Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 czerwca 2017 r.
Kod: KAM-3223;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Przedmowa | str. 19

Wstęp | str. 21


Rozdział 1
Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w ujęciu historycznym i porównawczym | str. 37

1. Uwagi wprowadzające | str. 37
2. Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w obcych systemach prawnych | str. 38
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 38
2.2. Systemy prawne z odrębnym przepisem kolizyjnym dotyczącym nieuczciwej konkurencji | str. 39
2.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 39
2.2.2. Prawo szwajcarskie | str. 40
2.2.3. Prawo austriackie | str. 48
2.3. Inne obce systemy prawne | str. 53
2.3.1. Prawo francuskie | str. 53
2.3.2. Prawo niemieckie | str. 58
2.3.3. Prawo Wielkiej Brytanii | str. 69
2.3.4. Prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki | str. 80
3. Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w polskim porządku prawnym | str. 92
3.1. Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. | str. 92
3.2. Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. | str. 95
3.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 95
3.2.2. Zakres normy kolizyjnej | str. 97
3.2.3. Łączniki | str. 98
3.2.4. Zakres zastosowania | str. 105
3.3. Ujednolicenie prawa właściwego dla nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej | str. 108
3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 108
3.3.2. Stosunek rozp. rzym. II do p.p.m.1965 oraz p.p.m.2011 | str. 109
3.3.3. Stosunek rozp. rzym. II do umów międzynarodowych | str. 115
3.3.4. Zakres terytorialny | str. 121
3.3.5. Zakres przedmiotowy | str. 121
3.3.6. Zakres sytuacyjny | str. 126
3.3.7. Zakres czasowy | str. 128
3.3.8. Zasady wykładni | str. 134

Rozdział 2
Wskazanie prawa właściwego dla czynów nieuczciwej konkurencji naruszających interesy konkuerntów lub zbiorowe interesy konsumentów | str. 141

1. Uwagi wprowadzające | str. 141
2. Zakres normy kolizyjnej | str. 144
3. Łącznik | str. 165
4. Rozgraniczenie zakresu normy kolizyjnej wyrażonej w art. 6 ust. 1 rozp. rzym. II od innych norm kolizyjnych | str. 177
5. Niedopuszczalność wyboru prawa dla nieuczciwej konkurencji | str. 192

Rozdział 3
Wskazanie prawa właściwego dla czynów nieuczciwej konkurencji naruszających wyłącznie interesy oznaczonego konkurenta | str. 195

1. Uwagi wprowadzające | str. 195
2. Zakres normy kolizyjnej | str. 197
3. Łączniki | str. 202
3.1. Zwykły pobyt w tym samym państwie | str. 202
3.2. Łącznik miejsca powstania szkody | str. 214
3.3. Klauzula ściślejszego związku | str. 221
4. Rozgraniczenie zakresu normy kolizyjnej wyrażonej w art. 6 ust. 2 rozp. rzym. II od innych norm kolizyjnych | str. 229
5. Wybór prawa | str. 242
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 242
5.2. Dopuszczalność wyboru prawa | str. 247
5.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 247
5.2.2. Rodzaje spraw | str. 248
5.2.3. Sposób dokonania wyboru prawa | str. 255
5.2.4. Strony | str. 256
5.2.5. Przedmiot | str. 258
5.2.6. Czas dokonania wyboru prawa | str. 263
5.3. Dojście wyboru prawa do skutku i jego ważność | str. 265
5.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 265
5.3.2. Dojście wyboru prawa do skutku | str. 266
5.3.3. Ważność wyboru prawa | str. 273
5.4. Skutki dokonania ważnego wyboru prawa | str. 287
5.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 287
5.4.2. Skutki dla stron | str. 288
5.4.3. Skutki dla sądu | str. 291

Rozdział 4
Wielomiejscowe czyny nieuczciwej konkurencji | str. 295

1. Uwagi wprowadzające | str. 295
2. Dystrybutywne stosowanie prawa | str. 299
3. Kumulatywne stosowanie prawa | str. 302
4. Stosowanie przez analogię art. 6 ust. 3 lit. b zdanie pierwsze rozp. rzym. II | str. 303
5. Zasada państwa pochodzenia | str. 305
6. Test nakierowania | str. 316
7. Zasady ALI, zasady CLIP, zasady PILA, Transparency Proposal | str. 321
7.1. Zasady ALI | str. 321
7.2. Zasady CLIP | str. 324
7.3. Zasady PILA | str. 326
7.4. Transparency Proposal | str. 328
7.5. Podsumowanie | str. 329
8. Inne rozwiązania | str. 329
9. Podsumowanie | str. 331

Rozdział 5
Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 333

1. Uwagi wprowadzające | str. 333
2. Kwestie podlegające statutowi nieuczciwej konkurencji | str. 338
2.1. Strony | str. 338
2.2. Zdolność deliktowa | str. 343
2.3. Podstawy odpowiedzialności | str. 344
2.4. Ograniczenie oraz wyłączenie odpowiedzialności | str. 347
2.5. Sposoby rekompensaty | str. 349
2.6. Zapobieżenie naruszeniu lub szkodzie | str. 354
2.7. Zbywalność i dziedziczność roszczeń | str. 356
2.8. Przedawnienie i terminy zawite | str. 358
2.9. Wygaśnięcie zobowiązania | str. 360
3. Podsumowanie | str. 364

Rozdział 6
Ograniczenia stosowania prawa właściwego | str. 365

1. Uwagi wprowadzające | str. 365
2. Przepisy koniecznego zastosowania mające znaczenie w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji | str. 368
3. Zasady porządku publicznego mające znaczenie w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji | str. 379
4. Podsumowanie | str. 403

Zakończenie | str. 405

Bibliografia | str. 409

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym.

W opracowaniu autorka wskazuje m.in.:

  • czy wybór prawa w ogóle jest dopuszczalny w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji,
  • jakie prawo jest właściwe dla czynów nieuczciwej konkurencji, które wywierają skutek na rynku więcej niż jednego państwa, i jak to prawo stosować,
  • jakie akty normatywne zastosować w takiej sprawie,
  • czy dochodzi do zbiegu norm kolizyjnych.
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także osób, które naukowo zajmują się problematyką kolizyjnoprawną nieuczciwej konkurencji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-641-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 432
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-3223;pakiet Miejsce wydania: Warszawa