Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa. Dylematy, konsekwencje, ryzyka

W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od wartości dodanej.

więcej


Seria:  Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2017 r.
Kod: KAM-3271:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział 1
Podmiotowość prawnopodatkowa w podatku od towarów i usług | str. 19

1.1. Pojęcie podmiotowości prawnopodatkowej | str. 19
1.2. Podatek od towarów i usług - koncepcja | str. 34
1.2.1. Koncepcja wykorzystania (konsumpcji) towaru bądź usługi | str. 34
1.2.2. Opodatkowanie konsumpcji w podatku od towarów i usług | str. 36
1.3. Definicja podatnika podatku od towarów i usług | str. 40
1.3.1. Rejestracja a status podatnika podatku od towarów i usług | str. 46
1.3.2. Działalność gospodarcza wykonywana samodzielnie | str. 52
1.3.3. Samodzielność jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej a podmiotowość prawnopodatkowa w podatku od towarów i usług | str. 54
1.3.4. Oddział (zakład) jako podmiot niedziałający samodzielnie a jego podmiotowość w podatku od towarów i usług | str. 57

Rozdział 2
Stałe miejsce prowadzenia działalności | str. 78

2.1. Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności - analiza obowiązujących przepisów | str. 78
2.2. Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności w orzecznictwie TSUE | str. 94
2.3. Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności w orzecznictwie krajowym | str. 103
2.4. Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od towarów i usług a pojęcie zakładu w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 110
2.4.1. Założenia porównywalności | str. 110
2.4.2. Stałość zakładu oraz stałego miejsca prowadzenia działalności | str. 113
2.4.3. Prowadzenie działalności gospodarczej jako warunek konstytuujący powstanie zakładu czy też stałego miejsca prowadzenia działalności | str. 117
2.4.4. Definicja zakładu w Konwencji Modelowej OECD oraz jej wpływ na definicję stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od towarów i usług | str. 124
2.4.5. Transakcje transgraniczne dokonywane w ramach jednego podmiotu prawnego | str. 134
2.4.6. Pojęcie cen transferowych a określenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług | str. 148
2.4.6.1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej | str. 152
2.4.6.2. Metoda ceny odsprzedaży | str. 153
2.4.6.3. Metoda rozsądnej marży | str. 154
2.4.6.4. Metoda zysku transakcyjnego | str. 155
2.4.7. Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych | str. 157
2.4.8. Wycena wartości transakcji a podatek od towarów i usług | str. 161

Rozdział 3
Miejsce opodatkowania usług podatkiem od towarów i usług | str. 167

3.1. Ogólne zasady dotyczące miejsca opodatkowania usług | str. 168
3.2. Miejsce opodatkowania usług w wytycznych OECD, regulacjach unijnych i krajowych | str. 183
3.3. Miejsce opodatkowania a konkurencyjność państw | str. 199
3.4. Funkcja fiskalna w podatku od towarów i usług a granica opodatkowania | str. 207

Rozdział 4
Harmonizacja podatku od wartości dodanej | str. 224

4.1. Podstawowe zagadnienia związane z harmonizacją podatku od wartości dodanej | str. 225
4.2. Wpływ harmonizacji na definicję pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności oraz problematykę cen transferowych | str. 238

Akty prawne i dokumenty powiązane | str. 259

Bibliografia | str. 263

Orzecznictwo i pisma urzędowe | str. 273


Załączniki | str. 279
Załącznik 1. Wytyczne Komitetu ds. VAT | str. 280
Załącznik 2. Podatek od wartości dodanej jako procent całości opodatkowania | str. 288
Załącznik 3. Wykaz stawek podatku od wartości dodanej w państwach OECD | str. 290
Załącznik 4. Wszystkie podatki (włącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne) jako procent PKB | str. 292

Ukryj

Opis:

W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od wartości dodanej. Zaprezentowano wnikliwą analizę zarówno polskich, jak i unijnych regulacji w tym zakresie, a także stanowisko doktryny i orzecznictwo sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autorka odpowiada m.in. na następujące pytania:

  • czym charakteryzuje się stałe miejsce prowadzenia działalności;
  • jakie są konsekwencje rozliczania podatku od wartości dodanej, w przypadku gdy transakcja jest dokonywana za pośrednictwem stałego miejsca prowadzenia działalności;
  • w jaki sposób rozliczać transgraniczne transakcje mające miejsce w ramach jednego podmiotu prawnego, tj. pomiędzy przedsiębiorstwem głównym a stałym miejscem prowadzenia działalności.
W opracowaniu przedstawiono m.in.:
  • analizę zakresu znaczeniowego stałego miejsca prowadzenia działalności;
  • międzynarodowe praktyki w obszarze rozliczania stałego miejsca prowadzenia działalności;
  • rekomendacje dotyczące definiowania pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności;
  • ryzyka związane z nieprawidłowym rozliczaniem transakcji, w których uczestniczy stałe miejsce prowadzenia działalności.
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, radców pranych i adwokatów zajmujących się tematyką prawa podatkowego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku od towarów i usług w globalnych przedsiębiorstwach. Zainteresuje również pracowników organów administracji skarbowej oraz organów kontroli skarbowej, a także sędziów sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-189-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 296
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-3271:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa