Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3. Zobowiązania. Część ogólna

Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego to kontynuacja tradycji, cenne doświadczenie, wartościowa praktyka.

więcej

Autorzy: Czesława Żuławska, Roman Trzaskowski, Helena Ciepła, Tadeusz Wiśniewski, Jacek Gudowski (red. naukowy), Marek Sychowicz, Teresa Bielska-Sobkowicz, Gerard Bieniek,
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2017 r.
Kod: KAM-3074:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 399,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 359,10 zł. ( Oszczędzasz: 39,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Przedmowa | str. 15

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) | str. 19

Księga trzecia. Zobowiązania

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 23

Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli | str. 134

Dział I. Zobowiązania solidarne | str. 137
Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne | str. 162

Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych | str. 170

Tytuł IV. (uchylony) | str. 418

Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 419

Tytuł VI. Czyny niedozwolone | str. 560

Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 1119

Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania | str. 1155

Dział I. Wykonanie zobowiązań | str. 1155
Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań | str. 1199
Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych | str. 1248

Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu | str. 1271

Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika | str. 1296

Dział I. Zmiana wierzyciela | str. 1298
Dział II. Zmiana dłużnika | str. 1344

Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 1357

Bibliografia | str. 1387

Skorowidz | str. 1473

Autorzy | str. 1501

Ukryj

Opis:

Publikacja jest klasycznym komentarzem kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego tradycje polskiej myśli prawniczej. Książka jest przejrzyście skonstruowana – zawiera obszerne wykazy piśmiennictwa, skorowidz. Jest praktycznym przewodnikiem po tekście Kodeksu cywilnego: objaśnia przepisy i normowane nimi instytucje, wskazuje źródła, uzupełnia poruszane w nim wątki i łączy je z wiedzą zdobytą w praktyce. Stanowi unikatowy na rynku zbiór recept prawniczych fachowo diagnozujących i syntetyzujących problem, a następnie podpowiadających, jak go rozwiązać.

Tom III Komentarza omawia zagadnienia uregulowane w art. 353–534 k.c., a wśród nich: przepisy ogólne o zobowiązaniach umownych, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, potrącenie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika oraz ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

W drugim wydaniu Komentarz został uzupełniony o najnowsze zmiany legislacyjne i wzbogacony o bardzo obszerne orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu. Na nowo opracowano komentarz do art. 445, regulującego problematykę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Komentarz jest adresowany do: sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, naukowców, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, innych organów państwowych i samorządowych oraz do aplikantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-280-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1504
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-3074:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów