Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji.

więcej

Autorzy: Dariusz Świecki,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 października 2017 r.
Kod: KAM-3366:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Konstytucyjny i konwencyjny standard kontroli odwoławczej | str. 17


Rozdział II
Apelacja jako środek odwoławczy | str. 27

1. System środków odwoławczych | str. 28
2. Cechy apelacji jako środka odwoławczego | str. 32

Rozdział III
Otwarcie drogi do wniesienia apelacji | str. 35

1. Przedmiot zaskarżenia | str. 35
2. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 37
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku | str. 43
3.1. Oznaczenie zakresu wniosku | str. 43
3.2. Zasady sporządzania uzasadnienia wyroku wydanego w trybach konsensualnych | str. 47
3.3. Zakres wniosku a granice kontroli odwoławczej | str. 49
3.4. Odmowa przyjęcia wniosku | str. 50
4. Doręczenie wyroku z uzasadnieniem | str. 51

Rozdział IV
Warunki skutecznego wniesienia apelacji | str. 58

1. Dopuszczalność wniesienia apelacji | str. 58
2. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji | str. 60
3. Gravamen (interes prawny) | str. 64
4. Termin do wniesienia apelacji | str. 67
5. Przywrócenie terminu do wniesienia apelacji | str. 69

Rozdział V
Zasady sporządzania apelacji | str. 72

1. Uwagi ogólne | str. 72
2. Wymagania formalne apelacji | str. 72
2.1. Warunki formalne apelacji jako pisma procesowego | str. 73
2.2. Warunki formalne apelacji jako środka odwoławczego | str. 76
2.2.1. Kierunek apelacji | str. 76
2.2.2. Zakres zaskarżenia | str. 78
2.2.3. Zarzuty odwoławcze | str. 82
2.2.3.1. Uwagi ogólne | str. 82
2.2.3.2. Zarzut obrazy prawa materialnego | str. 90
2.2.3.3. Zarzut obrazy przepisów postępowania | str. 94
2.2.3.4. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych | str. 105
2.2.3.5. Zarzut rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub nieprawidłowego orzeczenia o środku zabezpieczającym, przepadku lub o innym środku | str. 110
2.2.4. Wniosek odwoławczy | str. 113
2.2.5. Uzasadnienie apelacji | str. 116
2.2.6. Odpisy apelacji | str. 118
2.2.7. Przymus adwokacko-radcowski | str. 120
3. Odpowiedź na apelację | str. 126

Rozdział VI
Granice kontroli apelacyjnej | str. 129

1. Uwagi ogólne | str. 129
2. Elementy wyznaczające granice kontroli odwoławczej | str. 130
3. Zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych | str. 140

Rozdział VII
Granice orzekania sądu odwoławczego | str. 146

1. Uwagi ogólne | str. 146
2. Kierunek orzekania | str. 147
3. Zakaz reformationis in peius | str. 156
4. Reguły ne peius | str. 174
5. Orzekanie poza granicami zaskarżenia i podniesionymi zarzutami | str. 178
5.1. Uwagi ogólne | str. 178
5.2. Orzekanie poza podmiotowymi granicami zaskarżenia (art. 435 k.p.k.) | str. 180
5.3. Orzekanie poza przedmiotowymi granicami zaskarżenia | str. 183
5.3.1. Bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 439 § 1 k.p.k.) | str. 183
5.3.2. Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia (art. 440 k.p.k.) | str. 193
5.3.3. Poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej czynu (art. 455 k.p.k.) | str. 202
5.4. Przełamanie kierunku zaskarżenia na korzyść oskarżonego (art. 434 § 2 k.p.k.) | str. 207
6. Ograniczenie rozpoznania apelacji (art. 436 k.p.k.) | str. 208

Rozdział VIII
Zaskarżenie uzasadnienia wyroku | str. 212


Rozdział IX
Przebieg postępowania apelacyjnego | str. 218

1. Uwagi ogólne | str. 218
2. Postępowanie w sądzie pierwszej instancji | str. 218
2.1. Badanie warunków apelacji | str. 219
2.2. Postępowanie międzyinstancyjne | str. 222
3. Postępowanie przed sądem drugiej instancji | str. 223
3.1. Ponowne badanie warunków apelacji | str. 224
3.2. Forum orzekania | str. 227
3.2.1. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu | str. 227
3.2.2. Rozpoznanie apelacji na rozprawie | str. 229

Rozdział X
Przebieg rozprawy apelacyjnej | str. 230

1. Przygotowanie rozprawy apelacyjnej | str. 230
2. Ogólny porządek rozprawy apelacyjnej | str. 236
3. Rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej | str. 239
3.1. Uwagi ogólne | str. 239
3.2. Udział stron i innych uczestników postępowania | str. 241
4. Przewód sądowy | str. 251
4.1. Sprawozdanie sędziego sprawozdawcy | str. 252
4.2. Wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski stron | str. 253
4.3. Zasady przeprowadzania dowodów w instancji odwoławczej | str. 259
4.3.1. Zakres postępowania dowodowego | str. 260
4.3.2. Prekluzja dowodowa | str. 265
4.3.3. Dopuszczenie dowodu | str. 269
4.3.4. Oddalenie wniosku dowodowego | str. 271
5. Zwrot akt sprawy w celu uzupełnienia uzasadnienia wyroku | str. 272
6. Przedstawienie zagadnienia prawnego | str. 276
7. Głosy końcowe | str. 279
8. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego | str. 283
8.1. Uwagi ogólne | str. 283
8.2. Wyrok utrzymujący w mocy | str. 286
8.3. Wyrok zmieniający | str. 288
8.4. Wyrok uchylający | str. 291
9. Rozpoznanie apelacji od wyroku skazującego wydanego w trybie konsensualnym | str. 301
10. Zasady sporządzania i doręczania uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego | str. 306
11. Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego | str. 316
12. Rodzaje orzeczeń po rozpoznaniu apelacji od uzasadnienia wyroku i ich uzasadnienie | str. 333

Bibliografia | str. 339

Ukryj

Opis:

Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku począwszy od otwarcia drogi do wniesienia apelacji, a skończywszy na jej rozpoznaniu. Autor omawia ustawowo określone wymagania dotyczące konstrukcji apelacji poszczególne elementy budowy apelacji, z których najważniejsze to:

  • zakres zaskarżenia,
  • zarzuty odwoławcze według ustawowego podziału na względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze.
Rozpoznanie apelacji następuje co do zasady w granicach postawionych zarzutów, zatem prawidłowe ich sfomułowanie stanowi podstawowy warunek uwzględnienia apelacji.

W książce zostały przedstawione ponadto zasady rozpoznania apelacji związane z granicami kontroli odwoławczej oraz granicami orzekania sądu odwoławczego. Przybliżono też przebieg postępowania apelacyjnego oraz wskazano na rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego wydawanych po rozpoznaniu apelacji. Uwzględniono najnowsze orzecznictwo oraz literaturę dotyczące procesu karnego, a także zmiany legislacyjne w tym zakresie, które weszły w życie 15.04.2016 r. (Dz.U. poz. 437) oraz 13.07.2017 r. (Dz.U. poz. 773).

Książka zawiera cenne wskazówki dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-048-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 608
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-3366:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów