Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustrój sądów powszechnych. Przepisy z wprowadzeniem

Publikacja jest przeznaczona dla tych wszystkich - nie tylko prawników - dla których ważne są unormowania dotyczące funkcjonowania sądów.

więcej


Seria:  Przepisy z wprowadzeniem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: KAM-3338:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 9
1. Uwagi ogólne | str. 9
2. Nowelizacja z 12.07.2017 r. | str. 14
2.1. Regulacja przejściowa | str. 23
2.2. Regulacja docelowa | str. 24
2.2.1. Powoływanie | str. 24
a) Powoływanie prezesów sądów rejonowych (art. 25 § 1 p.u.s.p.) | str. 24
b) Powoływanie wiceprezesów sądów rejonowych (art. 25 § 2 p.u.s.p.) | str. 28
c) Powoływanie prezesów sądów okręgowych (art. 24 § 1 p.u.s.p.) | str. 28
d) Powoływanie wiceprezesów sądów okręgowych (art. 24 § 2 p.u.s.p.) | str. 29
e) Powoływanie prezesów sądów apelacyjnych (art. 23 § 1 p.u.s.p.) | str. 30
f) Powoływanie wiceprezesów sądów apelacyjnych (art. 23 § 2 p.u.s.p.) | str. 31
g) Powoływanie prezesów i zastępców prezesów wojskowych sądów garnizonowych (art. 11 § 3 p.u.s.w.) | str. 31
h) Powoływanie prezesów i zastępców prezesów wojskowych sądów okręgowych (art. 11 § 3 p.u.s.w.) | str. 31
2.2.2. Odwoływanie prezesów sądów powszechnych | str. 31
2.3. Przeniesienie uprawnień ministra na podsekretarza stanu | str. 33
2.3.1. Wprowadzenie systemu oceny informacji rocznych sporządzanych przez prezesów sądów | str. 33
2.3.2. Zwrócenie uwagi sędziemu pełniącemu funkcję prezesa, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego wydziału albo kierownika sekcji | str. 36
2.3.3. Zmiany dotyczące ocen okresowych i indywidualnych planów rozwoju sędziów, wizytacji i powoływania wizytatorów | str. 37
2.3.4. Wprowadzenie odwołania od tzw. wytyku judykacyjnego | str. 40
2.3.5. Przeniesienie uprawnień ministra na podsekretarza stanu | str. 40
2.4. Powołanie sądowych koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka | str. 41
2.5. Zmiana zasad przydziału spraw sędziom i referendarzom | str. 42
2.6. Ustawowa regulacja udostępniania akt sądowych Ministrowi Sprawiedliwości | str. 47
2.7. Nowe zasady dostępu do stanowiska sędziego sądu apelacyjnego | str. 48
2.8. Nowe zasady przejścia w stan spoczynku | str. 49
2.9. Urlop rehabilitacyjny | str. 49
2.10. Rozszerzenie katalogu instytucji, do których mogą być delegowani sędziowie | str. 50
2.11. Zmiany dotyczące oświadczeń majątkowych | str. 51
2.12. Pozostałe zmiany | str. 52
2.13. Podsumowanie | str. 55

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych


Dział I. Sądy powszechne | str. 57
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 57
Rozdział 2. Organizacja sądów | str. 61
Rozdział 3. Organy sądów | str. 74
Rozdział 4. Samorząd sędziowski | str. 89
Rozdział 5. Wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej | str. 95
Rozdział 5a. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków | str. 111
Rozdział 6. Ogólne przepisy o czynnościach sądów | str. 113
Dział II. Sędziowie i asesorzy sądowi | str. 123
Rozdział 1. Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim | str. 123
Rozdział 1a. Status sędziego | str. 146
Rozdział 2. Prawa i obowiązki sędziów | str. 167
Rozdział 2a. System oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego | str. 200
Rozdział 2b. Asesorzy sądowi | str. 200
Rozdział 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych | str. 212
Dział III. Asesorzy sądowi i aplikacja sądowo-prokuratorska | str. 224
Dział IV. Referendarze sądowi, kuratorzy sądowi, pracownicy sądów, stali mediatorzy, ławnicy oraz organy pomocnicze sądów | str. 225
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 225
Rozdział 2. Referendarze sądowi | str. 226
Rozdział 3. Kuratorzy sądowi | str. 237
Rozdział 4. Asystenci sędziów | str. 237
Rozdział 5. Urzędnicy i inni pracownicy sądowi | str. 243
Rozdział 6. Biegli | str. 243
Rozdział 6a. Stali mediatorzy | str. 244
Rozdział 7. Ławnicy | str. 247
Dział IVa. Przetwarzanie danych osobowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz informatyzacja sądów powszechnych | str. 256
Dział V. Finansowanie działalności sądów powszechnych | str. 260
Rozdział 1. Budżet sądownictwa | str. 260
Rozdział 2. Gospodarka finansowa sądów | str. 262
Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 264
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 264
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 264
Załącznik
Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów | str. 271

Ukryj

Opis:

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych została uchwalona już ponad 16 lat temu. Od tego czasu była nowelizowana ponad siedemdziesiąt razy i w niewielkim już stopniu przypomina pierwotną wersję. Największe kontrowersje wywołały jednak jej zmiany wprowadzone przez ustawę z 12.07.2017 r., które dotyczą przede wszystkim:

  • powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów,
  • wprowadzenia systemu oceny informacji rocznych sporządzanych przez prezesów sądów,
  • zwrócenia uwagi sędziemu pełniącemu funkcję prezesa, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego wydziału albo kierownika sekcji,
  • ocen okresowych i indywidualnych planów rozwoju sędziów,
  • wizytacji i powoływania wizytatorów,
  • zasad przydziału spraw sędziom i referendarzom,
  • udostępniania akt sądowych Ministrowi Sprawiedliwości,
  • dostępu do stanowiska sędziego sądu apelacyjnego,
  • rozszerzenia katalogu instytucji, do których mogą być delegowani sędziowie,
  • ujawniania w internecie oświadczeń majątkowych sędziów i dyrektorów sądów powszechnych.
Publikacja jest przeznaczona dla tych wszystkich - nie tylko prawników - dla których ważne są unormowania dotyczące funkcjonowania sądów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-141-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 272
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: kolnictwo Wyższe i Nauka / Szkoły wyższe
Kod: KAM-3338:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa