Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Publikacja w znacznej części to praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy współpracy w sprawach ochrony danych osobowych.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2017 r.
Kod: KAM-3199:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Współpraca administracyjna organów unijnych i organów administracji publicznej państw członkowskich w świetle prawa Unii Europejskiej i regulacji krajowej | str. 21

1. Podział kompetencji Unii Europejskiej | str. 21
2. Istota harmonizacji prawa | str. 29
3. Harmonizacja współpracy administracyjnej państw członkowskich | str. 37
3.1. Pojęcie współpracy administracyjnej | str. 37
3.1.1. Współpraca administracyjna krajowych organów administracji publicznej | str. 37
3.1.2. Współpraca administracyjna w prawie Unii Europejskiej | str. 47
3.1.3. Przedmiot współpracy | str. 57
3.2. Pojęcie autonomii instytucjonalnej i proceduralnej | str. 63
3.3. Formuła zakazu harmonizacji ogólnych zasad współpracy administracyjnej | str. 69
3.4. Harmonizacja współpracy administracyjnej w ramach działalności sektorowej | str. 77

Rozdział II
Publicznoprawna ochrona danych osobowych w Polsce i w Unii Europejskiej | str. 83

1. Ochrona danych osobowych przed rozpoczęciem stosowania nowego rozporządzenia unijnego | str. 83
1.1. Geneza | str. 83
1.2. Podstawy ochrony danych osobowych w prawie Unii Europejskiej | str. 86
1.2.1. Źródła prawa pierwotnego Unii Europejskiej | str. 86
1.2.2. Źródła prawa wtórnego Unii Europejskiej | str. 96
1.3. Podstawy prawne ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym | str. 106
1.3.1. Ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawy szczególne | str. 106
1.3.2. Pozycja ustrojowa i rola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych | str. 115
2. Autonomiczność procedury z zakresu ochrony danych osobowych | str. 128
3. Regulacje współpracy w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w świetle prawa polskiego oraz innych państw Unii Europejskiej | str. 132
3.1. Polska ustawa o ochronie danych osobowych | str. 132
3.2. Ustawodawstwo innych państw Unii Europejskiej | str. 136
4. Wnioski | str. 146

Rozdział III
Współpraca administracyjna przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych | str. 149

1. Współpraca w sprawach abstrakcyjnych | str. 149
1.1. Wprowadzenie | str. 149
1.2. Instytucje i organy Unii Europejskiej | str. 152
1.2.1. Grupa Robocza art. 29 | str. 152
1.2.2. Europejski Inspektor Ochrony Danych | str. 165
1.3. Organy państw członkowskich Unii Europejskiej | str. 172
2. Współpraca w sprawach indywidualnych | str. 176
2.1. Wykładnia pojęć | str. 176
2.2. Współpraca inicjowana zewnętrznie | str. 177
2.2.1. Sposoby współpracy | str. 177
2.2.2. Prawne podstawy prowadzonej współpracy | str. 183
2.3. Współpraca inicjowana wewnętrznie | str. 192
2.3.1. Sposoby współpracy | str. 192
2.3.2. Prawne podstawy prowadzonej współpracy | str. 197
3. Współpraca międzynarodowa | str. 210
3.1. Wprowadzenie | str. 210
3.2. Sposoby współpracy | str. 215
4. Wnioski | str. 217

Rozdział IV
Współpraca administracyjna w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych | str. 221

1. Ogólne uwagi dotyczące reformy ochrony danych osobowych | str. 221
1.1. Wprowadzenie | str. 221
1.2. Założenia reformy ochrony danych osobowych | str. 222
1.3. Wybór rozporządzenia jako instrumentu reformy ochrony danych osobowych | str. 228
2. Prawne konsekwencje przyjęcia rozporządzenia jako instrumentu reformy ochrony danych osobowych | str. 236
2.1. Wprowadzenie | str. 236
2.2. Los prawny ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów do niej szczególnych | str. 237
2.3. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego | str. 240
2.3.1. Wprowadzenie | str. 240
2.3.2. Stosowanie norm proceduralnych zawartych w k.p.a. do współpracy administracyjnej | str. 241
3. Zakres przedmiotowy rozporządzenia z uwzględnieniem współpracy w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych | str. 251
4. Procedura przyjęcia rozporządzenia | str. 254
5. Strony prowadzonej współpracy administracyjnej | str. 260
5.1. Wprowadzenie | str. 260
5.2. Komisja Europejska | str. 262
5.3. Europejska Rada Ochrony Danych | str. 269
5.4. Krajowe organy nadzorcze | str. 273
5.4.1. Pozycja prawna oraz kompetencje krajowych organów nadzorczych | str. 273
5.4.2. Forma podejmowanych rozstrzygnięć | str. 280
5.5. Podmioty międzynarodowe | str. 285
6. Współpraca w sprawach indywidualnych w ogólnym rozporządzeniu | str. 288
6.1. Wprowadzenie | str. 288
6.2. Procedura wyznaczania organu wiodącego | str. 288
6.3. Współpraca w ramach mechanizmu wzajemnej pomocy | str. 303
6.4. Wspólne operacje organów nadzorczych | str. 313
6.5. Współpraca w ramach tzw. mechanizmu zgodności | str. 321
7. Współpraca w sprawach abstrakcyjnych | str. 346
8. Reforma ochrony danych osobowych w sprawach karnych w UE | str. 349
9. Wnioski | str. 357

Wnioski końcowe | str. 361

Bibliografia | str. 369

Ukryj

Opis:

Poruszane w pracy zagadnienia, obok bogatego wprowadzenia w tematykę unijnej reformy danych osobowych, w znacznej części stanowią praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy współpracy w sprawach ochrony danych osobowych.

W opracowaniu autor szczegółowo omawia m.in.:

  • zakres przedmiotowy ogólnego rozporządzenia,
  • współpracę w sprawach indywidualnych i abstrakcyjnych,
  • ochronę danych osobowych w sprawach karnych w Unii Europejskiej,
  • prawne konsekwencje przyjęcia rozporządzenia jako instrumentu reformy ochrony danych osobowych.
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla administratorów bezpieczeństwa informacji i przyszłych inspektorów ochrony danych, pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną danych osobowych, a także dla sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-640-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 400
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-3199:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa