Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r.

więcej


Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 sierpnia 2017 r.
Kod: KAM-3267:W01D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Podmioty biorące udział w projekcie budowlanym realizowanym po 1.01.2017 r. | str. 17

1. Uczestnicy projektu budowlanego rozliczający VAT na zasadach ogólnych | str. 18
2. Uczestnicy projektu budowlanego rozliczający VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia | str. 20
3. Usługodawca jako podmiot świadczący usługi budowlane podlegające mechanizmowi odwrotnego obciążenia | str. 22
3.1. Usługodawca jako podatnik niemający prawa do zwolnienia podmiotowego | str. 22
3.2. Podwykonawca i dalszy podwykonawca | str. 25
3.3. Podwykonawca mający siedzibę poza Polską | str. 30
4. Usługobiorca jako podmiot nabywający usługi budowlane podlegające mechanizmowi odwrotnego obciążenia | str. 35
4.1. Podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT | str. 36
4.2. Generalny wykonawca - definicja | str. 39
4.3. Generalny wykonawca mający siedzibę poza Polską | str. 40

Rozdział II
Przedmiot opodatkowania - usługi budowlane, o których mowa w załączniku nr 14 do ustawy o VAT | str. 43

1. Usługi budowlane a Prawo budowlane | str. 43
2. Rola klasyfikacji PKWiU | str. 45
3. Wniosek o wydanie informacji klasyfikacyjnej | str. 47
4. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej | str. 48

Rozdział III
Podstawa opodatkowania, rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz korekta tego rozliczenia w wyniku zmiany podstawy opodatkowania | str. 51


Rozdział IV
Obowiązek podatkowy | str. 59


Rozdział V
Przepisy przejściowe - jak rozliczać VAT w usługach budowlanych, których świadczenie rozpoczęło się do 31.12.2016 r., a ich zakończenie nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.01.2017 r. | str. 63


Rozdział VI
Wybrane problemy praktyczne | str. 73

1. Problemy odnoszące się do podmiotowej strony przepisów | str. 73
1.1. Konsorcjum realizujące projekt budowlany | str. 73
1.2. Usługi gwarancyjne wykonywane z pomocą podmiotów trzecich | str. 77
1.3. Rozważania na temat konieczności rejestracji zagranicznego podwykonawcy na cele polskiego podatku VAT | str. 79
2. Problemy odnoszące się do przedmiotowej strony przepisów | str. 82
2.1. Usługa budowlana wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT jako świadczenie kompleksowe | str. 82
2.2. Projekt budowlany jako dostawa towaru z montażem niemieszcząca się w katalogu usług opisanych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT | str. 89
2.3. Świadczenie usługi związanej z realizacją projektu budowlanego niemieszczącej się w katalogu usług opisanych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT | str. 94
2.4. Refakturowanie (odsprzedaż) usług budowlanych | str. 95
3. Problem uniwersalny - rozliczenie VAT na zasadach ogólnych zamiast przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. Konsekwencje i sposoby rozwiązania zaistniałej sytuacji | str. 97

Rozdział VII
Rozliczenie projektów budowlanych - przykłady | str. 103

Sytuacja 1. Jak generalny wykonawca rozlicza VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na inwestora? | str. 105
Sytuacja 2. Jak podwykonawca rozlicza VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na generalnego wykonawcę? | str. 110
Sytuacja 3. Jak podwykonawca rozlicza VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na innego podwykonawcę? | str. 116

Ważne źródła | str. 117
1. Przepisy ustawy o VAT odnoszące się do rozliczania projektów budowlanych w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia (stan prawny: 1.08.2017 r.) | str. 117
2. Wyrok TSUE, C-395/11, BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH vs. Finanzamt Lüdenscheid | str. 136

Wykaz orzecznictwa | str. 153

Wykaz interpretacji indywidualnych | str. 155

Literatura | str. 157

Autorzy | str. 159

Ukryj

Opis:

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W publikacji zaprezentowano nie tylko rozliczenia z tytułu realizacji projektów budowlanych z udziałem podmiotów krajowych, lecz także mających siedzibę poza Polską. Ukazano zarówno teoretyczne aspekty przepisów wprowadzonych do ustawy o VAT, jak i liczne przykłady odnoszące się do rozliczeń pomiędzy uczestnikami projektów budowlanych.

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:
• Jak rozliczyć usługi gwarancyjne wykonywane z pomocą podmiotów trzecich?
• Jak rozliczyć VAT w usługach budowlanych, których świadczenie rozpoczęło się do 31.12.2016 r., a ich zakończenie nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.01.2017 r.?
• Jak generalny wykonawca powinien rozliczyć VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na inwestora?
• Jak podwykonawca powinien rozliczyć VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na generalnego wykonawcę?
• Jak podwykonawca powinien rozliczyć VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na innego podwykonawcę?
• Jak rozliczać świadczenia kompleksowe?
• Jak rozliczać dostawę z montażem?

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników organów administracji skarbowej oraz sędziów. Zainteresuje również przedsiębiorców oraz właścicieli firm.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-757-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 160
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-3267:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa