Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  
Wydawnictwo:  Scholar
Kod: 87241001562CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

W numerze [Contents] Jan Lichtarski, Dominika Bąk-Grabowska: Zarządzanie publiczne ? rozważania o granicach [Public management ? Deliberations concerning boundaries], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.01, s. 7?16; Józef Szabłowski: Innowacje w szkolnictwie wyższym jako podstawa modernizacji sektora [Innovation in higher education as the basis for the modernization of the sector], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.02, s. 17?32; Ewa Glińska: Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta ? teoria versus praktyka [Stakeholders? involvement in the process of city branding ? Theory versus practice], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.03, s. 33?49; Beata Irma Buchelt, Joanna Anna Jończyk: Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych [The relationship between human resource management and organizational culture in public hospitals], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.04, s. 50?64; Wojciech Kowalik: Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury [Participatory management in public institutions ? The case of communal cultural organizations], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.05, s. 65?79.

Szczegóły towaru


, Format: 17.5x25.0cm , 86
Rodzaj: , Medium: czasopismo [inne]
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: 87241001562CZ