Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego

Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego.

więcej

Cena podstawowa brutto: 279,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 251,10 zł. ( Oszczędzasz: 27,90 zł. )

Spis treści: 

Życiorys Profesora Romana Wieruszewskiego | str. 5

Wykaz publikacji Profesora Romana Wieruszewskiego | str. 9

O Księdze | str. 15


CZĘŚĆ I
PAŃSTWO JAKO GWARANT PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA W PORZĄDKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM


ROMAN KUŹNIAR
Artykuł 28 Deklaracji, czyli koniec epopei praw człowieka? | str. 19

MIROSŁAW WYRZYKOWSKI
Obrona suwerenności | str. 29

WOJCIECH SADURSKI
Ideał "racji publicznej" a Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 45

ANNA ŚLEDZIŃSKA-SIMON, MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI
Pojęcie "tożsamość konstytucyjna" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 57

ADAM BODNAR
"Poczekajmy trochę może się rozwidni…" Ochrona praw obywatelskich w czasie turbulencji, burzy i naporu | str. 73

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ
Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich Unii Europejskiej z perspektywy wspólnych wartości | str. 83

ELŻBIETA DYNIA
Kolektywne nieuznanie państwa jako reakcja na naruszanie praw człowieka i zasad demokracji | str. 93

MAREK PIECHOWIAK
Sprawiedliwe prawo - niesprawiedliwe wyroki. Uwagi na marginesie Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu wobec władzy | str. 107

DARIUSZ CZAJKA
Wykładnia aksjologiczna jako niezbędna funkcja ochrony praw człowieka w stosowaniu prawa | str. 129

JAN WAWRZYNIAK
Paradoksy doktryny i praktyki praw człowieka w dobie globalizacji | str. 143

JERZY J. WIATR
Demokracja w obliczu terroryzmu | str. 155

CZĘŚĆ II
MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I ICH FUNKCJONOWANIE


ZDZISŁAW KĘDZIA
Uwagi o uwarunkowaniach reformy organów traktatowych ONZ w dziedzinie praw człowieka | str. 171

MICHAŁ BALCERZAK
Geneza i funkcje procedur specjalnych Rady Praw Człowieka ONZ | str. 181

ELEONORA ZIELIŃSKA
Procedury Specjalne ONZ ds. ochrony praw człowieka kobiet. Ogląd z wewnątrz | str. 197

ANNA HERNANDEZ-POŁCZYŃSKA
Specjalne procedury Rady Praw Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy | str. 219

WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI
Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 227

JERZY JASKIERNIA
Znaczenie synergii działań Rady Europy i Unii Europejskiej dla efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka | str. 239

JANUSZ SYMONIDES
Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów oraz perspektywy jego instytucjonalnych przekształceń | str. 255

CZĘŚĆ III
KATALOG PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA - WYBRANE ZAGADNIENIA


TADEUSZ GADKOWSKI
Zasada samostanowienia czy prawo do samostanowienia narodów? | str. 275

JAN SANDORSKI, ANNA ZBARASZEWSKA
Stany Zjednoczone i Polska a międzynarodowy zakaz tortur na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Al Nashirii Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce | str. 287

KATARZYNA SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA
O dostępności, legalizacji, cierpieniu i dyskryminacji. Komitet Praw Człowieka a aborcja | str. 309

MICHAŁ KOWALSKI
Sądowa kontrola administracji - źródła standardu międzynarodowego i strukturalne systemy jego realizacji | str. 323

HANNA SUCHOCKA
Wokół prawa do wolności religijnej we współczesnej Europie | str. 333

HANNA MACHIŃSKA
Prawo do ekspresji artystycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako przestrzeń wymiany poglądów | str. 345

ALEKSANDRA GLISZCZYŃSKA-GRABIAS, GRAŻYNA BARANOWSKA
Prawa pamięci. Uwagi na temat ochrony prawdy o przeszłości | str. 353

ANNA MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA
Prawo do kultury - czyli do czego? Paradoksy i opozycje znaczenia i zakresu pojęcia kultury jako przedmiotu uprawnienia w systemie praw człowieka | str. 365

JERZY ZAJADŁO
Sprawa Jones v. Van Zandt | str. 383

CZĘŚĆ IV
MASOWE MIGRACJE - WYZWANIA DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA


MAGDALENA KMAK
Mnogość obywatelstw: studium nad dominującymi i mniejszościowymi dyskursami prawnymi | str. 395

IRENA RZEPLIŃSKA
Prawo do azylu - współczesne europejskie konteksty | str. 409

IRENEUSZ C. KAMIŃSKI
Kilka uwag o standardach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczących traktowania uchodźców w państwie przyjmującym | str. 419

PAWEŁ DĄBROWSKI, MICHAŁ KOWALSKI
Rada do Spraw Uchodźców jako "sąd lub trybunał" w rozumieniu prawa Unii Europejskiej | str. 435

KATARZYNA STRĄK
Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego - system dubliński | str. 451

BARTOSZ MAKOWICZ
Uchodźcy - szansa czy kryzys? Aktualne wyzwania prawne tzw. kryzysu uchodźczego w Republice Federalnej Niemiec w kontekście Europejskim | str. 465

ANDRZEJ BISZTYGA, ANNA CHODOROWSKA
Ochrona uchodźców w Kanadzie. Regulacje, procedury, praktyka | str. 481

CZĘŚĆ V
RÓWNOŚĆ DLA WSZYSTKICH? ZAGADNIENIA PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO


BARBARA MIKOŁAJCZYK
Czy świat potrzebuje konwencji o prawach osób starszych? Uwagi na tle rozwiązań regionalnych | str. 495

KRZYSZTOF ŚMISZEK
Ochrona praw osób LGBT w Unii Europejskiej. Dorobek i wyzwania. Wybrane zagadnienia | str. 507

TADEUSZ BIAŁEK
Unijna polityka antydyskryminacyjna na przykładzie dyrektywy 2000/78/WE | str. 519

TADEUSZ JASUDOWICZ
Gwarancje równości i niedyskryminacji w systemie Europejskiej Karty Socjalnej | str. 537

MAREK ANDRZEJEWSKI, MAŁGORZATA ŁĄCZKOWSKA, ANNA NATALIA SCHULZ, ANNA URBAŃSKA-ŁUKASZEWICZ
Równość-nierówność, dyskryminacja-niedyskryminacja - postrzeganie z perspektywy prawa rodzinnego | str. 555

CZĘŚĆ VI
LISTY, GRATULACJE I TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE


MICHAEL O'FLAHERTY
List gratulacyjny Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) | str. 583

MAREK ZUBIK
List gratulacyjny Komitetu Nauk Prawnych PAN | str. 585

PAWEŁ DĄBROWSKI
List gratulacyjny Rady do Spraw Uchodźców | str. 587

ANTOINE C. BUYSE
List gratulacyjny Netherlands Institute of Human Rights | str. 589

KATARZYNA SZYMIELEWICZ
List gratulacyjny Fundacji Panoptykon | str. 591

MANFRED NOWAK
Contribution to the Liber Amicorum for Roman Wieruszewski | str. 593

KONSTANTY GEBERT
Consigliere w Bośni | str. 595

JERZY STUHR
Kilka słów na temat Romana Wieruszewskiego | str. 603

Autorzy | str. 605

Wykaz skrótów | str. 609

Ukryj

Opis:

Księga Jubileuszowa O prawach człowieka powstała dla uczczenia Profesora Romana Wieruszewskiego - Jego kariery naukowej, działalności eksperckiej oraz służby publicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka. Jest ona również wyrazem uznania dla osobistej postawy Profesora, dla którego prawa człowieka nie są jedynie hasłami czy przedmiotem naukowej refleksji, lecz ideałami, w imię których należy postępować i których przestrzegania należy się głośno domagać. Jako autor wielu prac naukowych na temat ochrony praw człowieka, członek szeregu gremiów zajmujących się monitorowaniem i przestrzeganiem realizacji standardów w tej dziedzinie oraz propagator wiedzy o prawach człowieka, Profesor Wieruszewski jest bez wątpienia jedną z kluczowych postaci oraz wzorem i autorytetem dla każdego, kto zajmuje się ochroną praw człowieka w Polsce.

Są [w tej książce] opracowania traktujące m.in. o uniwersalnym oraz regionalnych systemach ochrony praw człowieka w ich aspekcie instytucjonalnym, których funkcjonowanie Profesor Wieruszewski poznał "od podszewki" jako członek i wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o materialnych aspektach ochrony praw człowieka, w tym o problematyce równości i niedyskryminacji, która była zawsze szczególnie bliska Profesorowi Wieruszewskiemu, tak jak i problem ochrony praw uchodźców, badany i obserwowany przez Profesora Wieruszewskiego przez wiele lat z perspektywy członka Rady do Spraw Uchodźców.

Autorzy i autorki (...) należą do grona akademików, a nierzadko i praktyków zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka z perspektywy różnych gałęzi prawa (...) Wszystkich ich łączy z całą pewnością szacunek dla naukowych dokonań oraz postawy Profesora Wieruszewskiego, dzięki której nauka i wiedza o prawach człowieka w Polsce nie jest jedynie marginalnym tematem.

fragment publikacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-690-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 616
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-3266:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów