Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej

W opracowaniu zostały zbadane prawne konteksty normy technicznej oraz jej znaczenie dla prawa administracyjnego. Autor ocenia istniejące sposoby prawnej regulacji zagadnień technicznych oraz ich konsekwencje w sferze stosowania prawa.

więcej

Autorzy: Bogdan Fischer,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 lipca 2017 r.
Kod: KAM-3307:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 15


Rozdział I
Źródła prawa i legislacja administracyjna | str. 25

1. Wstęp | str. 25
2. Normy techniczne w systemie źródeł prawa administracyjnego | str. 26
3. Legislacja administracyjna | str. 35
4. Normalizacja | str. 52
4.1. Geneza organizacji normalizacyjnych | str. 52
4.2. Definicja i zakres pojęcia normalizacji | str. 53
4.3. Podstawy prawne normalizacji | str. 57
5. Regulacja i deregulacja z wykorzystaniem norm technicznych | str. 62

Rozdział II
Norma techniczna a norma prawna | str. 75

1. Wstęp | str. 75
2. Pojęcie normy prawnej | str. 76
3. Ogólna charakterystyka normy technicznej | str. 84
4. Norma techniczna a akt normatywny | str. 89
5. Norma techniczna a standard | str. 91
6. Inicjowanie i sporządzanie normy technicznej | str. 95
7. Publikacja, wejście w życie i obowiązywanie (aktualność) normy technicznej | str. 99
8. Dostęp do normy technicznej | str. 103
9. Cele i funkcje norm technicznych | str. 111
10. Związanie treścią normy technicznej | str. 113
11. Kontrola | str. 123
12. Sankcje za nieprzestrzeganie norm technicznych | str. 131
13. System normatywny i porządek instytucjonalny | str. 132

Rozdział III
Norma techniczna a przepisy: prawny, administracyjny, techniczny | str. 139

1. Wstęp | str. 139
2. Norma techniczna a przepis administracyjny | str. 147
3. Odesłania pozasystemowe i klauzule generalne | str. 149
4. Przepisy techniczne | str. 152

Rozdział IV
Polski Komitet Normalizacyjny jako krajowa jednostka normalizacyjna | str. 157

1. Wstęp | str. 157
2. Geneza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego | str. 157
3. Funkcje Polskiego Komitetu Normalizacyjnego | str. 159
4. Udzielanie urzędowych wyjaśnień | str. 170
5. Kontrola zarządcza nad Polskim Komitetem Normalizacyjnym jako element zarządzania publicznego | str. 172

Rozdział V
Wykorzystanie norm technicznych w procesie europeizacji prawa administracyjnego | str. 179

1. Wstęp | str. 179
2. Europeizacja a stosowanie prawa niewiążącego | str. 180
3. Normy techniczne jako instrument soft law | str. 185
4. Norma techniczna jako instrument działań programujących | str. 199
4.1. Wspieranie tworzenia standardów na jednolitym rynku cyfrowym | str. 201
4.2. Norma techniczna jako instrument zapewnienia interoperacyjności | str. 205

Rozdział VI
Znoszenie barier technicznych z wykorzystaniem normalizacji | str. 211

1. Wstęp | str. 211
2. Wzajemne uznawanie | str. 212
3. Obowiązek notyfikacji norm technicznych | str. 218
4. Harmonizacja techniczna | str. 224
5. Normy zharmonizowane | str. 230
6. Nowy pakiet legislacyjny | str. 233
7. Ocena zgodności, akredytacja i certyfikacja | str. 234
8. Normy, reglamenty techniczne, certyfikacja w Federacji Rosyjskiej i Euroazjatyckiej Unii Celnej | str. 241

Podsumowanie | str. 249

Bibliografia | str. 265

Powołane akty prawne | str. 289

Orzecznictwo | str. 295

Inne dokumenty | str. 297

Strony internetowe | str. 299

Ukryj

Opis:

Regulacje z wykorzystaniem norm technicznych, wspierane przez Unię Europejską, stają się niezbędne już nie tylko w sferze techniki. Obecnie nie ma w zasadzie dziedziny, w której normy techniczne nie byłyby wykorzystywane – od ochrony danych osobowych i prawa mediów po prawo informatyczne i określanie wymagań dla infrastruktury informatycznej państwa czy inteligentnych miast.

W opracowaniu zostały zbadane prawne konteksty normy technicznej oraz jej znaczenie dla prawa administracyjnego. Autor ocenia istniejące sposoby prawnej regulacji zagadnień technicznych oraz ich konsekwencje w sferze stosowania prawa.

Normy techniczne lub odwołania do nich spotykamy m.in.:
– w przepisach prawa stanowionego,
– w dokumentach unijnych (soft law),
– w wyrokach sądowych,
– w różnych systemach normatywnych niebędących wynikiem prawotwórczej działalności państwa.
Ta pierwsza na rynku tak szeroka publikacja dotycząca prawnych aspektów norm technicznych pozwoli na zgłębienie omawianej tematyki.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, nauk o mediach oraz dla szerokiego kręgu prawników i innych podmiotów mających styczność z normami technicznymi (m.in. dla osób zajmujących się dostępem do informacji i jej ochroną, w tym danymi osobowymi).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-842-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 300
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-3307:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów