Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zasady inwentaryzacji. Teoria i dobre praktyki

W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe.

więcej

Autorzy: Waldemar Gos, Teresa Kiziukiewicz, Przemysław Mućko, Stanisław Hońko,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 listopada 2017 r.
Kod: KAM-3319:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 104,25 zł. ( Oszczędzasz: 34,75 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11


Rozdział 1
Inwentaryzacja jako instrument kontroli wewnętrznej | str. 15

1.1. Istota, odmiany (rodzaje) i zadania inwentaryzacji | str. 16
1.2. Przedmiot i metody inwentaryzacji | str. 19
1.3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji | str. 25
1.4. Etapy inwentaryzacji | str. 29

Rozdział 2
Podstawowe zasady organizacji inwentaryzacji | str. 37

2.1. Dokumentacja inwentaryzacyjna | str. 37
2.2. Obowiązki osób przeprowadzających inwentaryzację | str. 41
2.3. Outsourcing inwentaryzacji | str. 47
2.4. Spis z natury wspomagany informatycznie | str. 51

Rozdział 3
Przygotowanie i przeprowadzenie spisu z natury | str. 61

3.1. Czynności poprzedzające spis z natury | str. 62
3.2. Zasady postępowania z dokumentacją spisową | str. 65
3.3. Pomiar spisywanych zapasów | str. 70
3.4. Szczególne sytuacje w czasie spisu z natury zapasów | str. 75
3.5. Kontrola przebiegu spisu z natury zapasów | str. 79
3.6. Zakończenie spisu z natury zapasów | str. 81
3.7. Spis z natury środków trwałych | str. 82
3.8. Spis z natury gotówki | str. 85

Rozdział 4
Rozliczenie spisu z natury | str. 89

4.1. Wycena spisu z natury | str. 89
4.2. Ustalanie różnic inwentaryzacyjnych wynikających ze spisu z natury | str. 92
4.3. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych wynikających ze spisu z natury | str. 96

Rozdział 5
Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzeń | str. 107

5.1. Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez uzyskanie potwierdzeń | str. 108
5.2. Procedury inwentaryzacji drogą potwierdzeń | str. 110
5.3. Wyjaśnienie i rozliczenie różnic wynikających z inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald | str. 117

Rozdział 6
Inwentaryzacja przez porównanie stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z dokumentacją | str. 121

6.1. Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez porównanie z dokumentacją | str. 122
6.2. Procedura inwentaryzacji drogą porównań | str. 123
6.3. Ustalanie i weryfikacja wartości składników w drodze porównań z dokumentacją źródłową | str. 128

Rozdział 7
Inwentaryzacja w szczególnych sytuacjach | str. 137

7.1. Inwentaryzacja doraźna | str. 137
7.2. Inwentaryzacja w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego | str. 147
7.3. Przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostkach w stanie likwidacji | str. 157

Rozdział 8
Inwentaryzacja w jednostkach prowadzących ewidencje podatkowe | str. 163

8.1. Zakres i zasady inwentaryzacji przeprowadzanej przez ryczałtowców | str. 164
8.2. Obowiązki inwentaryzacyjne w wypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów | str. 170
8.3. Wykorzystanie wyników spisu z natury w rocznym rozliczeniu podatkowym prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów | str. 178

Spis literatury i aktów prawnych | str. 185

Spis tabel i schematów | str. 187

Autorzy | str. 189

Ukryj

Opis:

W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu. W książce zawarto również przykłady obliczeń, schematy i wzory dokumentów.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

  • charakterystykę inwentaryzacji, w tym jej rodzajów, metod, terminów, trybu przeprowadzania w tradycyjny sposób oraz z zastosowaniem techniki komputerowej;
  • zasady organizacji sprzyjające prawidłowej i sprawnej realizacji inwentaryzacji przez jednostkę we własnym zakresie, a także z uwzględnieniem możliwości skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych (outsourcing);
  • metody inwentaryzacji: w drodze spisu z natury, uzyskania potwierdzeń oraz przez porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją;
  • problemy inwentaryzacji przeprowadzanej doraźnie, w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za określone składniki majątku;
  • problemy inwentaryzacji związane z postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym i pozostawaniem jednostek w stanie likwidacji;
  • zasady spisu z natury i wykorzystania jego wyników przez podmioty prowadzące ewidencje podatkowe (ryczałt ewidencjonowany i podatkową księgę przychodów i rozchodów).
W publikacji znajdują się odniesienia do ustawy o rachunkowości, a także aktualnych przepisów prawa podatkowego, Kodeksu spółek handlowych, prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Autorzy wzięli pod uwagę również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.

Książka przeznaczona jest dla ekonomistów i księgowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także menedżerów oraz mikro- i małych przedsiębiorców. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów ekonomii i finansów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-026-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 192
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: KAM-3319:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów