Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym

Informacje zawarte w publikacji pozwolą uniknąć błędów związanych z rozliczaniem umów leasingu.

więcej

Autorzy: Karolina Gierszewska,
Seria:  Zagadnienia Podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2017 r.
z uwzględnieniem w części rachunkowej zmian w MSR/MSSF, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.

Kod: KAM-3283:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 149,25 zł. ( Oszczędzasz: 49,75 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Rozdział 1
Leasing - aspekt prawny | str. 11

1. Rys historyczny umowy leasingu w polskim ustawodawstwie | str. 11
2. Charakterystyka umowy leasingu na gruncie prawa cywilnego - główne cechy umowy | str. 12
2.1. Definicja umowy leasingu | str. 12
2.2. Strony umowy | str. 12
2.3. Przed miot leasingu | str. 15
2.4. Elementy przedmiotowo istotne | str. 17
2.5. Forma umowy | str. 21
2.6. Definicja umowy leasingu na gruncie innych ustaw | str. 21
3. Najczęściej występujące rodzaje umów leasingu i ich rozróżnienie | str. 22
3.1. Leasing operacyjny i finansowy | str. 22
3.2. Leasing bezpośredni i pośredni | str. 23
3.3. Leasing czysty i pełny | str. 23
3.4. Leasing zwrotny | str. 23
3.5. Leasing denominowany i złotówkowy | str. 24
3.6. Leasing konsumencki | str. 24
3.7. Inne rodzaje umów leasingu | str. 24

Rozdział 2
Leasing - aspekt bilansowy | str. 25

1. Słowniczek pojęć (na potrzeby niniejszego rozdziału) | str. 25
2. Wprowadzenie (podstawy prawne) | str. 29
3. Leasing według polskiego prawa bilansowego | str. 31
4. Klasyfikacja umów leasingu | str. 36
5. Leasing finansowy | str. 44
5.1. Ewidencja u korzystającego | str. 44
5.2. Leasing finansowy - ewidencja u finansującego | str. 72
5.3. Wybrane zagadnienia - leasing finansowy w księgach korzystającego i finansującego | str. 75
6. Leasing operacyjny | str. 82
6.1. Ewidencja u korzystającego | str. 82
6.2. Ewidencja u finansującego | str. 83
7. Ujęcie umów leasingu zwrotnego w księgach | str. 88
7.1. Umowa - Sprzedaż przed miotu umowy leasingu zwrotnego przez korzystającego | str. 89
7.2. Umowa jest umową leasingu operacyjnego - ewidencja księgowa u korzystającego | str. 89
7.3. Umowa jest umową leasingu finansowego - ewidencja u korzystającego | str. 91
7.4. Umowa leasingu zwrotnego - ewidencja księgowa w księgach finansującego | str. 92
8. Najem i dzierżawa | str. 93
9. Zmiana kwalifikacji umowy leasingu z operacyjnego na finansowy | str. 94
10. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu oraz najmie i dzierżawie | str. 100
11. Leasing według MSR/MSSF | str. 102
11.1. Różnice w rozwiązaniach MSR 17 a KSR 5 | str. 104
11.2. Co łączy MSSF 15 i MSSF 16? | str. 107
11.3. Nowy model leasingu - MSSF 16 | str. 107
11.4. Wycena początkowa leasingu w księgach leasingobiorcy | str. 108
11.5. Wycena po ujęciu początkowym | str. 109
11.6. MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" | str. 110
11.7. Kluczowe aspekty poszczególnych kroków rozpoznawania przychodów w MSSF 15 | str. 113
11.8. Koszty związane z umowami | str. 116

Rozdział 3
Leasing - aspekt podatkowy - podatki dochodowe | str. 118

1. Definicja leasingu w ustawach podatkowych | str. 118
2. Przed miot umowy leasingu | str. 119
3. Leasing operacyjny | str. 121
3.1. Warunki uznania umowy leasingu za leasing operacyjny | str. 121
3.2. Umowa leasingu zawarta z przed siębiorcą | str. 125
3.3. Opłaty leasingowe jako koszt podatkowy (w tym zagadnienie opłaty wstępnej) | str. 126
3.4. Zmiany długości trwania umowy | str. 134
3.5. Cesja umowy | str. 136
3.6. Dalsze oddanie do używania | str. 140
3.7. Rozwiązanie umowy leasingu | str. 141
3.8. Leasing zwrotny | str. 142
3.9. Leasing konsumencki | str. 143
3.10. Sprzedaż przed miotu umowy leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy | str. 144
4. Leasing finansowy | str. 147
4.1. Warunki uznania umowy leasingu za leasing finansowy | str. 147
4.2. Umowa leasingu zawarta z przedsiębiorcą | str. 150
4.3. Amortyzacja przed miotu leasingu | str. 151
4.4. Zmiany długości trwania umowy | str. 154
4.5. Leasing konsumencki | str. 154
4.6. Leasing samochodów osobowych | str. 155
4.7. Sprzedaż przed miotu umowy leasingu finansowego po zakończeniu umowy | str. 156
4.8. Nieodpłatne przekazanie przed miotu umowy po zakończeniu leasingu | str. 157
5. Leasing gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu | str. 158
6. Leasing a najem i dzierżawa | str. 160
6.1. Brak precyzyjnego określenia ceny wykupu | str. 162

Rozdział 4
Leasing - aspekt podatkowy - podatek od towarów i usług | str. 163

1. Definicja leasingu na gruncie ustawy o VAT | str. 163
1.1. Leasing finansowy - dostawa towaru | str. 164
1.2. Leasing operacyjny - świadczenie usług | str. 165
1.3. Leasing zwrotny | str. 165
1.4. Leasing a umowa najmu/dzierżawy | str. 166
2. Leasing finansowy | str. 166
2.1. Obowiązek podatkowy | str. 169
2.2. Faktura | str. 169
2.3. Podstawa opodatkowania | str. 173
2.4. Stawka podatku VAT | str. 180
2.5. Leasing finansowy - VAT marża | str. 180
2.6. Odszkodowanie za przed terminowe zakończenie umowy leasingu | str. 184
2.7. Leasing finansowy znaku towarowego | str. 186
2.8. Leasing finansowy z innego kraju Unii Europejskiej - WNT | str. 188
3. Leasing operacyjny | str. 192
3.1. Obowiązek podatkowy | str. 192
3.2. Leasing operacyjny a termin wystawienia faktury | str. 196
3.3. Podstawa opodatkowania leasingu operacyjnego | str. 197
3.4. Usługi leasingu operacyjnego świadczone między podmiotami z różnych krajów | str. 204
3.5. Przed terminowe rozwiązanie umowy leasingu | str. 214
3.6. Cesja umowy leasingu operacyjnego | str. 218
3.7. Uszkodzenie przed miotu leasingu; ponadnormatywne zużycie pojazdu | str. 219
3.8. Wykup przed miotu leasingu operacyjnego | str. 220
4. Leasing finansowy oraz operacyjny a odliczenie podatku naliczonego | str. 224
4.1. Termin odliczenia podatku naliczonego | str. 226
4.2. WNT oraz import usług a odliczenie podatku naliczonego | str. 228
4.3. Odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str. 234

Autorzy | str. 239

Ukryj

Opis:

Informacje zawarte w publikacji pozwolą uniknąć błędów związanych z rozliczaniem umów leasingu.

W książce w sposób przystępny omówiono zawiłą tematykę leasingu. Autorzy przedstawiają liczne przykłady ułatwiające zrozumienie zasad rozliczania umów leasingu w zakresie prawa podatkowego i bilansowego. Bogaty przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych pozwala poznać praktykę sądów administracyjnych i organów podatkowych w kwestiach związanych z leasingiem.

Autorzy przeanalizowali rodzaje leasingu, jego aspekty prawne oraz sposoby rozliczania na gruncie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług i prawa bilansowego. W pracy wskazano również różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym oraz omówiono wady i zalety poszczególnych rodzajów leasingu.

W opracowaniu szczegółowo przedstawiono:
– klasyfikację umów leasingu,
– ujęcie umów leasingu w księgach rachunkowych zarówno u leasingobiorcy, jak i leasingodawcy,
– różnice między KSR 5 a MSR 17,
– zasady nowych dwóch MSSF: MSSF 15 i MSSF 16, które wejdą w życie odpowiednio 1.01.2018 r.
i 1.09.2019 r.,
– amortyzację przedmiotu leasingu,
– fakturowanie,
– sposoby odliczania podatku naliczonego.

Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, menedżerów, doradców podatkowych i księgowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-780-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 240
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: KAM-3283:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów