Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo wobec kultury i sztuki

W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki.

więcej

Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13


Stanisław Waltoś
Rola kodeksów etycznych ICOM w kształtowaniu postaw wobec dóbr kultury | str. 21

Katarzyna Zalasińska
Wpływ przepisów z zakresu ochrony dziedzictwa na rynek sztuki w Polsce - wybrane zagadnienia | str. 33

Bartosz Hordecki
Wizerunek jako kategoria teologiczno-filozoficzna | str. 45

Mateusz Maria Bieczyński
Prawo do dziedzictwa kulturowego w prawie Unii Europejskiej - sprawa dwóch sądów | str. 63

Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak
Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrona zasobów cyfrowych | str. 85

Dorota Sokołowska
Ewolucja droit de suite w prawie polskim | str. 103

Grzegorz Tylec
Dobra osobiste w działalności twórczej - czyli o tym, gdzie nie sięga ochrona autorskich praw osobistych | str. 119

Małgorzata Czuryk
Twórczość pracownicza w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 135

Katarzyna Błeszyńska
Wykorzystywanie utworów z przestrzeni publicznej w społeczeństwie informacyjnym jako ograniczenie praw autorskich | str. 149

Maria Błeszyńska-Przybylska
Rola organizacji zbiorowego zarządzania w relacjach twórca - korzystający | str. 169

Anna Kociołek-Pęksa, Jerzy Menkes
Ochrona dóbr kultury w reżimie ochrony ludności - obrony cywilnej - prawo polskie i międzynarodowe | str. 191

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
O praktycznych i prawnych aspektach korzystania z notacji muzycznych | str. 209

Joanna Taczkowska-Olszewska
(Samo)związanie się twórcy do niewykonywania autorskich praw osobistych na przykładzie umów wydawniczych | str. 229

Joanna Buchalska
Prawne aspekty ochrony mody | str. 247

Agnieszka Wąsowska
Promowanie kultury i sztuki w radiu i telewizji. Otoczenie prawne | str. 269

Rafał Paprzycki
Prawna ocena "sztuki obrazoburczej" | str. 283

Robert Kaczmarczyk
Sztuka cmentarna - zagadnienia prawne | str. 301

Paweł Trojanek
Czy artyści powinni płacić podatki? | str. 313

Autorzy | str. 329

Ukryj

Opis:

W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego, a także opisują bardziej szczegółowe problemy, takie jak promocja kultury i sztuki czy opodatkowanie artystów. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest szeroko rozumiana problematyka
kultury i sztuki oraz niektóre aspekty polityki kulturalnej państwa.

W monografii omówiono m.in.:
– europejską perspektywę digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego,
– ochronę dóbr kultury,
– twórczość artystyczną jako dobro osobiste,
– wykorzystywanie utworów w przestrzeni publicznej,
– promocję kultury i sztuki w radiu i telewizji,
– prawo do dziedzictwa kulturowego w orzecznictwie trybunałów w Strasburgu i Luksemburgu.

Książka stanowi cenne źródło informacji dla prawników, urzędników oraz wszystkich osób zawodowo związanych z obszarem kultury, sztuki i ochrony zabytków w Polsce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-633-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 340
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-3169:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów