Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I

Część ogólna (art. 1-125)

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.

więcej

Autorzy: Piotr Zakrzewski, Piotr Pinior, Magdalena Habdas (red. naukowy), Krzysztof Czub, Grzegorz Gorczyński, Stanisława Kalus, Dorota Lobos-Kotowska, Katarzyna Skubisz-Kępka, Aneta Kaźmierczyk,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2017 r.
Kod: KAM-2725:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Przedmowa | str. 19

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny | str. 21


KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 23
TYTUŁ I. Przepisy wstępne | str. 23
TYTUŁ II. Osoby | str. 53
DZIAŁ I. Osoby fizyczne | str. 53
Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych | str. 53
Rozdział II. Miejsce zamieszkania | str. 137
Rozdział III. Uznanie za zmarłego | str. 144
DZIAŁ II. Osoby prawne | str. 149
DZIAŁ III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia | str. 304
TYTUŁ III. Mienie | str. 334
TYTUŁ IV. Czynności prawne | str. 458
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 458
DZIAŁ II. Zawarcie umowy | str. 582
DZIAŁ III. Forma czynności prawnych | str. 695
DZIAŁ IV. Wady oświadczenia woli | str. 796
DZIAŁ V. Warunek | str. 836
DZIAŁ VI. Przedstawicielstwo | str. 851
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 851
Rozdział II. Pełnomocnictwo | str. 859
Rozdział III. Prokura | str. 886
TYTUŁ V. Termin | str. 914
TYTUŁ VI. Przedawnienie roszczeń | str. 928

Bibliografia | str. 1025

O Autorach | str. 1223

Ukryj

Opis:

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.
Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.
Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także wskazują pożądane sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa.
Kolejną zaletą książki jest przejrzysty układ graficzny, pozwalający na szybkie odnalezienie wybranych fragmentów. Pozycja wyróżnia się ponadto szczegółową strukturą wewnętrzną z jednolitym i czytelnym podziałem zagadnień.
„Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznictwa sądowego i jego krytyczna ocena. Stanowi to o atrakcyjności książki dla sędziów, innych praktyków w zawodach prawniczych, aplikantów i studentów”.
Prof. dr hab. Ewa Bagińska

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-530-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1224
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2725:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów