Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

W publikacji w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych.

więcej

Autorzy: Magdalena Barbara Rycak,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  6 listopada 2017 r.
Kod: KAM-3352:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.) | str. 11


Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 13
Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str. 13
Art. 2. [Definicje] | str. 36
Art. 3. (uchylony) | str. 56
Art. 4. [Pracodawca użytkownik - wyłączenie] | str. 56
Art. 5. [Stosowanie innych przepisów prawa pracy] | str. 59
Art. 6. [Wyłączenie stosowania ustawy] | str. 71

Rozdział II. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej | str. 74
Art. 7. [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy prawa cywilnego] | str. 74
Art. 8. [Zakaz powierzania prac w ramach pracy tymczasowej] | str. 79
Art. 9. [Wymiana informacji i uzgodnień] | str. 86
Art. 9a. [Obowiązek pracodawcy użytkownika] | str. 96
Art. 10. [Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego] | str. 97
Art. 11. [Zawiadomienie pracownika o treści uzgodnień] | str. 102
Art. 11a. [Obowiązek agencji] | str. 105
Art. 11b. [Obowiązek kandydata do pracy tymczasowej] | str. 105
Art. 12. [Zakaz postanowień o niedopuszczalności zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po okresie wykonywania pracy tymczasowej] | str. 107
Art. 13. [Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym] | str. 108
Art. 14. [Uprawnienia i obowiązki pracodawcy użytkownika] | str. 123
Art. 14a. [Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową] | str. 134
Art. 15. [Zasada równego traktowania pracownika tymczasowego] | str. 135
Art. 16. [Odszkodowanie] | str. 141
Art. 17. [Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego] | str. 142
Art. 18. [Zakończenie wykonywania pracy tymczasowej] | str. 154
Art. 18a. [Świadectwo pracy] | str. 157
Art. 18b. [Świadectwo pracy na wniosek pracownika tymczasowego] | str. 157
Art. 19. [Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika tymczasowego] | str. 160
Art. 20. [Maksymalny okres świadczenia pracy tymczasowej] | str. 164
Art. 21. [Wyłączenie stosowania art. 251 k.p.] | str. 173
Art. 22. [Urządzenia socjalne] | str. 175
Art. 23. [Obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika] | str. 176
Art. 24. (uchylony) | str. 181
Art. 25. [Umowa agencji pracy tymczasowej z pracodawcą użytkownikiem] | str. 181
Art. 25a. [Stosowanie przepisów ustawy do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej] | str. 184
Art. 25b. [Stosowanie przepisów Kodeksu pracy] | str. 187

Rozdział III. (uchylony) | str. 190
Art. 26. (uchylony) | str. 190

Rozdział IV. Przepisy karne | str. 191
Art. 27. [Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy użytkownika] | str. 191
Art. 27a. [Kierowanie pracownika tymczasowego do wykonywania pracy wbrew przepisom ustawy] | str. 192
Art. 27b. [Korzystanie z pracy pracownika tymczasowego wbrew przepisom ustawy] | str. 193
Art. 28. [Odesłanie] | str. 196

Rozdział V. Przepisy dostosowujące i końcowe | str. 198
Art. 29-31 (pominięte) | str. 198
Art. 32. [Wejście w życie art. 21 ustawy] | str. 198
Art. 33. [Wejście w życie ustawy] | str. 198

Tabela. Zestawienie najważniejszych zmian w ustawie | str. 199

Bibliografia | str. 211

Wykaz aktów prawnych | str. 217

Wykaz orzecznictwa | str. 219

Ukryj

Opis:

W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych.
W publikacji autorki omówiły m.in. zmiany, które dotyczą:
- ograniczenia okresu, w jakim dany pracownik tymczasowy może pracować dla jednego pracodawcy,
- wprowadzenia większej ochrony pracownic w ciąży,
- zasad wypłacania wynagrodzenia urlopowego.
W książce oprócz szczegółowego omówienia przepisów komentowanej ustawy przywołano także dorobek doktryny i judykatury na temat pracowników tymczasowych z ostatnich lat.
Opracowanie będzie pomocne dla pracowników działów HR, agencji pracy tymczasowej oraz adwokatów, radców prawnych zajmujących się doradztwem z z zakresu prawa pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-234-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 220
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3352:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów