Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II

Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352)

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.

więcej

Autorzy: Magdalena Habdas (red. naukowy), Jacek Widło, Anna Sylwestrzak, Elżbieta Klat-Górska, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Adam Bieranowski, Marlena Jankowska, Dorota Lobos-Kotowska,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2017 r.
Kod: KAM-3336:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Przedmowa | str. 19

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny | str. 21


KSIĘGA DRUGA. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE | str. 23
TYTUŁ I. Własność | str. 23
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 23
DZIAŁ II. Treść i wykonywanie własności | str. 23
DZIAŁ III. Nabycie i utrata własności | str. 108
Rozdział I. Przeniesienie własności | str. 108
Rozdział II. Zasiedzenie | str. 237
Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności | str. 266
DZIAŁ IV. Współwłasność | str. 284
DZIAŁ V. Ochrona własności | str. 357
TYTUŁ II. Użytkowanie wieczyste | str. 431
TYTUŁ III. Prawa rzeczowe ograniczone | str. 534
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 534
DZIAŁ II. Użytkowanie | str. 598
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 598
Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne | str. 632
Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne | str. 638
Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania | str. 643
DZIAŁ III. Służebności | str. 646
Rozdział I. Służebności gruntowe | str. 646
Rozdział II. Służebności osobiste | str. 691
Rozdział III. Służebność przesyłu | str. 707
DZIAŁ IV. Zastaw | str. 746
Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych | str. 746
Rozdział II. Zastaw na prawach | str. 798
TYTUŁ IV. Posiadanie | str. 812

Bibliografia | str. 855

O Autorach | str. 1053


Ukryj

Opis:

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.
Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.
Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także wskazują pożądane sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa.
Kolejną zaletą książki jest przejrzysty układ graficzny, pozwalający na szybkie odnalezienie wybranych fragmentów. Pozycja wyróżnia się ponadto szczegółową strukturą wewnętrzną z jednolitym i czytelnym podziałem zagadnień.

„Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznictwa sądowego i jego krytyczna ocena. Stanowi to o atrakcyjności książki dla sędziów, innych praktyków w zawodach prawniczych, aplikantów i studentów”.
Prof. dr hab. Ewa Bagińska

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-221-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1056
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: KAM-3336:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów