Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Systemy wyszukiwania informacji prawnej

Celem publikacji jest ukazanie stanu obecnego i perspektyw rozwoju systemów wyszukiwania informacji prawnej.

więcej

Autorzy: Jacek Petzel,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3360:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 13
Bibliografia | str. 18

Rozdział I
Przedmiot i struktura informatyki prawniczej | str. 19

1. Powstanie informatyki prawniczej | str. 19
2. Metody formalne w badaniu prawa | str. 21
2.1. Metody matematyczne. Prawometria | str. 22
2.2. Metody cybernetyczne. Cybernetyka prawnicza | str. 25
2.3. Metody informatyczne. Informatyka prawnicza | str. 28
3. Koncepcje rozumienia informatyki prawniczej | str. 29
3.1. Struktura informatyki prawniczej | str. 35
4. Rozumienie informatyki prawniczej i jej aktualna struktura | str. 41
4.1. Perspektywy rozwoju informatyki prawniczej | str. 44
5. Miejsce problematyki systemów wyszukiwania informacji w informatyce prawniczej | str. 46
Bibliografia | str. 47

Rozdział II
Informacja prawna | str. 50

1. Rozumienie pojęcia informacji | str. 50
1.1. Lingwistyczne, cybernetyczne, teoretyczno-informacyjne i informatyczne definicje informacji | str. 51
2. Informacja o prawie | str. 55
3. Informacja w prawie | str. 62
Bibliografia | str. 65

Rozdział III
Języki prawa | str. 67

1. Rozumienie języka prawnego | str. 67
1.1. Koncepcje teoretyczno-prawne i logiczne | str. 68
1.2. Koncepcje lingwistyczne i socjolingwistyczne | str. 73
1.3. Klasyfikacja języków występujących na gruncie prawa | str. 80
1.4. Języki prawa w świetle analiz informatyczno-prawnych | str. 84
1.4.1. Język prawny a język powszechny | str. 86
2. Empiryczna analiza polskiego języka prawnego | str. 89
3. Nowoczesne metody analizy języka prawnego | str. 97
4. Języki baz informacji o prawie | str. 99
Bibliografia | str. 103

Rozdział IV
Rola systemów informowania o prawie | str. 105

1. Systemy informowania o prawie | str. 105
1.1. Analiza problematyki udostępniania informacji o prawie obywatelom | str. 107
2. Kategorie informacji prawnej | str. 110
3. Modele informowania o prawie | str. 116
3.1. Modele systemów udostępniania informacji prawnej na zasadach niekomercyjnych | str. 125
4. Modele informowania o prawie w Polsce | str. 132
Bibliografia | str. 140

Rozdział V
Typy systemów wyszukiwania informacji prawnej | str. 142

1. Systemy bezpośredniego i pośredniego udostępniania informacji prawnych | str. 142
1.1. Analiza możliwości stosowania na gruncie prawa systemów typu bezpośredniego | str. 143
2. Systemy pośredniego wyszukiwania informacji prawnej | str. 160
2.1. Typy systemów informacji pośredniej | str. 165
2.1.1. Tradycyjne systemy wyszukiwania informacji | str. 169
2.1.1.1. Ogólne zasady klasyfikacji hierarchicznej | str. 171
2.1.1.1.1. Klasyfikacja dziesiętna M. Deweya | str. 174
2.1.1.1.2. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna | str. 175
2.1.1.1.3. Analiza przydatności stosowania klasyfikacji hierarchicznych w wyszukiwaniu informacji prawnej | str. 177
2.1.1.2. Systemy haseł przedmiotowych | str. 181
2.1.1.2.1. Analiza przydatności stosowania systemów haseł przedmiotowych w wyszukiwaniu informacji prawnej | str. 186
3. Podstawowe zasady działania i organizacji komputerowych systemów wyszukiwania informacji | str. 190
3.1. Wyszukiwanie informacji przy użyciu komputera | str. 191
3.2. Budowa komputera | str. 193
3.3. Zapisy komputerowe w systemach wyszukiwawczych | str. 195
4. Systemy indeksowe | str.. 197
4.1. Rodzaje systemów indeksowych | str. 199
4.2. Zapisy służące do przeszukania bazy danych | str. 207
4.2.1. Słownik główny | str. 208
4.2.2. Lista inwersyjna | str. 213
4.2.3. Lista prosta | str. 215
4.3. Formułowanie instrukcji wyszukiwawczych. Operatory boolowskie | str. 221
4.4. Zapisy archiwalne. Prezentacja wyniku wyszukania | str. 225
4.5. Wady i zalety systemów indeksowych | str. 227
5. Systemy pełnotekstowe | str. 229
5.1. Słowa nieużyteczne dla indeksowania | str. 231
5.2. Zapisy służące do przeszukania bazy danych | str. 233
5.2.1. Zbiór tekstowy | str. 233
5.2.2. Wykaz odwrócony | str. 234
5.2.3. Lista prosta | str. 235
5.2.4. Słownik główny | str. 236
5.2.5. Wykaz - reprodukcja | str. 237
5.3. Formułowanie instrukcji wyszukiwawczych. Operatory pozycyjne | str. 239
5.4. Problematyka form fleksyjnych w wyszukiwaniu | str. 242
5.5. Przebieg operacji wyszukiwania w systemach pełnotekstowych | str. 246
5.6. Wyszukiwanie ważone | str. 248
5.7. Zalety i wady systemów pełnotekstowych | str. 253
Bibliografia | str. 260

Rozdział VI
Nieklasyczne koncepcje wyszukiwania informacji prawnej | str. 263

1. Wprowadzenie | str. 263
1.1. Kierunki rozwoju nowych koncepcji wyszukiwania informacji prawnej | str. 264
1.2. Systemy oparte o wykorzystanie języka naturalnego | str. 269
1.3. Podstawy teoretyczne nowych koncepcji proponowanych na gruncie wyszukiwania informacji prawnej | str. 287
1.3.1. Metody wyodrębniania podprzestrzeni w przestrzeni dokumentów | str. 294
1.3.1.1. Analiza wektorowa | str. 294
1.3.1.2. Analiza statystyczna podobieństwa tekstów | str. 298
1.3.2. Metody wyodrębniania podprzestrzeni w przestrzeni terminów | str. 307
1.3.2.1. Tezaurus statystyczny | str. 310
1.3.2.2. Mapy semantyczne | str. 319
1.4. Ocena zaprezentowanych koncepcji nieklasycznych | str. 322
2. Systemy konceptualne wyszukiwania informacji prawnej | str. 323
3. Nowe techniki wyszukiwawcze | str. 333
3.1. Sieci neuronowe | str. 334
3.2. Algorytmy genetyczne | str. 337
3.3. Latent Semantic Analysis | str. 337
3.4. Hipertekst | str. 339
4. Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach wyszukiwania informacji prawnej | str. 340
4.1. Ontologie prawnicze | str. 343
4.2. Ontologie leksykalne | str. 351
4.3. Wykorzystanie sieci neuronowych | str. 354
4.4. Case based reasoning | str. 356
4.5. Automatyczna analiza lingwistyczna (NLP) | str. 357
5. Systemy hybrydowe | str. 359
6. Perspektywy rozwoju zastosowania sztucznej inteligencji w prawie | str. 364
7. Ocena nowych koncepcji wyszukiwania informacji prawnej | str. 365
Bibliografia | str. 366

Rozdział VII
Przegląd najważniejszych systemów wyszukiwania informacji prawnej na świecie | str. 371

1. Wprowadzenie | str. 371
2. Systemy wyszukiwania informacji prawnej na kontynencie północnoamerykańskim | str. 372
2.1. USA | str. 373
2.2. Kanada | str. 392
3. Europejskie systemy wyszukiwania informacji prawnej | str. 395
3.1. Belgia | str. 401
3.2. Francja | str. 404
3.3. Szwecja | str. 410
3.4. Włochy | str. 412
3.5. Niemcy | str. 417
3.6. Austria | str. 422
3.7. Norwegia | str. 424
3.8. Wielka Brytania | str. 426
3.9. Szwajcaria | str. 430
3.10. Dania | str. 431
3.11. Finlandia | str. 432
3.12. Holandia | str. 433
3.13. Pozostałe kraje europejskie | str. 434
3.14. Polska | str. 439
4. Europejskie bazy prawne wspólnot ponadnarodowych | str. 451
5. Podsumowanie | str. 466
Bibliografia | str. 467

Załącznik nr 1. Deklaracja Wolnego Dostępu do Prawa (Declaration on Free Access to Law) | str. 471
Załącznik nr 2. Lista członków FALM | str. 474
Załącznik nr 3. Deklaracja Haska | str. 482
Załącznik nr 4. Niekomercyjne bazy danych | str. 485
Załącznik nr 5. Struktura systemu POWER | str. 486
Załącznik nr 6. Wykaz linków do najważniejszych baz instytucji Unii Europejskiej | str. 487

Ukryj

Opis:

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zastosowanie w sferze prawa nie tylko zmieniają charakter usług prawniczych, lecz także stawiają nowe wyzwania prawnikom, którzy w przyszłości - bez dysponowania odpowiednią wiedzą o charakterze informatyczno-prawnym - nie będą mogli w sposób efektywny uprawiać swojego zawodu.

Wykorzystanie technologii informacyjnych w zakresie omawianym w monografii Systemy wyszukiwania informacji prawnej wiąże się z tworzeniem olbrzymiej liczby nowych aplikacji. Książka odpowiada zatem m.in. na pytania:

  • Czym są informacja prawna i informatyka prawnicza?
  • Jak rozumieć pojęcie "język prawa"?
  • Jakie są wady i zalety systemów bezpośredniego i pośredniego udostępniania informacji prawnych?
  • Jakie są kierunki rozwoju nowych koncepcji wyszukiwania informacji prawnej?
Publikacja przedstawia problematykę budowy komputerowych systemów wyszukiwania informacji prawnej, która w ramach informatyki prawniczej uznawana jest za podstawową. Prawnik nie może dziś pracować skutecznie bez posługiwania się tego typu systemami. Jest więc sprawą istotną, aby były one konstruowane w sposób zapewniający szybkie uzyskanie relewantnej informacji prawnej. Analiza stosowanych dla tego celu rozwiązań, w tym opartych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, stanowi główny przedmiot tej monografii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-255-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 488
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: kolnictwo Wyższe i Nauka / Szkoły wyższe
Kod: KAM-3360:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów