniczności" utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim | str. 102
6.1. Cecha dobra niematerialnego? | str. 102
6.2. Cecha nośnika? | str. 104
6.3. Utwór architektoniczny jako utwór "przeznaczony do budowania"? | str. 105
6.4. "Architektoniczność" jako cecha sposobu eksploatacji | str. 106
6.4.1. Dzieło architektury (budowla) a utwór | str. 106
6.4.2. "Utwór architektoniczny" - niezdefiniowana kategoria normatywna | str. 107
6.4.3. "Utwór architektoniczny" - utwór eksploatowany w sposób architektoniczny | str. 108
7. "Utwór architektoniczny" - wnioski | str. 108
7.1. Pojęcie utworu architektonicznego | str. 108
7.2. Utwór architektoniczny a inne kategorie utworów | str. 110
7.3. Połączenia utworów różnych kategorii | str. 114

Rozdział II
Uzasadnienie ustanowienia prawa autorskiego a przedmiot ochrony. Dzieła architektury w konwencji berneńskiej | str. 117

1. Uzasadnienie prawa autorskiego a przedmiot ochrony | str. 117
1.1. Wynagrodzenie za prace | str. 119
1.2. Osobowość twórcy | str. 121
1.3. Utylitaryzm. Produktywność intelektualna | str. 126
1.3.1. Produktywność intelektualna w dziedzinie architektury | str. 129
1.3.2. Utylitaryzm a polskie prawo autorskie | str. 133
1.4. Prawo podstawowe do udziału w życiu kulturalnym | str. 133
1.5. Prawo autorskie w konstytucji RP | str. 142
1.5.1. Prawo autorskie a własność | str. 143
1.5.2. Prawo autorskie a prawo do kultury | str. 150
1.5.3. Majątkowe prawo autorskie - prawo do kultury czy zasada wolności majątkowej? | str. 154
1.6. Wspólny rynek - motyw harmonizacji prawa autorskiego w Unii Europejskiej | str. 157
1.7. Uzasadnienie ochrony a przedmiot prawa autorskiego. Podsumowanie | str. 165
2. Geneza autorskoprawnej ochrony dzieł architektury w konwencji bernenskiej | str. 172
3. "Artystyczny charakter". Utwór architektoniczny jako dzieło sztuki | str. 177
4. Podsumowanie | str. 179

Rozdział III
"Utwór" w ustawie o prawie autorskim | str. 183

1. Przedmiot prawa autorskiego | str. 183
2. Przejaw działalności twórczej | str. 184
3. Indywidualny charakter | str. 187
4. Wytwór ludzkiego intelektu | str. 195
5. Jedność utworu | str. 198
6. Znaczenie katalogu dla wykładni pojęcia utworu | str. 200

Rozdział IV
Indywidualny charakter dzieła architektury | str. 205

1. Indywidualny charakter - utworu czy jego nośnika? | str. 205
1.1. Utwór, nośnik, ustawienie | str. 205
1.2. Skala - właściwość utworu czy jego nośnika? | str. 206
1.3. Dostosowanie do otoczenia | str. 208
1.3.1. Otoczenie jako kryterium oceny indywidualnego charakteru dzieła | str. 209
1.3.2. Otoczenie jako składnik utworu | str. 210
1.3.3. Otoczenie jako wytyczna projektowania | str. 213
1.4. Światło | str. 213
1.5. Podsumowanie | str. 215
2. Wytyczne konstrukcji i funkcji a indywidualny charakter utworu | str. 215
3. Kształtowanie się standardów w architekturze | str. 220
3.1. Wymagania zamawiającego | str. 220
3.2. Ekonomizacja | str. 221
3.3. Wymogi zastanego środowiska | str. 222
3.4. Wymagania prawne | str. 223
3.5. Możliwości techniki i inżynierii | str. 224
3.6. Domena publiczna | str. 225
3.7. Podsumowanie | str. 228
4. Wykluczenie standardu | str. 228
5. Zakres ochrony utworu architektonicznego | str. 235
5.1. Wyłączenie ochrony idei | str. 236
5.1.1. Pomysł w architekturze | str. 241
5.1.2. Styl w architekturze | str. 242
5.1.3. Ochrona pomysłów a Kodeks Etyki Zawodowej Architektów | str. 243
5.2. Ochrona funkcji i konstrukcji | str. 246
5.3. Ochrona fragmentów budowli | str. 252
6. Podsumowanie | str. 253

Rozdział V
Twórczość niesamoistna | str. 255

1. Postacie, konsekwencje i kryteria rozróżniania | str. 255
2. Opracowanie, plagiat i inspiracja w architekturze | str. 258
3. Twórczość niesamoistna w dziedzinie architektury | str. 263
3.1. Twórczość niesamoistna na etapie powstawania utworu architektonicznego | str. 264
3.1.1. Twórczość zależna | str. 264
3.1.2. Współautorstwo | str. 268
3.2. Przeróbki utworów ucieleśnionych w budowli | str. 269
3.2.1. Przebudowy | str. 269
3.2.2. Kontynuacje | str. 271
3.2.3. Rewaloryzacje, rekonstrukcje, renowacje | str. 273
3.2.4. Miniatury i problem twórczości przez eliminacje | str. 275
3.3. Niebudowlane przeróbki utworów ucieleśnionych w budowlach | str. 277
3.4. Architektura jako treść utworów z innych dziedzin twórczości | str. 283
3.4.1. Malarstwo i rysunek | str. 284
3.4.2. Fotografia | str. 284
3.4.3. Dzieło audiowizualne | str. 288
3.4.4. Dzieło literackie | str. 289
4. Podsumowanie | str. 289

Rozdział VI
Przepisy szczególne dotyczące utworów architektonicznych | str. 291

1. Konwencja berneńska | str. 291
2. Ustawa o prawie autorskim | str. 295
2.1. Dozwolony użytek prywatny | str. 296
2.2. Istotne interesy twórcze | str. 298
2.3. Nieprzystąpienie do rozpowszechniania | str. 302
2.4. Nadzór autorski | str. 305
2.4. Nabycie egzemplarza projektu | str. 312
2.5. Odbudowa i remont obiektu budowlanego | str. 315
2.6. Ustawy wczesniejsze | str. 317
2.7. Podsumowanie | str. 320

Rozdział VII
Utwór architektoniczny a przepisy szczególne dotyczące utworów plastycznych | str. 323

1. Stosowanie przepisów dotyczących utworów plastycznych w odniesieniu do utworów utrwalonych w postaci budowli | str. 323
1.1. Koncepcja I. Utwór architektoniczny nie jest utworem plastycznym w świetle ustawy | str. 325
1.2. Koncepcja II. Budowla może ucieleśniać twórczość plastyczna i architektoniczna | str. 329
1.3. Koncepcja III. Każdy utwór architektoniczny to utwór plastyczny | str. 332
1.4. Podsumowanie | str. 335
2. Droit de suite i pozostałe przepisy dotyczące utworów plastycznych | str. 336
3. Utwory związane z architektura (rysunki, projekty, modele) | str. 340
4. Podsumowanie | str. 342

Wnioski końcowe | str. 345

Bibliografia | str. 353

Ukryj

Opis:

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim.

Autor szczegółowo omawia m.in.:

  • wzajemne relacje pojęcia utworu i architektury,
  • jakie dobra niematerialne stanowią utwory architektoniczne w rozumieniu prawa autorskiego,
  • które składniki utworu architektonicznego podlegają ochronie prawa autorskiego.
Analiza twórczości architektonicznej obejmuje ponadto twórczość niesamoistną, gdy na chronioną formę utworu składa się twórczość wielu osób, a wkład przynajmniej jednej z nich można przypisać do dziedziny architektury.

Publikacja zainteresuje zarówno prawników specjalistów z zakresu własności intelektualnej, jak i architektów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-300-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 372
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-3371:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa