Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Publikacja przeznaczona jest dla menadżerów ochrony zdrowia różnego szczebla. Zainteresuje także lekarzy i pielęgniarki.

więcej


Seria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3015:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 13

WSTĘP | str. 17

ROZDZIAŁ I
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PODMIOTU LECZNICZEGO | str. 19

1. Kapitał intelektualny i kapitał reputacji podmiotu leczniczego | str. 21
2. Misja i marka | str. 26
3. Plan działalności | str. 27
4. Plan finansowy | str. 28
5. Zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym | str. 30
Bibliografia | str. 36
Załącznik 1 | str. 37
Załącznik 2 | str. 39

ROZDZIAŁ II
FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH | str. 43

1. Wprowadzenie | str. 43
2. Ekonomia zdrowia | str. 45
3. Efektywność w ochronie zdrowia | str. 46
4. Plan finansowy podmiotu leczniczego | str. 50
5. Stopień referencyjności | str. 51
6. Organizacja sieci szpitali | str. 52
7. Klasyfikacja ICD | str. 54
8. Procedury i ich rozliczanie | str. 56
9. Kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych | str. 61
10. Taryfikacja świadczeń, cennik i rozliczanie | str. 64
11. Nadwykonania | str. 68
12. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe | str. 70
12.1. Wskaźniki zyskowności | str. 70
12.2. Wskaźniki płynności | str. 71
12.3. Wskaźniki efektywności | str. 73
12.4. Wskaźniki zadłużenia | str. 74
Bibliografia | str. 75
Załącznik 1 | str. 76
Załącznik 2 | str. 79

ROZDZIAŁ III
PRAWA PACJENTA | str. 81

1. Geneza praw pacjenta | str. 82
2. Standardy akredytacyjne | str. 84
3. Pacjenci objęci szczególną opieką | str. 92
3.1. Małoletni | str. 92
3.2. Osoby z zaburzeniami psychicznymi | str. 93
4. Rzecznik Praw Pacjenta | str. 94
5. Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 95
6. Postępowanie przed sądem | str. 98
Bibliografia | str. 100

ROZDZIAŁ IV
OCENA STANU PACJENTA | str. 101

1. Badania podmiotowe | str. 103
1.1. Wywiad rodzinny i socjalny | str. 106
1.2. Wywiad pediatryczny | str. 108
2. Badania przedmiotowe (fizykalne) | str. 109
2.1. Stan odżywienia pacjenta | str. 110
3. Wywiad pielęgniarski | str. 113
Bibliografia | str. 114

ROZDZIAŁ V
OPIEKA NAD PACJENTEM | str. 115

1. Bezpieczeństwo pacjenta | str. 117
2. Standardowe procedury postępowania | str. 118
3. Opieka pielęgniarska | str. 119
4. Modele pielęgnowania | str. 120
5. Samodzielne udzielanie świadczeń przez pielęgniarki | str. 123
6. Wykonywanie zawodu pielęgniarki | str. 124
7. Proces pielęgnowania | str. 127
8. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną | str. 128
9. Jakość w opiece pielęgniarskiej | str. 130
10. Warunki zatrudnienia pielęgniarek | str. 132
11. Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki | str. 136
12. Etyka w praktyce pielęgniarskiej | str. 139
13. Etyka zawodowa pielęgniarki | str. 140
Bibliografia | str. 141

ROZDZIAŁ VI
DOKUMENTACJA MEDYCZNA | str. 143

1. Podstawy prawne, zakres regulacji | str. 150
2. Koordynowana opieka medyczna | str. 152
3. Przyjęcie pacjenta do szpitala | str. 153
4. Hospitalizacja - zawartość dokumentacji medycznej i jej udostępnianie | str. 155
5. Zgoda na zabieg | str. 163
6. Przechowywanie dokumentacji | str. 168
7. Diagnostyka obrazowa | str. 171
8. Standardowe procedury postępowania (SOP) | str. 174
Bibliografia | str. 181
Załącznik | str. 182

ROZDZIAŁ VII
ZABIEGI I ZNIECZULENIA | str. 187

1. Zabieg a operacja | str. 190
2. Ocena ryzyka typowego i rzadkiego | str. 192
3. Okołooperacyjna karta kontrolna | str. 194
4. Znieczulenia | str. 196
5. Śmierć | str. 197
6. Nowe technologie | str. 198
7. Klauzula sumienia | str. 199
Bibliografia | str. 201

ROZDZIAŁ VIII
PACJENT I JEGO RODZINA W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH | str. 203

1. Etyczne aspekty zawodu lekarza | str. 204
2. Relacje lekarza z pacjentem | str. 208
3. Relacje rodziny z pacjentem | str. 211
4. Wytyczne odstąpienia od stosowania terapii uporczywej | str. 212
5. Opieka duchowa | str. 220
Bibliografia | str. 221
Załącznik | str. 222

ROZDZIAŁ IX
ZAKAŻENIA SZPITALNE I ICH SKUTKI | str. 225

1. Wprowadzenie | str. 227
2. Ekonomia zdrowia | str. 228
3. Zakażenia szpitalne | str. 229
4. Antybiotykooporność i wzrost liczby zakażeń | str. 231
5. Ogniska epidemiczne | str. 234
6. Koszty zakażeń szpitalnych | str. 241
Bibliografia | str. 242
Załącznik 1 | str. 243
Załącznik 2 | str. 245

ROZDZIAŁ X
FARMAKOTERAPIA | str. 247

1. Produkt leczniczy | str. 249
2. Apteka szpitalna | str. 250
3. Receptariusz szpitalny | str. 256
4. Standardy farmakoterapii szpitalnej | str. 257
5. Koncyliacja lekowa | str. 259
6. Programy lekowe | str. 260
7. Ekonomia zdrowia a efektywność leczenia | str. 262
Bibliografia | str. 264

ROZDZIAŁ XI
BADANIA KLINICZNE W SZPITALU | str. 265

1. Zasady prowadzenia badań klinicznych | str. 266
2. Podstawy prawne | str. 269
3. Dobra Praktyka Kliniczna | str. 271
4. Badanie kliniczne i jego fazy | str. 272
5. Umowa | str. 275
6. Koszty badań klinicznych | str. 276
7. Udostępnianie leku w fazie badań klinicznych pacjentom | str. 277
8. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia | str. 278
Załącznik | str. 280

ROZDZIAŁ XII
ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE | str. 293

1. Kontekst | str. 294
2. Rodzaje zdarzeń | str. 302
2.1. Upadki | str. 302
2.2. Odleżyny | str. 304
2.3. Materiał do badania | str. 306
2.4. Błędy lekowe | str. 307
2.5. Przedłużone pobyty, readmisje, reoperacje, zgony okołooperacyjne | str. 308
3. Podsumowanie | str. 310
Bibliografia | str. 312

ROZDZIAŁ XIII
CIĄGŁOŚĆ OPIEKI. OPIEKA KOORDYNOWANA | str. 313

1. Przepisy konstytucyjne i przepisy ustaw | str. 314
2. Koncepcja wielopoziomowego zarządzania | str. 316
3. Lecznictwo szpitalne i SOR | str. 318
4. Lecznictwo ambulatoryjne | str. 326
5. Lecznictwo sanatoryjne | str. 327
6. Opieka koordynowana | str. 327
7. Ratownictwo medyczne | str. 328
Bibliografia | str. 329

ROZDZIAŁ XIV
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM OPIEKI | str. 331

1. Marketing usług medycznych | str. 333
2. Usługi komercyjne | str. 340
3. Inwestycje | str. 342
4. Odpady medyczne | str. 346
Bibliografia | str. 350

ROZDZIAŁ XV
JAKOŚĆ I AKREDYTACJA | str. 351

Bibliografia | str. 371

ROZDZIAŁ XVI
INFORMATYZACJA SZPITALA | str. 373

1. Wprowadzenie | str. 373
2. Użytkownicy | str. 375
3. Organizacja projektu informatycznego w szpitalu | str. 377
4. Tworzenie i odbieranie zamawianego systemu | str. 378
5. Testowanie | str. 381
6. Infrastruktura i dostępność systemu | str. 381
7. Pojemność i obciążenie infrastruktury | str. 382
8. Dostępność | str. 382
9. Zamiast podsumowania | str. 383
Bibliografia | str. 383
Inspiracje do pogłębienia poruszanych zagadnień | str. 384

ROZDZIAŁ XVII
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SZPITALI | str. 385

1. Krajowe ramy strategiczne 2014-2020 | str. 385
2. Kontekst i cele projektu | str. 387
3. Opis projektu (identyfikacja) | str. 388
4. Optymalny wariant, który da się zrealizować | str. 388
5. Koszt projektu | str. 389
6. Analiza kosztów i korzyści | str. 390
7. A jeśli coś pójdzie nie tak? | str. 390
8. Czy damy radę? | str. 391
9. Co jest specyfiką szpitala? | str. 391
10. Szpital a środowisko | str. 392
11. Klucz do sukcesu: analiza potrzeb projektów kompetencyjnych i inwestycyjnych | str. 392
12. Podsumowanie | str. 393
Bibliografia | str. 394
Inspiracje do pogłębienia poruszanych zagadnień | str. 394

ZESTAW STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH DLA SZPITALI | str. 395

Ukryj

Opis:

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze, niemające praktycznie konkurencji w sektorze prywatnym. Akredytacja podmiotów leczniczych oznacza: branżowość oceny, finansowanie ze środków publicznych w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń, wpisanie w system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali). Publikacja prezentuje praktyczne podejście do funkcjonowania takich placówek, w tym m.in.:

  • zarządzanie informacją i finansami szpitala,
  • standardy pracy lekarzy i pielęgniarek,
  • wymogi formalno-prawne udzielania świadczeń medycznych,
  • farmakoterapię oraz stosowanie terapii uporczywej,
  • prawa pacjenta.
Opracowanie zostało wzbogacone o wzory dokumentów, opisy procesów i projekty procedur przygotowujące szpitale do akredytacji.

Książka przeznaczona jest dla menadżerów ochrony zdrowia różnego szczebla. Zainteresuje także lekarzy i pielęgniarki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-648-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 404
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: KAM-3015:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa