Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich

Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych w czternastu państwach europejskich, poświęconych prawnym i pozaprawnym uwarunkowaniom wyboru sędziów konstytucyjnych.

więcej

Autorzy: Konrad Składowski, Anna Młynarska-Sobaczewska, Anna Michalak (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3254:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów podstawowych | str. 11

Przedmowa | str. 13


Rozdział 1
Austria | str. 17

1.1. Wstęp | str. 17
1.2. Kształtowanie się koncepcji austriackiego Trybunału Konstytucyjnego | str. 19
1.3. Właściwość austriackiego Trybunału Konstytucyjnego | str. 30
1.4. Organizacja Trybunału Konstytucyjnego. Status członka Trybunału | str. 35
1.5. Procedura powoływania członków Trybunału Konstytucyjnego | str. 39
1.6. Uwagi końcowe | str. 46

Rozdział 2
Bośnia i Hercegowina | str. 49

2.1. Zarys ustroju konstytucyjnego BiH | str. 51
2.2. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sądu Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny | str. 55
2.3. Pozycja ustrojowa sędziów | str. 59
2.4. Tryb wyboru | str. 61

Rozdział 3
Chorwacja | str. 69

3.1. Pozycja ustrojowa i kompetencje chorwackiego Trybunału Konstytucyjnego | str. 73
3.2. Pozycja ustrojowa sędziów | str. 81
3.3. Tryb wyboru sędziów | str. 84

Rozdział 4
Czechy | str. 97

4.1. Wstęp | str. 97
4.2. Ustrojowy status i kompetencje Sądu Konstytucyjnego | str. 99
4.3. Status sędziego - rozwiązania konstytucyjne | str. 102
4.4. Powoływanie sędziów - zarys problemu | str. 103
4.5. Powoływanie sędziów - wymogi konieczne do sprawowania funkcji sędziego oraz praktyka ustrojowa | str. 104
4.6. Postępowanie w sprawie powoływania sędziów - stan normatywny oraz praktyka ustrojowa | str. 109
4.7. Perspektywy zmian modelu powoływania sędziów | str. 115

Rozdział 5
Francja | str. 117

5.1. Rada Konstytucyjna jako sąd konstytucyjny | str. 117
5.2. Skład Rady Konstytucyjnej i status jej członków | str. 122
5.3. Podstawy prawne i cechy charakterystyczne procedury powoływania członków Rady Konstytucyjnej | str. 128
5.4. Praktyczne aspekty powoływania członków Rady Konstytucyjnej | str. 138
5.5. Członkostwo w Radzie Konstytucyjnej byłych prezydentów Republiki | str. 145
5.6. Uwagi końcowe | str. 147

Rozdział 6
Hiszpania | str. 149

6.1. Sądownictwo konstytucyjne w Hiszpanii przed II wojną światową | str. 149
6.2. Sądownictwo konstytucyjne w Hiszpanii w konstytucji z 1978 r | str. 154
6.2.1. Ustrojowy status i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w konstytucji z 1978 r. | str. 154
6.2.2. Procedura wyboru sędziów | str. 157
6.2.2.1. Zakres regulacji prawnej | str. 157
6.2.2.2. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w konstytucji z 1978 r. | str. 158
6.2.2.3. Wybór sędziów w ustawie organicznej nr 2/1979 o Trybunale Konstytucyjnym | str. 162
6.2.2.4. Wybór sędziów w aktach prawnych Kongresu Deputowanych | str. 169
6.2.2.5. Wybór sędziów w aktach prawnych Senatu | str. 171
6.2.2.6. Wybór sędziów w aktach prawnych dotyczących Rady Głównej Władzy Sądowniczej i Rządu | str. 172
6.2.3. Król | str. 173
6.2.4. Wybór sędziów konstytucyjnych w praktyce | str. 174
6.2.5. Propozycje reform | str. 180

Rozdział 7
Litwa | str. 183

7.1. Pozycja litewskiego Sądu Konstytucyjnego | str. 184
7.2. Kompetencje Sądu Konstytucyjnego i tryb postępowania | str. 188
7.3. Wybór sędziów konstytucyjnych | str. 191

Rozdział 8
Niemcy | str. 205

8.1. Wstęp | str. 205
8.2. Geneza i status ustrojowy Federalnego Trybunału Konstytucyjnego | str. 206
8.3. Status sędziego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego | str. 215
8.4. Procedura powołania sędziego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego | str. 222
8.5. Uwagi końcowe | str. 234

Rozdział 9
Polska | str. 239

9.1. Wstęp | str. 239
9.2. Wybór członków Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985-1997 | str. 242
9.3. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego na podstawie ustawy z 1997 r. | str. 244
9.4. Próby reformy trybu wyboru sędziów konstytucyjnych w latach 2010-2015 | str. 248
9.5. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego | str. 256
9.6. Uwagi końcowe | str. 270

Rozdział 10
Rosja | str. 273

10.1. Sąd Konstytucyjny - zagadnienia ogólne | str. 273
10.2. Status sędziego SKFR | str. 276
10.3. Wymogi konieczne do sprawowania funkcji sędziego | str. 280
10.4. Tryb wyboru | str. 284
10.5. Złożenie przysięgi | str. 291
10.6. Kadencja | str. 292
10.7. Wygaśnięcie pełnomocnictw | str. 294

Rozdział 11
Słowacja | str. 297

11.1. Wstęp | str. 297
11.2. Ustrojowy status i kompetencje Sądu Konstytucyjnego | str. 299
11.3. Status sędziego - rozwiązania konstytucyjne | str. 302
11.4. Powoływanie sędziów - wymogi konieczne do sprawowania funkcji sędziego oraz praktyka ustrojowa | str. 304
11.5. Postępowanie w sprawie powoływania sędziów - stan normatywny oraz praktyka ustrojowa | str. 309
11.6. Perspektywy zmian modelu powoływania sędziów | str. 316

Rozdział 12
Słowenia | str. 319

12.1. Wstęp | str. 319
12.2. Kompetencje i tryb postępowania Sądu Konstytucyjnego Słowenii | str. 322
12.3. Powoływanie sędziów słoweńskiego Sądu Konstytucyjnego | str. 332

Rozdział 13
Węgry | str. 343

13.1. Wstęp | str. 343
13.2. Skład sędziowski, kadencja, reelekcja | str. 346
13.3. Zasady dotyczące nominacji i wyboru w latach 1990-2015 | str. 349
13.3.1. Lata 1990-2010 | str. 349
13.3.2. Dążenia konstytucyjne - połowa lat 90. XX w. oraz lata 2005-2006 | str. 350
13.3.3. Rok 2010: zmiany | str. 352
13.3.4. Dążenia konstytucyjne w 2011 r. oraz ustawa zasadnicza (2011, 2012) | str. 355
13.4. Profesjonalizm a uległość polityczna - przesłuchania kandydatów | str. 357
13.5. Podsumowanie i ocena | str. 359

Rozdział 14
Włochy | str. 365

14.1. Kompetencje | str. 366
14.2. Tryb wyboru i pozycja ustrojowa sędziów konstytucyjnych | str. 372
14.3. Praktyka funkcjonowania instytucji | str. 376
14.4. Podsumowanie | str. 383

Podsumowanie | str. 385

Literatura | str. 391

Noty o Autorach | str. 411

Ukryj

Opis:

Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych w czternastu państwach europejskich, poświęconych prawnym i pozaprawnym uwarunkowaniom wyboru sędziów konstytucyjnych.
W publikacji określono, w jakim stopniu historia, tradycja ustrojowa i kultura polityczno-prawna oddziałuje na wybór sędziów konstytucyjnych. Wskazano też na bezpośredni związek między rozwojem państwowości a zdolnością zapobiegania kryzysom politycznym i konstytucyjnym dotyczącym procedury wyborczej sędziego konstytucyjnego.
Autorzy wykazują, że decydujące znaczenie dla efektywnego i niezakłóconego przeprowadzenia wyboru sędziego konstytucyjnego ma poziom kultury prawnej i politycznej oraz współdziałanie podmiotów zaangażowanych w tę procedurę.
W publikacji podkreślono też wagę debaty publicznej, w której organizacje obywatelskie, gremia prawnicze, media mają możliwość poznania kandydatów na sędziów i dokonania oceny ich kwalifi kacji.
Monografi a skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, ale również innych dyscyplin prawniczych oraz do politologów, a także – co bardzo ważne – polityków.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-695-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 412
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: rmy małe / (nieokreślono branży)
Kod: KAM-3254:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów