Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: zbiorowa Praca,
Wydawnictwo:  Infor
Kod: 88020201428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

Przyznanie określonych świadczeń pracownikom i zleceniobiorcom powoduje co do zasady powstanie przychodu po stronie zatrudnionych. Pod pewnymi warunkami, zarówno ściśle wskazanymi w przepisach, jak i wynikającymi z praktyk urzędowych, taki przychód może być zwolniony z podatku i składek. Skorzystanie ze zwolnień podatkowo-składkowych nie zawsze jednak jest możliwe w przypadku tych samych świadczeń, a ponadto różne mogą być kryteria zastosowania zwolnienia. W niniejszej publikacji opisujemy, kiedy można stosować zwolnienia składkowe i podatkowe a także jakie składniki płacowe i świadczenia niepieniężne podlegają tym wyłączeniom. Publikacja ponadto wzbogacona jest o aktualne interpretacje podatkowe.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-65887-64-1 , Format: 16.5x23.5cm , 100
Rodzaj: , Medium: czasopismo [inne]
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: 88020201428CZ