Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Publikacja omawia problem wyznaczenia granicy między kontrolą konstytucyjności prawa a stosowaniem prawa przez najwyższe organy władzy sądowniczej - Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.

więcej

Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

Część pierwsza


Andrzej Gomułowicz
Sędzia a prawo | str. 17

Krzysztof Pietrzykowski
Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (zagadnienia wybrane) | str. 35

Piotr Tuleja
Sądowa wykładnia prawa jako podstawa hierarchicznej kontroli norm | str. 53

Część druga


Aleksandra Syryt, Wojciech Federczyk
Kognicja TK do badania aktów normatywnych niebędących źródłami prawa powszechnie obowiązującego i innych aktów prawnych - wybrane zagadnienia z orzecznictwa | str. 67

Marcin Stębelski
Ocena stosowania prawa jako element badania przez Trybunał Konstytucyjny dopuszczalności pytania prawnego | str. 99

Katarzyna Królikowska
Właściwość Trybunału Konstytucyjnego do kontroli aktów prawa miejscowego w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej | str. 115

Katarzyna Królikowska
Właściwość sądów administracyjnych do oceny konstytucyjności aktów prawa miejscowego | str. 149

Tomasz Grzybowski
O charakterze prawnym uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego i formach stosowania Konstytucji przez składy powiększone | str. 179

Andrzej Nędzarek
Aspekt prawotwórczy uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 201

Paweł Gorajewski
Brak notyfikacji przepisów ustawy o grach hazardowych w świetle orzecznictwa sądowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.03.2015 r. o sygn. P 4/14 - problem obowiązywania czy stosowania prawa? | str. 231

Wojciech Sawczuk
Stosowanie przez sądy administracyjne aktów pozostających poza konstytucyjnym systemem źródeł prawa - na przykładzie aktów regulujących politykę rozwoju | str. 253

Bernard Łukańko
Uprawnienie sądów do odmowy zastosowania niekonstytucyjnego przepisu aktu podustawowego a pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego - konflikt efektywności postępowania i pewności prawa - analiza w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego | str. 277

Iwona Rzucidło-Grochowska
Argumentacja konstytucyjna w uzasadnieniach orzeczeń sądów administracyjnych. Znaczenie i typologia | str. 305

Ukryj

Opis:

Publikacja jest podsumowaniem konferencji naukowej, która odbyła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w dniu 26 listopada 2015 r. Omawia problem wyznaczenia granicy między kontrolą konstytucyjności prawa a stosowaniem prawa przez najwyższe organy władzy sądowniczej - Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Odpowiada na pytanie, na ile konstytucyjne ramy kompetencyjne każdego z tych organów pozostają adekwatne do praktyki orzeczniczej, która wskazuje na przenikanie się ich ról.

Autorzy omawiają budzące w praktyce sądowej wątpliwości związane z:

  • dopuszczalnością kontroli konstytucyjności prawa przez sądy,
  • prawotwórczym charakterem uchwał Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • znaczeniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dla orzecznictwa sądów w sprawach indywidualnych oraz
  • dopuszczalnością kontroli przez Trybunał Konstytucyjny okoliczności faktycznych związanych z pytaniem prawnym lub skargą konstytucyjną.
Z kwestiami tymi wiąże się również problem praktyczny, dotyczący sposobu procedowania w sprawach pozostających na styku kontroli zgodności norm i stosowania prawa, a także sposobu uzasadniania podejmowanych decyzji procesowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-647-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 320
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: ministracja duża / Sąd Powszechny
Kod: KAM-3158;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów