Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności

Książka dokumentuje fundamentalne spory i dyskusje odbywające się w warunkach konfrontacji politycznej pomiędzy przedstawicielami władz ustawodawczej i wykonawczej a przedstawicielami władzy sądowniczej.

więcej

Autorzy: Anna Machnikowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 października 2017 r.
Kod: KAM-3173:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Aksjologia i normatywne podstawy niezawisłości sędziego i niezależności sądów | str. 13

1. Uwagi wprowadzające | str. 13
2. Niezawisłość sędziego i niezależność sądów w doktrynach polityczno-prawnych | str. 21
2.1. Niezawisłość sędziego | str. 21
2.2. Niezależność sądów | str. 33
3. Podstawy ustrojowe niezależności sądów i niezawisłości sędziego | str. 55
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 55
3.2. Zasady Konstytucji RP i ich interpretacja | str. 56
3.3. Konstytucjonalizacja niezawisłości sędziów i niezależności sądów w praktyce | str. 64
4. Niezawisłość sędziego i niezależność sądów w dokumentach organizacji międzynarodowych | str. 71
5. Etyka sędziowska | str. 78
5.1. Cechy i funkcje etyki sędziowskiej | str. 78
5.2. Postawy sędziów wobec prawa | str. 81
5.3. Zasady etyki zawodowej sędziów | str. 83
5.4. Spór o etyczną postawę sędziów | str. 88

Rozdział II
Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności | str. 99

1. Uwagi wprowadzające | str. 99
2. Władza sądownicza a władza ustawodawcza. O woli suwerena i władzy sędziego | str. 106
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 106
2.2. Władza sędziego w procesie wykładni prawa | str. 109
2.3. Bezpośrednie stosowanie konstytucji przez sędziów sądów powszechnych | str. 116
3. Władza sądownicza a władza wykonawcza. O zarządzaniu sprawnością sądów | str. 124
3.1. Powołanie na stanowisko sędziego | str. 124
3.1.1. Zasady powoływania sędziów w Polsce | str. 124
3.1.2. Zasady powoływania sędziów w niektórych krajach Europy | str. 137
3.1.3. Zasady powoływania sędziów w praktyce | str. 143
3.2. Krajowa Rada Sądownictwa | str. 158
3.2.1. Projekty zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - 2017 r | str. 158
3.2.2. Stanowiska prawne w sprawie ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa | str. 180
3.2.3. Polityczne i społeczne uwarunkowania zmiany statusu Krajowej Rady Sądownictwa | str. 202
4. Nowa koncepcja statusu sędziego z perspektywy systemu prawa | str. 211
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 211
4.2. Nowe zasady obsady stanowisk sędziowskich | str. 219
4.3. Wzorzec konstytucyjny nowego statusu sędziego | str. 236
4.4. Status sędziego Sądu Najwyższego. Nowa perspektywa sprawiedliwego orzeczenia | str. 244
4.5. Uwagi końcowe | str. 272
5. Prerogatywa Prezydenta RP | str. 274
6. Asesor sądowy | str. 288
7. Zarządzanie organizacją wymiaru sprawiedliwości | str. 308
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 308
7.2. Nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości | str. 316

Rozdział III
Władza sądownicza a obywatele. Wspólnie czy osobno? | str. 345

1. Uwagi wprowadzające | str. 345
2. Społeczna efektywność niezawisłości sędziów i niezależności sądów | str. 350
3. Komunikacja między sędziami i społeczeństwem | str. 368
3.1. Sąd w kulturze medialnej | str. 368
3.2. Obywatel w sądzie | str. 391
4. Prawo głosu sędziów w debacie publicznej | str. 402

Rozdział IV
Niezawisłość i niezależność z perspektywy sędziów | str. 431

1. Perspektywa europejska | str. 431
2. Perspektywa krajowa - empiryczny obraz niezawisłości i niezależności sędziowskiej | str. 436
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 436
2.2. Metodologia badań | str. 437
2.3. Cel badań | str. 440
2.4. Wnioski | str. 442
2.4.1. Stosunek do niezawisłości i niezależności sędziowskiej | str. 442
2.4.2. Praktyka orzecznicza | str. 449
2.4.3. System wartości | str. 452
3. Wyniki badań ankietowych sędziów sądów powszechnych | str. 454

Bibliografia | str. 493

Akty prawne | str. 511

Orzeczenia | str. 513

Inne materiały źródłowe | str. 517

Źródła elektroniczne | str. 519

Ukryj

Opis:

Książka dokumentuje fundamentalne spory i dyskusje, wzmacniane przez realizowane w latach 2015-2017 przekształcenia ustroju sądów, odbywające się w warunkach konfrontacji politycznej pomiędzy przedstawicielami władz ustawodawczej i wykonawczej a przedstawicielami władzy sądowniczej.

W publikacji autorka przedstawia tezę, iż jednym z głównych źródeł konfliktu jest problem sprawności wymiaru sprawiedliwości. Wskazuje na istotne związki przyczynowe między tym faktem a interpretacją takich wartości, jak: niezawisłość sędziego, niezależność sądów, rola sędziego w postępowaniu sądowym i w strukturze organizacyjnej sądów, a także jego status w społeczeństwie. Podkreśla poważne długookresowe następstwa powyższych zależności, w tym poziom funkcjonalności instytucji sądowych oraz brak zaufania społecznego do sądów i sędziów.

Monografia prezentuje także - na podstawie reprezentatywnych badań socjologicznych - opinie samych sędziów pochodzące z okresu, kiedy owe przeobrażenia dopiero nabierały przyspieszenia, tj. z przełomu lat 2015 i 2016.

Książka przeznaczona jest w szczególności dla sędziów, których sytuacji w kontekście zmian systemowych i konfliktu prawnego bezpośrednio dotyczy, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników naukowych, analizujących aktualną sytuację polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-735-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 520
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: rmy małe / Osoba fizyczna
Kod: KAM-3173:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów