Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o grach hazardowych. Komentarz

Publikacja uwzględnia zmiany dokonane ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Autorzy: Stefan Babiarz (red. naukowy), Konrad Aromiński,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 grudnia 2017 r.
Kod: KAM-2998:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 249,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 224,10 zł. ( Oszczędzasz: 24,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 19

Ustawa o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) | str. 29

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 31

Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 31
Art. 2. [Gry hazardowe] | str. 33
Art. 3. [Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych] | str. 82
Art. 4. [Definicje] | str. 84
Art. 5. [Monopol państwa w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo] | str. 86
Art. 6. [Prowadzenie działalności na podstawie koncesji lub zezwolenia] | str. 94
Art. 6a. [Gra w pokera] | str. 103
Art. 7. [Prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia lub zgłoszenia] | str. 106
Art. 7a. [Prowadzenie w działalności pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo oddziału] | str. 113
Art. 8. [Odpowiednie stosowanie ustawy - Ordynacja podatkowa] | str. 119

Rozdział 2. Warunki urządzania gier hazardowych | str. 126
Art. 9. [Regulamin gier objętych monopolem] | str. 126
Art. 10. [Kapitał zakładowy ośrodków gier i punktów przyjmowania zakładów wzajemnych] | str. 128
Art. 11. [Wymogi dotyczące akcjonariuszy (wspólników) i członków organów] | str. 132
Art. 12. [Niekaralność i nienaganna opinia akcjonariuszy (wspólników) i członków organów] | str. 135
Art. 13. [Gry urządzane jednorazowo] | str. 141
Art. 14. [Miejsca urządzania gier i przyjmowania zakładów wzajemnych] | str. 145
Art. 15. [Ograniczenie liczby kasyn i salonów gry bingo] | str. 163
Art. 15a. [Rejestracja gości ośrodków gier] | str. 176
Art. 15b. [Audiowizyjny system kontroli gier] | str. 179
Art. 15ba. [Monopol państwa w zakresie gier na automatach] | str. 182
Art. 15c. [Urządzenia techniczne w ośrodkach gier] | str. 184
Art. 15d. [Wymogi techniczne dotyczące przyjmowania zakładów wzajemnych przez sieć Internet] | str. 185
Art. 15e. [Przeprowadzanie transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego] | str. 192
Art. 15f. [Rejestr domen] | str. 196
Art. 15g. [Udostępnianie usług płatniczych] | str. 202
Art. 15h. [Wyznaczenie dyrektora izby administracji skarbowej] | str. 203
Art. 15i. [Wymogi ochrony uczestników gier] | str. 203
Art. 15j. [Ograniczenia posiadania automatów do gier] | str. 205
Art. 16. [Dochód z loterii fantowej i bingo fantowe] | str. 208
Art. 17. [Dowody udziału w grach] | str. 212
Art. 18. [Minimalne wartości wygranych w grach] | str. 215
Art. 19. [Sposób wypłaty wygranych] | str. 218
Art. 20. [Zaświadczenia o wygranej i ewidencja wygranych] | str. 224
Art. 21. [Przedawnienie roszczeń z gier hazardowych] | str. 231
Art. 22. [Obowiązki urządzającego gry hazardowe i przyjmującego zakłady wzajemne] | str. 234
Art. 23. [Wymagania dotyczące automatów i urządzeń do gier] | str. 236
Art. 23a. [Obowiązek rejestracji automatów i urządzeń do gier] | str. 241
Art. 23b. [Badanie sprawdzające automaty i urządzenia do gier] | str. 250
Art. 23c. [Obowiązki przekazywania informacji pisemnych] | str. 257
Art. 23d. [Rozporządzenie dotyczące automatów i urządzeń do gier] | str. 258
Art. 23e. [Organy właściwe w sprawach automatów i urządzeń do gier] | str. 261
Art. 23f. [Wymogi dotyczące jednostek badających] | str. 264

Rozdział 3. Szkolenia | str. 272
Art. 24. [Obowiązek zapewnienia szkoleń] | str. 272
Art. 24a. (uchylony) | str. 275
Art. 24b. [Szkolenia] | str. 275
Art. 24c. [Obowiązki podmiotu urządzającego gry hazardowe] | str. 276
Art. 25. (uchylony) | str. 277
Art. 26. (uchylony) | str. 277

Rozdział 4. Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych | str. 278
Art. 27. [Zakaz wstępu dla małoletnich] | str. 278
Art. 28. [Zakaz powierzania czynności dotyczących gier i wyłączenia] | str. 280
Art. 29. [Ograniczenia reklamy i promocji gier] | str. 284
Art. 29a. [Zakaz uczestnictwa w grach przez Internet] | str. 293
Art. 29b. [Reklama zakładów wzajemnych] | str. 299
Art. 29c. [Zakaz reklamy czynności bankowych] | str. 302
Art. 30. (uchylony) | str. 303
Art. 31. [Zakaz urządzania zakładów wzajemnych na wyniki gier liczbowych] | str. 303

Rozdział 5. Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia | str. 305
Art. 32. [Koncesje i zezwolenia] | str. 305
Art. 33. [Wniosek o udzielenie koncesji i zezwolenia] | str. 311
Art. 34. [Dokumentowanie wiarygodności wnioskodawców] | str. 323
Art. 34a. [Dokumentowanie zgodności działania z przepisami szczególnymi] | str. 327
Art. 35. [Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry] | str. 329
Art. 36. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych] | str. 337
Art. 36a. [Wniosek zagranicznych spółek kapitałowych o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kasyna gry, zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych] | str. 343
Art. 37. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie turnieju gry pokera] | str. 346
Art. 38. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe] | str. 348
Art. 39. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej] | str. 353
Art. 39a. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej] | str. 356
Art. 40. [Terminy rozpatrzenia wniosków] | str. 357
Art. 41. [Zakres koncesji i zezwolenia] | str. 358
Art. 42. [Koncesja na prowadzenie kasyna gry] | str. 360
Art. 43. [Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, urządzanie zakładów wzajemnych] | str. 364
Art. 44. (uchylony) | str. 366
Art. 45. [Zezwolenie na urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe] | str. 366
Art. 46. [Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej] | str. 367
Art. 47. [Regulaminy dołączane do koncesji i zezwoleń] | str. 368
Art. 48. [Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności] | str. 368
Art. 49. [Okresy, na które udziela się koncesji lub zezwolenia] | str. 371
Art. 49a. [Obowiązki podmiotu posiadającego koncesję lub zezwolenie] | str. 373
Art. 50. [Wygaśnięcie koncesji, zezwolenia] | str. 374
Art. 51. [Zmiana koncesji, zezwolenia] | str. 375
Art. 52. [Zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie gier] | str. 380
Art. 53. [Zawiadomienie ministra o zmianach] | str. 385
Art. 54. (uchylony) | str. 386
Art. 54a. [Zmiana przedstawiciela spółki zagranicznej] | str. 386
Art. 55. [Obowiązek informowania o dokonaniu innych zmian dotyczących spółki] | str. 388
Art. 55a. [Zakres stosowania przepisów do spółek zagranicznych] | str. 393
Art. 56. [Aktualność zaświadczeń] | str. 394
Art. 57. [Poświadczanie dokumentów] | str. 395
Art. 57a. [Tłumaczenie na język polski] | str. 397
Art. 57b. [Wymogi dokumentacji co do spółek zagranicznych] | str. 398
Art. 58. [Wezwanie do usunięcia uchybień] | str. 400
Art. 59. [Cofnięcie koncesji lub zezwolenia] | str. 404
Art. 59a. [Wykonalność decyzji] | str. 414
Art. 60. [Projekt regulaminu gry lub zakładu wzajemnego albo turnieju gry pokera; zatwierdzenie i zmiana regulaminu] | str. 414
Art. 61. [Regulamin gry hazardowej oraz turnieju pokera] | str. 418
Art. 62. [Usuwanie naruszeń ustawy lub przepisów regulaminów gier] | str. 422
Art. 63. [Zabezpieczenie finansowe; formy zabezpieczeń] | str. 424
Art. 64. [Zaspokojenie roszczeń z zabezpieczenia] | str. 428
Art. 65. [Zwolnienie zabezpieczenia finansowego] | str. 429
Art. 66. [Gwarancje wypłaty nagród] | str. 430
Art. 67. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia] | str. 431

Rozdział 6. Opłaty | str. 433
Art. 68. [Opłaty i pobór opłat] | str. 433
Art. 68a. [Koszty badań urządzeń] | str. 435
Art. 69. [Wysokość opłat] | str. 435
Art. 70. [Kwota bazowa] | str. 440

Rozdział 7. Podatek od gier | str. 441
Art. 71. [Podatnik podatku od gier] | str. 441
Art. 72. [Dochód Skarbu Państwa] | str. 447
Art. 73. [Podstawa opodatkowania] | str. 447
Art. 74. [Stawka podatku od gier] | str. 456
Art. 75. [Rozliczenie podatku od gier] | str. 458
Art. 76. [Delegacja ustawowa] | str. 469
Art. 77. [Właściwość organów podatkowych] | str. 471

Rozdział 8. Sprawozdawczość i informacje | str. 481
Art. 78. [Obowiązki sprawozdawcze] | str. 481
Art. 79. [Raportowanie w celach statystycznych] | str. 485

Rozdział 9. Dopłaty | str. 490
Art. 80. [Dopłaty] | str. 490
Art. 81. [Właściwość organów] | str. 491
Art. 82. [Rozliczanie dopłat] | str. 492
Art. 83. [Przekazanie dopłat] | str. 494
Art. 84. [Wzór informacji o dopłatach] | str. 495
Art. 85. [Ordynacja podatkowa] | str. 496
Art. 86. [Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej] | str. 497
Art. 87. [Fundusz Promocji Kultury] | str. 499
Art. 88. [Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych] | str. 505
Art. 88a. [Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa] | str. 513

Rozdział 10. Kary pieniężne | str. 515
Art. 89. [Kara pieniężna] | str. 515
Art. 90. [Zakres podmiotowy] | str. 556
Art. 91. [Ordynacja podatkowa] | str. 560

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 563
Art. 92-116. (zmiany pominięte) | str. 563

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. 564
Art. 117. [Ważność zezwoleń] | str. 564
Art. 118. [Określenie stosowania przepisów przejściowych] | str. 566
Art. 119. [Ustalenie wysokości kapitału zakładowego] | str. 569
Art. 120. [Świadectwa zawodowe] | str. 570
Art. 121. [Wygaśnięcie zezwoleń] | str. 571
Art. 122. [Informacja Ministra Finansów] | str. 573
Art. 123. [Wysokość zabezpieczenia finansowego] | str. 575
Art. 124. [Kwota bazowa] | str. 576
Art. 125. [Obowiązki płatnika gry bingo i podmiotu urządzającego gry w kasynie] | str. 576
Art. 126. [Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej] | str. 577
Art. 127. [Fundusz Promocji Kultury] | str. 578
Art. 128. [Umorzenie postępowania] | str. 579
Art. 129. [Działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych] | str. 579
Art. 130. [Wysokość kapitału zakładowego] | str. 590
Art. 131. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 591
Art. 132. [Obowiązek posiadania świadectwa zawodowego i opłaty] | str. 592
Art. 133. [Ograniczenia wstępu do ośrodków gier] | str. 593
Art. 134. [Zakaz reklamy] | str. 594
Art. 135. [Zmiana zezwolenia] | str. 594
Art. 136. [Zabezpieczenia finansowe] | str. 616
Art. 137. [Regulaminy gier] | str. 617
Art. 138. [Cofnięcie zezwolenia] | str. 619
Art. 139. [Opodatkowanie działalności w zakresie organizacji gier hazardowych na automatach] | str. 622
Art. 140. [Rachunkowość i księgi eksploatacji] | str. 633
Art. 141. [Wyłączenie karania organizowania gier w salonach gier] | str. 635
Art. 142. [Obowiązek powiadomienia o lokalizacji lokalu z automatami] | str. 638
Art. 143. [Ograniczenie obowiązywania przepisów wykonawczych] | str. 640

Rozdział 13. Przepisy końcowe | str. 643
Art. 144. [Przepis derogacyjny] | str. 643
Art. 145. [Wejście w życie ustawy] | str. 643

Bibliografia | str. 645

Ukryj

Opis:

"Przepisy o grach hazardowych zawierają jednocześnie instytucje prawne właściwe prawu administracyjnemu, prawu fi nansowemu, publicznemu prawu gospodarczemu czy prawu karnemu. W wielu przypadkach ustawa o grach hazardowych z 2009 r. (wielokrotnie nowelizowana) zawiera postanowienia o charakterze blankietowym, które są wypełniane licznymi przepisami podustawowymi (...). Ze względu na istotne luki w piśmiennictwie polskim dotyczącym gier hazardowych, uwagi i rozważania Autorów są podparte bogatym orzecznictwem sądowym, przede wszystkim Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych".

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Małeckiego


Publikacja uwzględnia zmiany dokonane ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące m.in.:
  • warunków, jakie muszą spełniać spółki prowadzące działalność w zakresie organizowania poszczególnych gier;
  • reglamentacji działalności w zakresie prowadzenia poszczególnych rodzajów gier, w tym ograniczenia możliwości urządzania gier na automatach wyłącznie do kasyn gry;
  • kontroli zmian w kapitale zakładowym spółek prowadzących działalność hazardową;
  • zabezpieczenia finansowego składanego przez podmioty prowadzące działalność hazardową;
  • podatku od gier.
Książka przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, doradców podatkowych oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-390-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 652
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2998:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów