Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego

Publikacja stanowi próbę reinterpretacji stworzonych ponad 25 lat temu reguł funkcjonowania zadań przydzielanych samorządom, w tym oceny prawidłowości założeń funkcjonującego systemu zadań publicznych w wymiarze ogólnym i w odniesieniu do wybranych rodzajów zadań szczegółowych.

więcej

Autorzy: Mirosław Stec, Stefan Płażek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3288:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11


Kazimierz Bandarzewski
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jako zadanie zlecone powiatowi | str. 17

Wioleta Baranowska-Zając
Prawna ochrona konsumenta jako zadanie samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji? | str. 36

Tomasz Bąkowski
W poszukiwaniu wykonawcy zadań metropolitalnych | str. 55

Damian Brodacki
Rola i znaczenie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, jako zadania własnego gminy | str. 73

Dawid Chaba
Promocja zadaniem ustawowym i szansą rozwoju samorządów | str. 94

Krzysztof Chochowski
Zadania samorządu gminnego w Polsce w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego | str. 112

Jarosław Czerw
Wydawanie prasy lokalnej jako zadanie gminy - wybrane zagadnienia | str. 136

Hanna Wolska, Wojciech Gonet
Konsekwencje wyboru formy organizacyjno-prawnej do wykonywania zadania z zakresu ochrony zdrowia przez samorząd terytorialny | str. 148

Barbara Jaworska-Dębska
Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego w przedmiocie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi | str. 184

Ewa Koniuszewska
Zadania własne samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 200

Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Istota i zakres samodzielności finansowej samorządów w sferze dokonywania wydatków | str. 212

Marek Mączyński
Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego | str. 223

Iwona Niżnik-Dobosz
Natura zadań samorządu terytorialnego | str. 236

Renata Płaszowska
Zasady i warunki realizacji zadań gminy w zakresie promocji | str. 252

Katarzyna Płonka-Bielenin
Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - wnioski i postulaty | str. 268

Bogusław Przywora
Ochrona zdrowia jako zadanie gminy - aspekty ustrojowoprawne i praktyczne w świetle wytycznych Najwyższej Izby Kontroli | str. 288

Piotr Ruczkowski
Czy obecny podział zadań samorządu ma sens? Zadania własne i zlecone jednostek samorządu terytorialnego - idea a rzeczywistość | str. 302

Robert Suwaj
Pomoc społeczna jako zadanie samorządowe | str. 327

Mariusz Szyrski
Zadania samorządu terytorialnego w przestrzeni energetyki odnawialnej - potrzeba legislacyjnych zmian | str. 348

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi próbę reinterpretacji stworzonych ponad 25 lat temu reguł funkcjonowania zadań przydzielanych samorządom, w tym oceny prawidłowości założeń funkcjonującego systemu zadań publicznych w wymiarze ogólnym i w odniesieniu do wybranych rodzajów zadań szczegółowych. Rozważania obejmują podstawowe kryteria oceny status quo, takie jak: optymalny rozmiar zadań, efektywność ich wykonywania, prawidłowość ich rozdziału, precyzję ich regulacji prawnej, stronę ekonomiczną.

Książka jest dziełem zbiorowym, podsumowaniem dziesiątego już seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącego podstawowych zagadnień samorządu.

Opracowanie może rozpocząć dyskusję nad dalszym rozwojem modelu zadań publicznych. Zainteresuje przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników administracji samorządowej i rządowej, a także pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-814-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 400
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-3288:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów