Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

W publikacji zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów.

więcej

Autorzy: Tomasz Lewandowski,
Seria:  Poradniki Kadrowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2018 r.
Kod: KAM-3385:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Rozdział I
Strony stosunku pracy | str. 11

1. Pracodawca samorządowy | str. 11
2. Pracownik samorządowy | str. 15
3. Zatrudnianie pracowników samorządowych | str. 18
4. Zatrudnienie pracownika samorządowego z naruszeniem zasad naboru lub bez konkursu | str. 38
5. Awans wewnętrzny | str. 40

Rozdział II
Wynagrodzenie za pracę | str. 41

1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę | str. 41
2. Składniki wynagrodzenia | str. 46
2.1. Wynagrodzenie zasadnicze | str. 46
2.2. Wynagrodzenie prowizyjne | str. 50
2.3. Dodatek specjalny dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta | str. 51
2.4. Dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań | str. 52
2.5. Dodatek funkcyjny | str. 54
2.6. Dodatek stażowy | str. 56
2.7. Nagroda jubileuszowa | str. 59
2.8. Prawo do "trzynastki" | str. 61
2.9. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych | str. 67
2.10. Dodatek za pracę w porze nocnej | str. 72
2.11. Nagrody i inne dodatki przewidziane w regulaminie wynagradzania jednostki samorządowej | str. 73
3. Wynagrodzenie za pracę wadliwą | str. 74
4. Odprawy, odszkodowania | str. 75
4.1. Odprawa emerytalna lub rentowa | str. 75
4.2. Odprawa pośmiertna | str. 78
4.3. Świadczenie w związku z ustaniem zatrudnienia | str. 81
4.4. Odprawa z tytułu rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika samorządowego | str. 81
4.5. Odszkodowanie przysługujące pracownikom samorządowym z tytułu nierównego traktowania | str. 85
5. Dokumenty | str. 91
5.1. Karta pracy | str. 91
5.2. Lista płac | str. 91
5.3. Karta przychodów | str. 93
6. Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę | str. 94
6.1. Państwowa Inspekcja Pracy i jej rola w dochodzeniu roszczeń pracowników samorządowych | str. 94
6.2. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę pracowników samorządowych | str. 95
6.3. Przedawnienie roszczeń | str. 98

Rozdział III
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy | str. 100

1. Wynagrodzenie za urlop | str. 100
1.1. Pojęcie i cel urlopu wypoczynkowego | str. 100
1.2. Wymiar urlopu wypoczynkowego | str. 102
1.2.1. Ustalenie wynagrodzenia za urlop | str. 104
1.2.2. Stałe składniki wynagrodzenia | str. 107
1.2.3. Zmienne składniki wynagrodzenia | str. 108
1.2.4. Zmiana składników wynagrodzenia lub zmiana ich wysokości | str. 109
1.2.5. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc | str. 110
1.3. Ekwiwalent za urlop | str. 110
1.4. Ekwiwalent za urlop w przypadku wygaśnięcia kadencji wójta, burmistrza i prezydenta | str. 114
2. Wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy | str. 116
2.1. Wynagrodzenie chorobowe | str. 116
2.2. Zasiłek chorobowy | str. 118
2.3. Okres zasiłkowy oraz ustalenie okresu zasiłkowego | str. 121
2.4. Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego | str. 123
2.5. Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego | str. 124
2.5.1. Wliczenie premii, nagród i innych składników wynagrodzenia | str. 126
2.5.2. Nieuwzględniane składniki wynagrodzenia | str. 127
2.5.3. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego | str. 128
3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca | str. 129
4. Wynagrodzenie za czas przestoju | str. 131
5. Zawieszenie prawa do wynagrodzenia | str. 135

Rozdział IV
Jawność wynagrodzenia pracowników samorządowych | str. 137

1. Wprowadzenie | str. 137
2. Wynagrodzenie jako dobro osobiste | str. 138
3. Wynagrodzenie pracowników samorządowych a obowiązki związane ze składaniem oświadczeń majątkowych - ujawnienie wysokości wynagrodzenia | str. 140
3.1. Gmina | str. 140
3.2. Powiat | str. 141
3.3. Województwo | str. 141
3.4. Biuletyn Informacji Publicznej - ujawnienie wysokości wynagrodzenia | str. 142
4. Wynagrodzenie pracowników samorządowych a wniosek o udzielenie informacji publicznej | str. 143
4.1. Czy zarobki ad personam są informacją publiczną? | str. 144
4.2. Osoba pełniąca funkcję publiczną a jawność jej wynagrodzenia | str. 146
4.2.1. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego | str. 147
4.2.2. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną w orzecznictwie sądów administracyjnych | str. 148
4.3. Problem jawności wynagrodzenia radców prawnych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 151
4.4. Nowe regulacje dotyczące jawności życia publicznego | str. 154

Bibliografia | str. 155

Regulamin wynagradzania pracowników urzędu | str. 159

Lista płac | str. 175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych | str. 176

Ukryj

Opis:

W publikacji zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za urlop i za czas niezdolności do pracy, oraz zawieszeniu prawa do wynagrodzenia. Zwrócono również uwagę na kwestię jawności analizowanego wynagrodzenia.
Autorzy przedstawiają zmiany wprowadzone do rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie od 1.01.2018 r. i dotyczą:
– zmiany stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, które wzrosną maksymalnie o 600 zł brutto,
– wysokości dodatków funkcyjnych,
– uzupełnienia wykazu stanowisk, m.in. o zawody informatyczne.
Książka zawiera praktyczne porady odnośnie do możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, w tym prawników oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-464-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 240
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3385:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa