Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko.

więcej

Autorzy: Bartosz Rakoczy (red. naukowy), Karolina Karpus, Małgorzata Szalewska, Karolina Szuma, Grzegorz Klimek,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: KAM-3296:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie do prawnej problematyki oceny oddziaływania na środowisko | str. 13

Rozdział 1
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko | str. 37


Rozdział 2
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego | str. 63


Rozdział 3
Współdziałanie organów administracji publicznej w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia | str. 81

3.1. Wprowadzenie | str. 81
3.2. Istota współdziałania podmiotów administracji publicznej | str. 82
3.3. Zakres obowiązku współdziałania organów administracji publicznej w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | str. 87
3.4. Opinia jako forma współdziałania organów w procedurze ustalania środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia | str. 95
3.5. Uzgodnienie jako forma współdziałania organów w procedurze ustalania środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia | str. 101
3.6. Aspekty proceduralne współdziałania organów przy ustalaniu środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia | str. 110
3.7. Zmiana modelu współdziałania organów administracji publicznej w procedurze ustalania środowiskowych uwarunkowań po 1.01.2017 r. | str. 119
Wnioski końcowe | str. 123

Rozdział 4
Udział społeczeństwa w postępowaniu w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko | str. 127


Rozdział 5
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | str. 157


Rozdział 6
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot | str. 181

6.1. Zagadnienia wstępne | str. 181
6.2. Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | str. 182
6.3. Właściwość organu w sprawie przeniesienia decyzji środowiskowej na inny podmiot | str. 185
6.4. Strony postępowania w sprawie przeniesienia decyzji środowiskowej na inny podmiot | str. 187
6.5. Postępowanie w sprawie przeniesienia decyzji środowiskowej na inny podmiot | str. 188
6.6. Przeniesienie części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot | str. 191
Podsumowanie | str. 194

Rozdział 7
Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym - wybrane aspekty prawne | str. 197

7.1. Uwagi wstępne | str. 197
7.2. Ocena oddziaływania na środowisko jako przedmiot prac Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ | str. 199
7.3. Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym jako przedmiot analiz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - wybrane przykłady | str. 201
7.4. Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko jako przedmiot regulacji międzynarodowych | str. 208
7.5. Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym a Konwencja z Espoo i dyrektywa 2011/92/UE | str. 213
7.6. Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko w prawie polskim - uwagi ogólne | str. 219
Podsumowanie | str. 224

Wybór orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko | str. 225

Bibliografia | str. 241

Autorzy | str. 251

Ukryj

Opis:

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracji publicznej podejmującemu decyzję informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku.

W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko. Wskazano w niej nie tylko zagadnienia teoretyczne, lecz także zaproponowano rozwiązania konkretnych problemów. Ponadto odrębnie ujęto przekrojowe i reprezentatywne orzecznictwo, głównie sądów administracyjnych.

W opracowaniu omówiono m.in.:

  • nowe wymagania dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • zakres obowiązku współdziałania organów administracji publicznej w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • udział społeczeństwa w postępowaniu w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko,
  • sukcesję praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji publicznej i osób zajmujących się zawodowo ochroną środowiska. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla radców prawnych, adwokatów i sędziów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-841-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 252
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-3296:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów