Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo upadłościowe. Komentarz

W komentarzu pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

więcej

Autorzy: Paweł Janda,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: KAM-3006:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 259,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 233,10 zł. ( Oszczędzasz: 25,90 zł. )

Opis:

W komentarzu pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odnoszących się do postępowania upadłościowego uwagę zwrócono na tryb zgłoszenia wierzytelności i jego rozpoznania na liście wierzytelności, sposoby zaspokajania wierzycieli (wyłączenie z masy upadłości, potrącenie), plany podziału funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia składników obciążonych rzeczowo.

Szeroko omówione zostały także nowe regulacje i nowelizacje przepisów dotyczących:

  • przygotowanej likwidacji,
  • bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości,
  • podziału wierzytelności na kategorie (koszty postępowania i inne zobowiązania masy),
  • postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Z perspektywy praktyka autor przedstawia specyfikę postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumentów). Ukazuje również rolę sędziego-komisarza i syndyka w postępowaniu upadłościowym. Przy komentowaniu przepisów uwzględniono najnowszy dorobek doktryny i judykatury.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla doradców restrukturyzacyjnych - syndyków, tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych, a także dla adwokatów i radców prawnych oraz sędziów. Będzie też przydatna dla komorników i organów egzekucyjnych administracji publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-474-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 1124
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
Kod: KAM-3006:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów