Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

W komentarzu kompleksowo omówiono prawnokarną problematykę ochrony zdrowia i pozakodeksowych przestępstw przeciwko zdrowiu.

więcej

Autorzy: Marek Kulik, Aneta Michalska-Warias, Marek Mozgawa (red. naukowy), Magdalena Budyn-Kulik, Leszek Wilk, Patrycja Kozłowska-Kalisz,
Seria:  Komentarze problemowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 sierpnia 2017 r.
Kod: KAM-3235:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 13


I. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty | str. 15

II. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej | str. 33

III. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego | str. 49

IV. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów | str. 63

V. Ustawa o leczeniu niepłodności | str. 111

VI. Ustawa o publicznej służbie krwi | str. 209

VII. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej | str. 227

VIII. Prawo farmaceutyczne | str. 255

IX. Ustawa o wyrobach medycznych | str. 323

X. Ustawa o kosmetykach | str. 359

XI. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach | str. 365

XII. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia | str. 441

XIII. Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego | str. 505

XIV. Ustawa o produktach biobójczych | str. 529

XV. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii | str. 541

XVI. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych | str. 729

XVII. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | str. 789

Ukryj

Opis:

W komentarzu kompleksowo została omówiona prawnokarna problematyka ochrony zdrowia i pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zdrowiu.
Autorzy dokonali analizy przestępstw stypizowanych w kilkunastu ustawach m.in.:
– o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
– o ochronie zdrowia psychicznego,
– o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
– o wyrobach medycznych,
– Prawie farmaceutycznym,
– o kosmetykach,
– o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
– o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
– o produktach biobójczych.
W publikacji omówiono tematykę ustawowych znamion przestępstw we wskazanych ustawach (z pominięciem wykroczeń tam występujących). Analiza wykroczeń przeprowadzona została w tych przypadkach, gdy było to konieczne dla zrozumienia istoty współistniejącego przestępstwa. Szczególną uwagę zwrócono również na złożoną problematykę zbiegu przepisów oraz kwestie wymiaru kary.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-718-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 808
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-3235:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów