Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie

Książka jest jedynym dostępnym na polskim rynku opracowaniem monograficznym dotyczącym instytucji sądów przysięgłych.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3256:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 189,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 170,10 zł. ( Oszczędzasz: 18,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str.. 9

Wstęp | str. 11
Cel i stan badań | str. 13
Materiał badawczy | str. 19
Periodyzacja | str. 51

Część I
Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej | str. 73

1.1. Sądy przysięgłych w XIX- i XX-wiecznym dyskursie prawniczym i politycznym | str. 73
1.2. Sądy przysięgłych w Europie kontynentalnej | str. 76
1.3. Geneza sądów przysięgłych w Polsce | str. 83
1.4. Sądy przysięgłych a normy konstytucyjne | str. 87
1.5. Czynnik społeczny w sądownictwie międzywojennym | str. 91
1.6. Prace Komisji Kodyfikacyjnej | str. 94
1.7. Sądy przysięgłych w pracach parlamentarnych | str. 97
1.8. Sądy przysięgłych w kodeksach postępowania karnego z 1873 r. i 1928 r. | str. 104
1.9. Wpływ czynników politycznych na działalność sądów przysięgłych | str. 113
1.10. Zawieszenie działalności sądów przysięgłych | str. 115
1.11. Zniesienie sądów przysięgłych | str. 133
1.12. Sądy przysięgłych w Polsce po 1938 r. | str. 155

Część II
Praktyka Sądu Okręgowego w Krakowie jako sądu przysięgłych | str. 158

2.1. Sąd Okręgowy w Krakowie | str. 160
2.2. Przysięgli | str. 165
2.2.1. Kwalifikacje intelektualne przysięgłych | str. 165
2.2.2. Pochodzenie etniczne przysięgłych | str. 167
2.2.3. Pochodzenie społeczne przysięgłych | str. 172
2.2.4. Kompetencje prawnicze przysięgłych | str. 182
2.2.4.1. Sprawa Kazimierza Mazura | str. 183
2.2.4.2. Sprawa Dońca, Bobrzeckiego i Schenkirzyka | str. 186
2.3. Proces | str. 187
2.3.1. Przebieg postępowania przed sądem przysięgłych | str. 187
2.3.1.1. Postępowanie wstępne i roki przysięgłych | str. 188
2.3.1.2. Rozprawa główna | str. 193
2.3.1.2.1. Utworzenie ławy | str. 193
2.3.1.2.2. Wyłączenie sędziów | str. 195
2.3.1.2.3. Przewód sądowy i postępowanie dowodowe | str. 197
2.3.1.2.4. Pytania do przysięgłych | str. 198
2.3.1.2.5. Résumé przewodniczącego | str. 202
2.3.1.2.6. Uchwała przysięgłych | str. 205
2.3.1.2.7. Kontrola uchwał przysięgłych | str. 209
2.3.2. Środki prawne przeciwko wyrokom sądów przysięgłych | str. 211
2.3.2.1. Zażalenie nieważności i kasacja | str. 211
2.3.2.1.1. Sprawa Andrzeja Sarny | str. 219
2.3.2.1.2. Sprawa Wojciecha Lekkiego i Andrzeja Siwka | str. 228
2.3.2.2. Powołanie i apelacja | str. 231
2.3.2.2.1. Sprawa Stanisława Nenki | str. 233
2.3.2.2.2. Sprawa Romana Budy i wspólników | str. 235
2.3.2.2.3. Sprawa Konstancji Totoś | str. 236
2.3.3. Standardy postępowania | str. 236
2.3.3.1. Sprawa Stefana Pułki | str. 238
2.3.3.2. Sprawa Ludwika Gali | str. 243
2.3.4. Problemy organizacyjne | str. 244
2.3.5. Wydajność sądów przysięgłych | str. 246
2.3.6. Aktywność przysięgłych podczas procesu | str. 253
2.4. Strony | str. 259
2.4.1. Pochodzenie podsądnych | str. 259
2.4.2. Stosunek przysięgłych do stron | str. 268
2.4.2.1. Sprawa Zdzisława Burdziela | str. 269
2.4.2.2. Sprawa Jana Matysika | str. 275
2.4.2.3. Sprawa Andrzeja Czarnego | str. 276
2.4.2.4. Sprawa Katarzyny Buldowej | str. 279
2.4.2.5. Sprawa Wojciecha Hetmańskiego | str. 281
2.4.2.6. Sprawa Dońca, Bobrzeckiego i Schenkirzyka | str. 283
2.4.2.7. Sprawa Mieczysława Kochanka | str. 287
2.4.3. Kobiety przed sądem przysięgłych | str. 289
2.4.3.1. Sprawa Biedów | str. 294
2.4.3.2. Sprawa Katarzyny Szmaciarz | str. 296
2.4.3.3. Sprawa Franciszki Michalik | str. 300
2.4.3.4. Sprawa Agnieszki Kudaś i Katarzyny Lemiarek | str. 301
2.4.3.5. Sprawy o dzieciobójstwo | str. 302
2.4.3.5.1. Sprawa Tekli Szeląg | str. 304
2.4.3.5.2. Sprawa Konstancji Totoś | str. 305
2.4.3.5.3. Sprawa Marii Leśniak | str. 307
2.4.3.5.4. Sprawa Zofi i Kwintówny | str. 308
2.4.3.5.5. Sprawa Anny Surowiec | str. 309
2.4.4. Sprawcy niepoczytalni | str. 312
2.4.4.1. Sprawa Franciszki Michalik | str. 314
2.4.4.2. Sprawa Alojzego Barana | str. 315
2.4.4.3. Sprawa Józefa Marchewki | str. 316
2.4.5. Obrońcy przed sądem przysięgłych | str. 317
2.5. Wyrok | str. 320
2.5.1. Skazania i uniewinnienia | str. 320
2.5.2. Oczywiście niesprawiedliwe wyroki | str. 321
2.5.2.1. Sprawa Karoliny Buczkowej | str. 326
2.5.2.2. Sprawa Jana Rysia | str. 327
2.5.2.3. Sprawa Wojciecha Lei | str. 330
2.5.3. Emocjonalność przysięgłych | str. 333
2.6. Charakter rozpatrywanych spraw | str. 335
2.6.1. Sprawy drukowe | str. 336
2.6.1.1. Sprawy prasowe | str. 344
2.6.1.1.1. Sprawy Andrzeja Kusia i Wincentego Dańca | str. 344
2.6.1.1.2. Sprawy Jana Stankiewicza | str. 346
2.6.1.1.3. Sprawa Stanisława Flisa i innych | str. 352
2.6.1.1.4. Sprawa Zygmunta Laksbergera | str. 355
2.6.1.2. Sprawy inne niż prasowe | str. 358
2.6.1.2.1. Sprawa Jana Litwińskiego | str. 358
2.6.1.2.2. Sprawa Romana Wandzla | str. 359
2.6.1.3. Sprawność postępowania w sprawach drukowych | str. 361
2.6.2. Sprawy o przestępstwa polityczne | str. 365
2.6.2.1. Sprawa Józefa Kramarza | str. 366
2.6.2.2. Sprawa Naftalego Doffa | str. 368
2.6.2.3. Tzw. II proces wojskówki Komunistycznej Partii Polski | str. 369
2.7. Sędziowie zawodowi a ława przysięgłych | str. 372
2.7.1. Pytania stawiane przysięgłym | str. 372
2.7.2. Uchwały przysięgłych | str. 380
2.7.2.1. Sprawa Jana Matysika | str. 383
2.7.2.2. Sprawa Dońca, Bobrzeckiego i Schenkirzyka | str. 386
2.7.3. Wymiar kary | str. 387
2.8. Władza i społeczeństwo wobec sądów przysięgłych | str. 395
2.8.1. Manipulacja składem ławy przysięgłych | str. 395
2.8.2. Niezawisłość przysięgłych | str. 398
2.8.3. Społeczny entuzjazm dla sądów przysięgłych | str. 404
2.8.4. Prawo łaski | str. 407

Zakończenie | str. 411

Bibliografia | str. 417

Źródła | str. 417
Źródła archiwalne | str. 417
Źródła normatywne | str. 418
Orzecznictwo | str. 423
Materiały prasowe | str. 423
Literatura przedmiotu | str. 425

Spis tabel | str. 435

Spis diagramów | str. 437

Ukryj

Opis:

Książka jest jedynym dostępnym na polskim rynku opracowaniem monograficznym dotyczącym instytucji sądów przysięgłych. Od ich zniesienia minęło już blisko 80 lat, ale wiele z poczynionych przez autora ustaleń zachowuje aktualność także wobec pojawiających się w ostatnim czasie propozycji powrotu do instytucji sądów przysięgłych (w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym).

Publikacja składa się z dwóch części: podsumowania dotychczasowej wiedzy dotyczącej instytucji sądów przysięgłych w ich kontynentalnej wersji, w szczególności na podstawie ich działalności na terenach Polski, oraz konfrontacji z praktyką poglądów na temat sądów przysięgłych wyrażonych w XIX i XX w. w literaturze prawniczej, pracach konstytucyjnych, kodyfikacyjnych i parlamentarnych oraz w prasie codziennej.

Analiza akt Sądu Okręgowego w Krakowie z lat 1919-1938 - jednych z najsłynniejszych spraw międzywojnia - dała ciekawe wnioski dotyczące m.in.:

  • podejścia sądów przysięgłych do oskarżonych z uwagi na ich płeć, pochodzenie etniczne i społeczne,
  • oceny wyroków sądów przysięgłych dokonywanej przez Sąd Najwyższy,
  • przewlekłości postępowania i zachowania zasad gwarancyjności procesu karnego,
  • manipulacji składem ławy przysięgłych, prób wpływu na jej orzeczenia, społecznego poparcia dla działalności przysięgłych i realizacji zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-716-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 444
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-3256:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa