Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego

W publikacji zamieszczono wybrane teksty autorstwa profesora Andrzeja Mączyńskiego z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, nadal przydatne dla rozważań doktrynalnych i praktyki prawniczej oraz inspirujące kolejne pokolenia prawników.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2925:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 299,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 269,10 zł. ( Oszczędzasz: 29,90 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa | str. 7

CZĘŚĆ I
ROZWÓJ PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO


Polskie i unijne prawo prywatne międzynarodowe w perspektywie komparatystycznej (2016) | str. 11
Znaczenie prac Fryderyka Zolla w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego (1994) | str. 36
Działalność Michała Rostworowskiego w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego (2011) | str. 50
Próba ujednolicenia prawa prywatnego międzynarodowego państw słowiańskich (2010) | str. 61

CZĘŚĆ II
ZAGADNIENIA KODYFIKACYJNE


O potrzebie, zakresie i sposobie reformy polskiego prawa prywatnego międzynarodowego (2005) | str. 77
Polskie prawo prywatne międzynarodowe u progu XXI wieku (2006) | str. 101
Europejski kontekst rekodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego (2009) | str. 123

CZĘŚĆ III
INSTYTUCJE OGÓLNE


Kodyfikacyjne zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego (2009) | str. 141
Ustawowe odesłania do umów międzynarodowych i rozporządzeń unijnych dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego (2010) | str. 169
Zamieszkanie jako podstawa łącznika normy kolizyjnej (1978) | str. 184
Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego międzynarodowego (1994) | str. 203
Stosowanie norm kolizyjnych obcego prawa prywatnego międzynarodowego (2013) | str. 219
Forma oświadczenia woli w polskim i europejskim prawie prywatnym międzynarodowym (2009) | str. 241
Prawo lotnicze a prawo prywatne międzynarodowe (2007) | str. 260

CZĘŚĆ IV
PRAWO OSOBOWE


Statut personalny osób fizycznych. Refleksje de lege lata i de lege ferenda (2008) | str. 275
Prawo właściwe dla ubezwłasnowolnienia i uznania za zmarłego (2013) | str. 296
Uznanie nazwiska w świetle konwencji nr 31 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego z 2005 r. (2006) | str. 310
Kolizyjna problematyka nazwiska (2011) | str. 319
Propozycja ujednolicenia międzynarodowego prawa nazwisk w Unii Europejskiej (2016) | str. 343

CZĘŚĆ V
PRAWO RODZINNE


Stosunki rodzinne w projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (2007) | str. 357
Nowa regulacja międzynarodowego prawa rodzinnego (2014) | str. 371
Działanie klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem (1989) | str. 397
Rozwód w prawie prywatnym międzynarodowym (1983) | str. 407
Ustanie małżeństwa z przyczyn innych niż rozwód w prawie prywatnym międzynarodowym (1980) | str. 579
Międzynarodowe prawo rodzicielskie w ustawodawstwach państw europejskich (1992) | str. 599
Przysposobienie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym (1999) | str. 627
Konwencja o prawach dziecka a polskie przepisy o przysposobieniu (1994) | str. 642
Wielość źródeł prawa prywatnego międzynarodowego i spowodowane nią kolizje norm kolizyjnych (na przykładzie norm dotyczących zobowiązań alimentacyjnych) (2012) | str. 650

CZĘŚĆ VI
PRAWO SPADKOWE


Forma testamentu w polskim prawie prywatnym międzynarodowym (1974) | str. 675
Kolizyjna problematyka czynności prawnych na wypadek śmierci (zagadnienia wybrane) (1979) | str. 834
Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych a prawo prywatne międzynarodowe (1986) | str. 852

Nota bibliograficzna | str. 873

Ukryj

Opis:

Szeroko rozumiane prawo prywatne międzynarodowe ma duże znaczenie we współczesnym świecie intensywnych, przekraczających granice państw relacji międzyludzkich i handlowych. W publikacji zamieszczono wybrane teksty autorstwa profesora Andrzeja Mączyńskiego z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, nadal przydatne dla rozważań doktrynalnych i praktyki prawniczej oraz inspirujące kolejne pokolenia prawników. Zebrane prace zostały pogrupowane według ich tematyki w następującej kolejności: rozwój prawa prywatnego międzynarodowego, zagadnienia kodyfikacji, instytucje ogólne, prawo osobowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe. Na końcu zbioru został dodany wykaz pierwodruków zamieszczonych prac oraz pozostałych publikacji autorstwa profesora w ujęciu tematycznym i chronologicznym (glosy, recenzje, artykuły oraz teksty ogłoszone w językach niemieckim, francuskim i angielskim). Ukazuje on całość rozległego dorobku naukowego profesora z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8687-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 880
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-2925:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa